Vinduer med 30 % bedre energibalance
Bøger og forlag

Vinduer med 30 % bedre energibalance

Denne rapport er en del af projektet Vinduer med 30% bedre energibalance, hvis formål er at undersøge muligheden for at udvikle termisk set bedre vinduesløsninger baseret på en vurdering af vinduet ...


Udgiver: DTU
Udgivelsesår: 1998
Sider: 35
Serie: Rapport R-026
Forfatter: Jørgen M. Schultz

Bogtype: Bog

Varenummer: dtvr0026

Tema
Bog
58,80
73,50 inkl. moms

Denne rapport er en del af projektet Vinduer med 30% bedre energibalance, hvis formål er at undersøge muligheden for at udvikle termisk set bedre vinduesløsninger baseret på en vurdering af vinduets totale energibalance, d.v.s. vinduets samlede betydning for en bygnings opvarmningsbehov. I vinduets energibalance indgår således både vinduets varmetab og vinduets evne til at transmittere solenergi. Tilgrundliggende overvejelser for definition af vinduets energibalance som en fast størrelse beskrives. Derudover beskrives teoretiske analyser af varmestrømme i traditionelle vindueskonstruktioner samt i et nyt koncept med rammen integreret i ruden. En energimæssig forbedret ramme/karm-konstruktion til traditionelle forseglede ruder er på basis af analyserne blevet fremstillet i en prototypeversion. Prototypens U-værdi er blevet målt i instituttets forsøgsfaciliteter. De teoretiske analyser af det nye vindueskoncept omhandler ud over varmestrømmene en vurdering af holdbarhed og fugtforhold.