Det nye Køge Universitetshospital, der med V2C og COWI i spidsen for den samlede byggeledelse opføres for Region Sjælland i perioden 2016 – 2022, er udviklet af et konsortium bestående af C. F. Møller, Alectia og Rambøll.

V2C og COWI vinder byggeledelsen på nyt universitetshospital

I knivskarp konkurrence har et fælles hospitalsteam med V2C og Cowi vundet konkurrencen om den samlede byggeledelse i forbindelse med opførelse og udvidelse af det nye universitetshospital i Køge, der med et samlet budget på fire milliarder kroner skal stå klar i 2022.

 

- Vi er selvfølgelig stolte over at V2C og Cowi løber med palmerne i konkurrencen om byggeledelsen på det store og ganske komplicerede byggeri af Køge Universitetshospital, og vi glæder os til som uvildige rådgivere at skulle stå for byggeledelse på det store nye universitetshospital, konstaterer partner Lars Blaaberg fra V2C og fortsætter:

- Opgaven omfatter ledelsen af samtlige bygge- og anlægsetaper, koordinering af levering/montering af udstyr, styring af økonomi og projektets tidsmæssige forhold samt koordinering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Derudover skal alle byggearbejderne koordineres på og omkring det eksisterende sygehus med henblik på at sikre en optimal indflytningstakt, og byggeriet skal gennemføres uden afbræk i den løbende drift af Køge Sygehus.

 

Synergi mellem inegniører og entreprenører

Det store byggeprojekt skal efter planen strække sig over en seksårig periode med opstart i 2016, og forventningen er, at byggeriet - foruden to anlægsetaper på ca. 185.000 m2 og 1.900 p-pladser – udbydes i storentrepriser med tværgående entrepriser opdelt i forskudte etaper på mellem 2.000-50.000 m2 med en byggetid på mellem på 2-4 år.

- Ved at kombinere Cowis knowhow med V2Cs indsigt fra entreprenørverdenen opnår vi betydelige synergier, der i et uvildigt set-up skaber et sikkert byggeforløb uden ubehagelige overraskelser for bygherren, og valget af vores tilbud på byggeledelsen af Køge Universitetshospital viser, at nytænkning betaler sig, fortæller V2C-partner Peer Kisbye.

Peer Kisbye pointerer, at det fælles hospitalsteam er sammensat af håndplukkede medarbejdere med stor erfaring på hver deres felt. Udviklingen af den kommende byggeledelse i Køge har især haft fokus på at sikre rettidig håndtering af udfordringer, færrest mulige påvirkninger af driften på Køge sygehus, bygbarhed gennem en samprojekteringsfase, og etablering af et godt samarbejde gennem alle byggeriets faser.


BIM og entreprenørfokus

Udgangspunktet for opbygningen af byggeledelsen er, at alle involverede med afsæt i mangeårig erfaring fra entreprenørbranchen allerede i samprojekterings-fasen sætter deres kompetencer i spil og gennem sparring med de projekterende rådgivere tilfører projektet uvildig entreprenørerfaring og kompetencer.

- Dermed opbygges en nødvendig, fælles platform for arbejdet, samtidig med at byggeledelsen opbygger stor viden om projektet, som den i det videre forløb kan agere ud fra, fortæller Peer Kisbye.

Han slår fast, at byggeledelsen derudover selvfølgelig vil gøre brug af den nyeste teknologi – herunder 3D modeller og BIM til understøttelse af stadevurdering og tidsplanlægning.

 

Kilde. V2C og Cowi