Træ 71: Brandsikre bygningsdele
Bøger og forlag

Træ 71: Brandsikre bygningsdele

- redegør for de brandtekniske begreber og de gældende brandtekniske krav for at kunne vælge og udforme egnede løsninger, som kan anvendes direkte i dagens byggeri.

Udgiver: Træinformation
Udgivelsesår: 2015
Sider: 136

Varenummer: topnr071

Tema
Bog
343,20
429,- inkl. moms

Der er ét produkt tilbage på lageret

Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Det er materialer, bygningsdele og konstruktioner, der kan anvendes direkte i byggeriet, og som har dokumenterede brandtekniske egenskaber.

Bogen indeholder samtidig forklaring på alle normalt anvendte brandtekniske begreber og regler, som byggeriets projekterende og udførende parter har brug for til forståelse af de brandtekniske krav og for valg af de rette byggetekniske løsninger.

Samtidig indeholder bogen en grundig vejledning med tilhørende eksempler på beregning af brandmodstandsevnen for en række beklædninger og bygningsdele efter den europæiske trænorm, EC5, med kommenterede tillæg.

Bogen kan med fordel bruges sammen med TRÆ 66 Brandkrav, der indeholder en let forståelig oversigt over gældende brandkrav med forklaringer.
Både TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele og TRÆ 66 Brandkrav henvender sig primært til professionelle i byggeriet, dvs. rådgivere og udførende, bolig- og forsikringsselskaber samt til den brandtekniske byggesagsbehandling. Håndbogen kan også med fordel anvendes i den byggetekniske undervisning og i efteruddannelsen.

Det bliver således lettere at bygge bæredygtigt med træ ved hjælp af TRÆ 71.


Se et uddrag af bogen her