24W25 B+M Versioner Secondary
Konferencer

Byggeri + Materialer

Konferencen Byggeri & Materialer sætter fokus på 3 byggefaglige temaer på én dag: glas, facader og biogene byggematerialer.

Få den nyeste viden om materialernes anvendelse samt indsigt i potentialer, udfordringer og produktudvikling.

Tema
Konferencer
3.300,-
4.125,- inkl. moms

Én konference med viden, aktualitet og fordybelse i 3 byggetekniske temaer

Glas

GLAS

Hvordan skaber man en sikker bygning i en verden, hvor lysindfald og bæredygtighed er i fokus?
Glas er et vigtigt byggemateriale, og på denne konference får du opdateret viden om brand, sikkerhed, bæredygtighed, dimensionering, funktioner, glastyper og meget mere.

Træ

BIOGENE MATERIALER

Pilen peger på biogene materialer som træ, halm og hampbeton som et væsentligt bidrag til et mere bæredygtigt byggeri. På konferencen Byggeri + Materialer får du viden om materialernes anvendelsesmuligheder og egenskaber samt potentialer og udfordringer. 

Facade

FACADER

Hvordan designer vi funktionelle og æstetiske facader, der overholder kravene til brandsikkerhed, vandafvisningsevne og bæredygtighed m.v.? Få opdateret viden om konstruktion, tendenser og lovgivning vedrørende facader. 

 • Beskrivelse
 • Program
 • Oplægsholdere
 • Praktisk

Mandag den 7. oktober afholdes konferencen Byggeri & Materialer 2024, hvor du bliver helt opdateret om temaerne glas, facader og biogene materialer i anvendelse.

 

Du kan sammensætte dit eget faglige fokus og udbytte ved at vælge blandt en lang række oplæg fordelt på de tre temaer. Konferencen er desuden kombineret med en udstilling, hvor producenter og leverandører præsenterer relaterede state-of-the-art produkter og spændende løsninger inden for temaområderne.

 

Konferencens lokaler og udstillingsområdet ligger i direkte forbindelse og gør det nemt for dig at opleve og vælge de faglige input, du ønsker at tage med hjem fra konferencen samt netværke med centrale aktører og branchekollegaer.

 

Du får et overblik over de mest aktuelle og centrale temaer på facadeområdet. Du kan i år høre om bl.a.:

 • Ydervægge – overordnede krav og ønsker samt fugt
 • Curtainwalls, glasfacader og shadowbokse ( nyt BYG ERFA-blad)
 • Efterisolering af facader – tyndpuds, pladebeklædning og skader
 • Facader udført med biogene materialer
 • Præfabrikerede facadeelementer
 • Vindspærrer – funktion og fugt
 • Brandsikre facader – levetid, vindspærrer, højhuse
 • Vinduer – Montering, opklodsning og fugning i nye højisolerede vægtyper
 • Solceller på facader
 • Teglfacader – typer, anvendelse, gamle mursten
 • Trends i facadeudformning – udformning og æstetik

Du får et overblik over de mest aktuelle og centrale temaer på facadeområdet, herunder bæredygtighed, brand, sikkerhed, dimensionering, funktioner, glastyper og meget mere:

 • BR, vejledninger og publikationer
 • Bæredygtighed, genbrug, ressourcer – træf de rette valg
 • Personsikkerhed
 • Indbrudssikring og prøvninger af modstandsklasser
 • Brand- og sikringsglas
 • Elektrokrom-glas
 • Dimensionering – ny Eurocode og nyt fra CEN
 • Facadesystemer og glas – problemstillinger i projekteringen set med arkitektens øjne
 • Den nye fælles forening: ”Glas – Videncenter for bygningsglas”, som fremover udgiver publikationer og bladet GLAS

Dette konferencespor har fokus på gennemprøvede biogene byggematerialer i anvendelse, der findes som ”hyldevarer” på markedet og udgør et reelt alternativ til konventionelle byggematerialer. Fokus er anvendelsesorienteret og med rig mulighed for dialog med indlægsholderne om forudsætninger, byggeskik osv.:

 • Den grønne portal – ikonisk byggeri i biogene og genanvendte materialer
 • Produktudvikling, trends og tendenser for træbyggeri
 • Kalk – fortidens og fremtidens mørtler og malinger
 • Det biologiske hus – rundvisning og foredrag
 • Det biologiske tag – stråtagets genfødsel
 • Byggesystemer i træ og biofibre
 • Naturens bio-beton – Hempcrete
 • Når industri rimer på biologi – konstruktioner i krydslamineret træ

Byggeri & Materialer er en unik dag, hvor du møder aktører fra hele branchen og oplever oplæg og drøftelser om byggeriets materialer samt cases omkring deres anvendelse. Konferencen giver dig overblik over udviklingen på områderne, inspiration samt selvfølgelig alt det nyeste om regler, teknik og løsninger.

