Brandsikring af ventilation
Konferencer

BYGGEPLADSdagen

- nye perspektiver på byggeledelse

Varenummer: 12100714

Tema
Konferencer
3.300,-
4.125,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Oplægsholdere
 • Praktisk

BYGGEPLADSdagen er en årligt tilbagevendende konference som sætter lys på byggepladsen som produktionssted for bygge- og anlægsprojekter.

På konferencen BYGGEPLADSdagen får du, gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, præsenteret den nyeste viden inden for emner relateret til byggepladser. Vi giver dig overblik over de nyeste regler, trends og teknologier samt best-practise værktøjer og løsninger til de mest aktuelle problemstillinger.

Konferencen har gennem skarpe Keynotes og parallelle faglige sessioner en inddragende tilgang, hvor der lægges vægt på viden, erfaringsudveksling og dialog.

Typiske temaer på konferencen er:

 • Forandringsledelse og innovation
 • Den bæredygtige byggeplads
 • Den digitale byggeplads - Byggeledelse 2.0
 • Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
 • Anlæg i terræn og jordhåndtering
 • Den hjælpende hånd
 • Økonomi- Og ressourcestyring
 • Cirkulær tilgang til ressourcehåndtering

På konferencen får du:

 • Et view hele vejen omkring byggepladser
 • Nyeste viden fra forskning og udvikling om byggepladser
 • Eksperters input til best-practise
 • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på state-of-the-art metoder og værktøjer
 • Viden til at kunne træffe de rette valg
 • Overblik over at du overholder gældende regler og anvisninger
 • Du får rig lejlighed til at netværke med samarbejdspartnere og videnspersoner

Konferencen er opbygget med plenumforedrag og parallelle sessioner med aktuelle temaer, som sikrer at du får størst muligt udbytte og viden med hjem.

Entreprenører, ingeniører, bygningskonstruktører, arbejdsmiljøkoordinatorer, arkitekter og andre der arbejder med planlægning og udførelse af byggeprojekter.

Byggerier som vi kender dem er udfordret af krav om CO2-reduktioner og deraf ændrede byggesystemer og metoder, samt ustabile, stigende materiale- og energipriser. Samtidig er byggevirksomheder underlagt de allesteds nærværende krav om øget produktivitet gennem digitalisering og teknologiudvikling. Kort sagt er byggeproduktionen alvorligt udfordret på flere vitale parametre der kræver både specialiseret viden, skarpe kompetencer og state-of-the-art værktøjer i et stærkt konkurrencepræget marked.

Se program her:

Christian Koch
Professor , Aalborg Universitet

Christian Koch

Anders Sørensen
Bæredygtighedschef , Enemærke & Petersen

Anders Sørensen

Signe Mehlsen
Konsulent , Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)

Signe Mehlsen

Lise Lyngfelt Molander
Sektionsleder , Teknologisk Institut

Lise Lyngfelt Molander

Ole Berard
Digitaliseringschef , Molio

Ole Berard

 

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter f.eks. Early Bird eller medlemsrabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

BYGGEPLADSdagen

Dag 1: Onsdag 01. Marts

9.00-9.30

Registrering og morgenmad

9.30-9.45

Velkommen

v/ Christian Koch og Anders Sørensen

9.45-10.15

Keynote 1

Forandringsledelse og innovation (Academia)
v/ Christian Koch

10.15-10.45

Keynote 2

Forandringsledelse og innovation (Praksis)
v/ Anders Sørensen

10.45-11.00

Pause

11.00-12.30

Parallelle sessioner

Det nødvendige og øgede fokus på at reducere klimabelastningen fra byggeri betyder at mange nye discipliner, målinger, metoder og aktiviteter startes op på byggepladser over hele Danmark. Der er fokus på at reducere skadelige emissioner, måle ressourceforbrug, beregne CO2, reducere spild og forbedre affaldssortering og øge genbrug og genanvendelse af nedrevne materialer. I denne session forsøger vi at samlede trådende og skabe et overblik over den bæredygtige byggeplads, som den ser ud i dag og om lidt, og deler ud af gode erfaringer indenfor de forskellige nye discipliner som byggeledelse og håndværkere skal have styr på.

