Arkitektur Exterior Drone 1 2000X1499
Konferencer

Arkitektur og byggeskik

Hør om de nye materialer og teknikker, der giver byggeriet nye muligheder for at reducere CO2-udledningen.

Tema
Firmakurser
2.950,-
3.687,50 inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om denne konference.

Inden arkitekturen kan omsætte nye tiltag til konkrete og langtidsholdbare løsninger, skal der arbejdes med form og funktion.

Konferencen Arkitektur og byggeskik sætter spørgsmålstegn ved dansk arkitekturs ståsted. Det diskuteres bl.a., om arkitekturen begrænses med nye og kommende skærpede klimakrav, og om arkitekturen igen giver plads til mennesket, når der skal tænkes mere cirkulært.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Oplægsholdere
  • Praktisk

Gennem spændende oplæg kaster konferencens indlægsholdere lys på, hvordan fremtidens arkitektur bedst skaber synergier og er værdiskabende, når mange forskelligartede kriterier skal opfyldes. Der laves nedslag i konkrete eksempler på værdiskabende arkitektur og det diskuteres hvor der kan hentes inspiration. 

Konferencen består af en række indlæg fra arkitekter, der gennem cases og overvejelser stiller skarpt på temaet fremtidens arkitektur og byggeskik.

Ved alle indlæg lægges op til dialog og diskussion af tanker og løsninger, ligesom konferencen afsluttes med en paneldebat hvor deltagerne udfordres med en række skarpe spørgsmål.

Udsnit af de mange, interessante byggerier der tages fat i på konferencen

Solceller er blevet så konkurrencedygtige og integrerede, at de kan erstatte de gængse materialer i klimaskærmen. Men hvordan hænger det sammen som materiale og ikke mindst i arkitekturen. Copenhagen International School er et eksempel på hvordan enkelheden er tænkt ind i helheden med nye materialer. I byggeriet er der taget højde for et ønske om at bruge tagene til legepladser og grønne undervisnings faciliteter. Samtidig er ønsket om et klimavenligt byggeri medtaget og dermed er de integrerede solceller i facaden en oplagt løsning.

Træ og træbyggeri vinder stor frempas i byggeriet i disse år. Træ har mange fremragende egenskaber, hvilket udfordrer de gængse regulativer og ikke mindst fordomme. Kajstaden Towers i Västerås tages op som et eksempel på nye landvindinger indenfor træbyggeri. Træhuset er det højeste af sin slags i Skandinavien, det overholder al lovgivning og så det er økonomisk. Samtidig er det et forgangseksempel i for miljøvenligt og CO2 neutralt byggeri.

80% af alle bygninger i 2050, er sandsynligvis allerede blevet bygget og dermed vil renovering blive et endnu større fokusområde i fremtiden. Derfor dykkes ned i filosofien bag god, fremtidssikret helhedsrenovering, gennem et kig på byggeriet i Ryesgade 25, København. 

På konferencen får du gennem gode eksempler og inspirerende indlæg:

  • Indlæg og dialog om dansk arkitekturs ståsted i en tid hvor klimaet udfordrer
  • Inspiration fra erfarne arkitekter ved en præsentation af en række af deres bedste huse.
  • Viden om hvad der sker af nye tiltag, eksemplificeret ved nogle af de mest spændende nutidige byggerier.
  • Viden om det nyeste i solceller og hvordan de er blevet til at arbejde med for arkitekter, når de erstatter andre materialer som tagdækning og facadebeklædning.
  • Viden om nye træelementer der kan bære og kan bygges i op til ti etager.
  • Viden om hvad biodiversitet kan hjælpe os med.

Der vil derudover være mulighed for diskussion, debat og netværk med kolleger fra branchen, som sidder med de samme overvejelser og problemstillinger som dig. Det hele til inspiration, dannelse og udvikling.

Konferencen er for dig, der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om de fordele, muligheder, løsninger og erfaringer der fremkommer i god arkitektur i klima- og miljøvenligt byggeri.

Du er fx arkitekt, byplanlægger eller har blot en stor interesse for arkitektur, bygningskultur og bygningsdesign

I 00’erne og 10’erne tog urbaniseringen for alvor fart. Her opstod en lang række pompøse arkitekturprojekter der stod flotte og veludstyrede som enkelte projekter, men i en større sammenhæng ofte udsat for kritik og mangel på sammenhængskraft.

Spørgsmålet er om samfundet via forskning, klog politisk planlægning og visionær arkitektur, har formået at kæmpe sig ud af 1960’ernes kranspor? Og måske vigtigere; formår man at skabe bæredygtige sammenhænge, som understøtter det gode liv? Eller er arkitekturen offer i en regnearkskultur hvor ambitionerne ikke står mål med de menneskelig behov?

Der skal bygges med solceller, der er nye udfordringer med isolering, vægtyper og membraner, og med regnvand der skal ledes væk fra kloakkerne. Alt sammen er en del af planen, når det samlede CO2-udslip være nedbragt med 70% inden 2030. Men hvordan gør man alt det, uden at gå på kompromis med arkitektoniske ønsker?

Hvordan kan arkitekterne være med til at sætte målene, opretholde funktionskrav, såvel som krav til livskvalitet? Og hvordan kan det gøres uden at miste fodfæstet i en de mange krav, som en ændret klima- og miljøpolitik afføder, når bl.a. bæredygtighed og velfærd skal gå hånd i hånd.

 

Deltag på alle tre konferencer om arkitektur og få rabat. Betal kun 8.850 kr. ekskl. moms. (Du sparer 3.000 kr.)

Se Fremtidens arkitektur

Læs om vores digitale kursusmaterialer