Ydelsesbeskrivelser Byggeri og planlægning 2012
Bøger og forlag

Ydelsesbeskrivelser Byggeri og planlægning 2012

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning.

Sider: 37
Udgivelsesår: 2012
Udgiver: PAR Praktiserende Arkitekters Råd, FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Varenummer: fri12001

Tema
Bøger og forlag
100,-
125,- inkl. moms

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning.

Ydelsesbeskrivelsen refererer ikke til love og regler gældende for specifikke byggerier eller for offentlige byggerier.
Sådanne love og regler forudsættes at indgå som grundlag for det konkrete byggeri.

Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem rådgivere og klient og mellem de enkelte rådgivere.
Endvidere særligt med henblik på at definere ansvar og ydelser for projekteringsleder, projekterende rådgivere, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.

Ydelsesbeskrivelsen skal kunne anvendes både til store og små - komplicerede og mindre komplicerede byggerier - som referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete rådgiveraftale.

Rådgiverens ydelser og honorering har som aftalemæssigt grundlag "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).