image-text

Byggepladser er fysiske – det vil de altid være. Men en lang række digitale teknologi kan gøre arbejdet på byggepladsen mere effektivt – det handler om planlægning, koordinering, kommunikation, indkøb, styring af logistik, men også om et godt arbejdsmiljø. Især tilgængeligheden af aktuelle projektinformationer er en af de store udfordringer på byggepladsen. Papir er tålmodig, og forældes hurtigt i et foranderligt miljø som byggeprocessen, så digital information som i BIM-modeller og projektplatform er et stort skridt fremad. For at få glæde er det brug for det rigtige setup og de rigtige processer. I denne session vil vi ud fra cases fra det rigtige liv vise hvordan digitale værktøj gør byggepladsen mere produktivt.

image-text

God adfærd er sikker adfærd
Sessionen handler om, hvordan du kan bruge planlægning, teknologi, kommunikation og design til at skabe adfærdsændringer og øget sikkerhed på byggepladsen.

image-text

12.30-13.30

Frokost

13.30-15.00

Parallelle sessioner

På hvilken måde adskiller byggeledelse af anlægsprojekter sig fra byggeprojekter? Hvad er de vigtigste aktiviteter og opgaver på anlægspladsen og hvordan ledes de i dag og hvordan skal de ledes i fremtiden. Bæredygtige cirkulære byggeprocesser handler her blandt andet om nye maskiner, andre drivmidler, men også om omorganisering af arbejdet og nyt fokus for effektivisering. Også indenfor anlæg er der mange små projekter som har særlige byggeledelsesudfordringer.

image-text

Samarbejde og det gode samarbejde bliver ofte taget som en selvfølge på byggepladsen. I denne session fokuserer vi på nogle af de praktiske værktøjer og metoder der kan anvendes til at skabe det gode samarbejde på byggepladsen og hvilken værdiskabelse det bibringer projektet. Der vil være oplagte gevinster ift. at skabe et bedre arbejdsmiljø på pladsen, men det gode samarbejde er også med til at reducere spildtid, øge kvaliteten og produktiviteten på byggepladsen – til gavn for alle der er en del af projektet. Vi ser på samarbejdet på byggepladsen, og ikke samarbejdsmodeller for værdikæden.

image-text

At bevare overblik over byggeprojektets økonomi er projektlederens fornemste opgave. Det er dog ikke altid nemt i et tempofyldt miljø som på byggepladsen. I denne session fokuserer vi på økonomien i udførelsesfasen. Ofte er det bedste værktøj projektlederen har til rådighed hans regneark. Det er dog ikke fordi der mangler værktøjer til at understøtte projektets økonomistyringen. Derfor viser vi ud fra konkrete cases værktøjer og processer der hjælper projektlederen og ledelsen med at bevare overblikket over økonomien ift. projekts stade – det handler også om cash flow, håndtering af projektændringer og risici, have et budget der understøtter at træffe kommercielle beslutninger, samt at håndtere betalingsplaner og fakturering.

image-text

Den danske byggebranche producerer årligt 40% af affaldet i Danmark, svarende til ca. 5 mio. tons bygge- og anlægsaffald. Den cirkulære tankegang skal indarbejdes endnu mere i vores byggeprojekter, for at vi kan få affaldet upcyclet/opgraderet fra affald til genbrugsmateriale/ressource. Det kræver ændring af den oprindelige opfattelse af affald – affaldet er guld værd!
Affaldet skal være en ressource på vores byggeprojekter og i vores samfund, som vi skal blive langt meget bedre til at udnytte og ændre opfattelsen af.
Paneldebat med fokus på værdierne og barriererne for hvordan cirkularitet kan indarbejdes for byggeaffaldet i vores byggeprojekter.

image-text

15.00-15.15

Pause med kage

15.15-16.00

Keynote 3

v/ Jochen Teizer

16.00-16.30

Afrunding

 • Feed back ift. temaer der blev vendt på de enkelte sessioner.
 • Nedslag i dagens sessioner
 • Debat og dialog

v/  Christian Koch

16.30

Konferencen slutter

Tak for i dag og på gensyn i 2024!