Branddagen Webshop ALT 3
Konferencer

BRANDdagen

Konferencen tager afsæt i de nyeste reguleringer af brandregler, og går i dybden med hvilken effekt de har i praksis.

Tema
Bygningsfysik
4.500,-
5.625,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når denne konference igen udbydes.

Inspiration fra BRANDdagen 2024

BRANDdagen afholdes både i Middelfart d. 15. maj 2024 samt i Hvidovre d. 16. maj 2024 kl. 09:00 - 16:00. Tilmelding til konferencen i Hvidovre sker direkte hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - du kan tilmelde dig her.

6 Branddagen Keynote Tim 1600X900

Børsen-Branden

Få et helt unikt indblik i Børsen-branden.  Indsatsleder, Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab vil dele sine erfaringer og indsigter fra Børsen-branden, og beskrive den indsats, som Beredskabet ydede.

Branddagen Sessions Jose 1600X900 2

Grenfell Tower-branden

Vi skal bl.a. høre om konklusionen på rapporten fra Grenfell Tower-branden. Herunder hvilke erfaringer vi kan tage med fra tragedien.

Hvad får du ud af at deltage i BRANDdagen?

På BRANDdagen kan du forvente at blive bedre rustet til at træffe de rette valg hvad angår brandsikring mv.; inspiration til gode løsninger; et overblik over, hvordan du sikrer overholdelse af gældende regler; mulighed for at netværke med aktører på tværs af byggeriets værdikæde.

Hvem deltager i BRANDdagen?

BRANDdagen er særligt relevant for dig, hvis du er arkitekt, konstruktør og ingeniør og arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner. BRANDdagen er også oplagt for undervisere ved tekniske læreanstalter samt byggesagsbehandlere, der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Oplægsholdere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Konferencen udbydes i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Deltagerlisten med dine oplysninger deles derfor med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.


På BRANDdagen 2024 får du overblik over de nye brandkrav og vejledninger, der danner grundlag for fremtidens brandsikring af byggeri i Danmark. 

BRANDdagen er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. 

Nu har du mulighed for at udstille dine produkter og løsninger inden for brandteknik og -sikkerhed på Danmarks største konference om brandsikring af bygninger.

Læs mere her

Konferencen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

BRANDdagen er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. Konferencen udspringer af et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio. 

God brandsikring er ikke kun kendskab til hvilke funktionskrav der er gældende, fx hvilke funktionskrav der stilles til det bærende og stabiliserende hovedsystem for et højt hus. God brandsikring er også at forstå hvilke bygningsdele og konstruktionsopbygninger der rent faktisk indgår i dette system. Først da ved man om bygningen imødekommer de stillede brandkrav.

God brandsikring skal sikre at personer i en bygning ikke kommer til skade i tilfælde af brand. Det krav der gælder både for de personer der er i bygningen, og for de redningsfolk der skal redde bevægelseshæmmede ud og efterfølgende skal slukke branden. Derfor forudsætter god brandsikring at der er overensstemmelse med de byggetekniske forhold, hvordan bygningen anvendes og hvor gode redningsberedskabets indsatsmuligheder er.

 

Margrét Matthíasdóttir
Arkitekt , Over Byen Arkitekter

Margrét Matthíasdóttir

Marcello Francati
Brandteknisk rådgiver , Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Marcello Francati

José Torero
Professor og chef for UCL Department of Civil, Environmental & Geomatic Engineering , UCL Department of civil, environmental and geomatic engineering

José Torero

Janne Gress Frederiksen
Brandteknisk rådgiver, Civilingeniør, Ph.d. , Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Janne Gress Frederiksen

Mia Fossing Frederiksen
Projektleder , DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Mia Fossing Frederiksen

Anders Jensen
Beredskabsinspektør, Brandtekniker og Indsatsleder , Østjyllands Brandvæsen

Anders Jensen

Brian Mailund
Funktionsleder , Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Brian Mailund

Mads Rosengren
Risk Management Advisor , Tryg

Mads Rosengren

Mikkel Kjær Rønnow
Risk Management Advisor , Tryg

Mikkel Kjær Rønnow

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

BRANDdagen afholdes i Hvidovre på følgende dato:

Den 16. maj 2024 kl. 09:00 - 16:00

Tilmelding sker direkte hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - du kan tilmelde dig her  

 • ”Gode undervisere med forskellige kompetencer og indgangsvinkler. Det skabte god dynamik!”

 • ”Forventningerne til branddagen var generelt indfriet. Hvad der trak yderligere op er de 2 foredrag til sidst med DB60 test af ældre etagedæk og gennemgang af branden i Van(d)løse. De var den perfekte blanding af nørdet, underholdende og interessant.”

 • ”En meget spændende dag med rigtig gode indlæg med høj faglighed”

 • ”Jeg synes det er godt at få indlæg fra andre fagområder såsom brandlukninger/forsikringsbranchen.”

 • ”God undervisningsform. Fint med mulighed for tilmelding til workshops.”

 • ”Det var særlig godt med fokus på brandlukninger især når man bygger nyt ind i ældre bygninger”

 • ”En rigtig god variation af indlæg i fælles for alle og relevante emner på workshops. Super godt med den ærlighed som oplægget ”Green House” CLT-huset på Bornholm indeholdte – herunder f.eks. at de opfordrede til at fastlåse de brandadskillende konstruktioner for ikke at gå død i møder på baggrund af komplikationer når der ændredes undervejs. Gode oplægsholdere.”
DSC05831 Udstillere Tremble

Bliv udstiller på BRANDdagen

Udstil dine produkter og løsninger inden for brandteknik og -sikkerhed på Danmarks største konference om brandsikring af bygninger. 

Læs mere

Udfyld formularen, så kontakter vi dig om dine muligheder for at blive udstiller på BRANDdagen i Middelfart