Trae0076
Bøger og forlag

Træ 76: Efterisolering

Bogen beskriver hvordan typiske enfamiliehuse kan efterisoleres og dermed bidrage til den grønne omstilling.

Udgiver: Træinformation
Udgivelsesår: 2019
Sider: 165
Redaktion: Christine Rem, Benny Lillelund og Jørgen Munch­ Andersen

Varenummer: trae0076

Tema
Bog
425,-
531,25 inkl. moms

Der er 5 produkter tilbage på lageret

TRÆ 76 beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse, herunder typehuse, kan efterisoleres og dermed bidrage til at opfylde klimalovens mål om reduktion af CO2-udledningen. Da eksisterende bygninger kun renoveres sjældent, er det særdeles vigtigt at reducere energiforbruget, når det sker.

Bogen viser løsninger for efterisolering af ydervægge og tage samt sokler, gulve og kældre. Der lægges vægt på, at detaljerne er byggeteknisk korrekte, samtidig med at de kan afhjælpe kendte byggetekniske problemer med fx fugt. Der lægges særlig vægt på lufttætheden af samlinger mellem komponenterne.

Der fokuseres på huse opført i perioden 1950-1980, idet energikravene derefter er væsentligt højere, og efterisolering derfor ikke er rentabelt. Metoderne kan dog også anvendes på både nyere og ældre bygninger og på sommerhuse, der ændres til helårsbrug.

Bogen kan anvendes af såvel bygningsejere som projekterende, energirådgivere, energikonsulenter og udførende. Håndbogen behandler ikke bestemmelse af den forventede energibesparelse, men henviser til beregningsværktøjer, der kan anvendes til dette.Se et uddrag af bogen her