Værdibaseret ledelse
Bøger og forlag

Værdibaseret ledelse

Værdibaseret transformationsledelse.
Bogen er handlingsorienteret og lægger vægt på at beskrive den løbende proces, der skal sikre dybdeimplementering af værdierne, så de ikke ender som skueværdier, der kun tages frem ved særlige lejligheder.

Forfatter: Peter Beyer
Sider: 232
Udgave: 4. udgave
Udgivelsesår: 2015
Udgiver: Karnov Group Denmark A/S

Varenummer: dbk15035

Tema
Bøger og forlag
439,-
548,75 inkl. moms

Værdibaseret transformationsledelse.

Vi er dem, vi vælger at være.
Denne bog tjener som en indføring i teorien bag værdibaseret ledelse, men bogen kan også bruges som en konkret guide til at implementere værdibaseret ledelse i en virksomhed eller organisation.

Bogen, der nu foreligger i en fjerde udgave, er blevet drejet en smule fra de tidligere udgaver. Det tema, der nu kommer frem, er værdibaseret ledelse i transformationsprocesser. Det gør ikke de tidligere udgavers temaer irrelevante, hvorfor store dele af stoffet stadig er bevaret. Bogen er handlingsorienteret og lægger vægt på at beskrive den løbende proces, der skal sikre dybdeimplementering af værdierne, så de ikke ender som skueværdier, der kun tages frem ved særlige lejligheder.

Værdibaseret ledelse som et centralt omdrejningspunkt i transformationsprocesser behandles blandt andet gennem følgende temaer:

- Visioner og værdier som basis for etablering af fodslag og ejerskab i magtsystemet.
- Værdiledelse som værktøj til etablering af bredt organisatorisk ejerskab.
- Værdiledelse som element i skabelse af ændringsparate kulturer.
- Værdier som fundamentet bag tværorganisatorisk samarbejde, sammenhængs-kraft, fleksibilitet og effektivitet.

Nyt i 4. udgave
De vigtigste ændringer er nye indskud, fjernelse af et par af de gamle, en ny disponering af stoffet og en ny konkret case til sidst. Denne fjerde udgave af bogen fokuserer nu på: Værdibaseret ledelse i transformationsprocesser.

Bogen er nu disponeret efter 3P modellen. Denne model opsummerer, hvad ledere skal gøre, ikke blot for at udøve lederskab, men også for at udvikle sig personligt. Modellen er kendt for sit forsøg på at kombinere fordelene ved ældre lederskabsteorier samtidig med at den afdækker deres begrænsninger. Modellen er blevet klassificeret som en integreret psykologisk teori om ledelse. De tre P er står for public, private og personel lederskab.

Bogen retter sig mod ledere - i både offentlige og private virksomheder - som arbejder aktivt med virksomhedsværdier, men er også relevant for andre praktikere og teoretikere med interesse i værdibaseret ledelse.