Konferencen inspirerer dig til gode løsninger, ruster dig til at træffe de rette valg i din professionelle hverdag og giver dig sikkerhed omkring overholdelse af gældende regler.

Konferencen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører, producenter, myndigheder og bygherrer, der arbejder med facader, glas og biogene materialer i både nybyggeri og renovering. Det er den perfekte mulighed for fagfolk, der ønsker at holde sig ajour og blive inspireret – og netværke.

Udviklingen inden for materialeområdet er markant. Bæredygtighedsdagsordenen og klimaudfordringerne er katalysatorer for helt nye løsninger og produkter, der skal leve op til nye behov og krav.

Byggeri + Materialer er derfor en banebrydende konference, der markerer en ny æra inden for byggeri, hvor bæredygtighed og teknologi spiller en central rolle. Med tre parallelle, tematiske spor – glas, facader og biogene materialer – tilbyder konferencen dybdegående indsigt i fremtidens byggematerialer og metoder.

Konferencens sætter spot på de nyeste krav og vejledninger, produktudvikling, trends og tendenser og inddrager praktiske eksempler som Den grønne portal og Det biologiske hus. Uanset om du er interesseret i facader, glas eller biogene materialer, vil denne konference være en uvurderlig kilde til inspiration, viden og netværk.

Se det foreløbige program her.

Carl Axel Lorentzen
Diplomingeniør , Glasfakta

Carl Axel Lorentzen

Jacob Ketner Vidkjær
Business Development Manager , Saint-Gobain

Jacob Ketner Vidkjær

Lars G. Jørgensen
Adm. direktør , Glasfakta

Lars G. Jørgensen

Mikkel Læssøe Thomsen
Teknisk Konsulent , Glarmesterlauget

Mikkel Læssøe Thomsen

Peter Hedegaard
Business Relations Director , Saint-Gobain

Peter Hedegaard

Simon Laybourn Christensen
Testing & certification manager , Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic

Simon Laybourn Christensen

Per Thomas Dahl
Direktør , CLT Denmark

Per Thomas Dahl

Mads Nygaard
Arkitekt MAA, Partner , AART

Mads Nygaard

Jørgen Lange
Indehaver/Direktør, Ingeniør , Ekolab

Jørgen Lange

Mikael Koch
Direktør, arkitekt maa. , Træinformation

Mikael Koch

Bo Riisbjerg Thomsen
Udviklingskonsulent , Molio

Bo Riisbjerg Thomsen

Christian Alexander Ditlefsen
Tækkemand , Stråtagets Kontor

Christian Alexander Ditlefsen

Rasmus Kjøng Jørgensen
Ejer af KALK A/S , KALK A/S

Rasmus Kjøng Jørgensen

Christian Vædele
Ejer af HempCrete , HempCrete

Christian Vædele

Steen Elsted Andersen
Head of Facade Design , Henning Larsen Architects

Steen Elsted Andersen

Anders B. Vestergaard
Senior brandrådgiver , Rambøll

Anders B. Vestergaard

Dorte Johansen
Teknisk sagsansvarlig , Byggeskadefonden

Dorte Johansen

Martin Morelli
Projektleder, civilingeniør, ph.d. , Bunch Bygningsfysik

Martin Morelli

Tommy Bunch-Nielsen
Direktør, civilingeniør , BUNCH Bygningsfysik

Tommy Bunch-Nielsen

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Jørgen Lange (2)
Biogene materialer

Biogene materialer – fremtidens byggesten

Biobaserede byggematerialer har et stort potentiale som en af vejene til at reducere CO2-udledningen fra byggeriet og gøre det mere bæredygtigt. Ifølge BUILD- rapport 2022:096 har biobaserede materialer potentiale til at kunne lagre 1,8 mio. tons CO2/år, når omstillingen til anvendelse af biobaserede materialer i nybyggeri er fuldt integreret.

Biogene materialer kan også i stor udstrækning erstatte brugen af konventionelle, CO2-tunge materialer, og derfor er det også et stigende fokus på biogene materialer i nybyggeriet både herhjemme og i udlandet. Blandt andet omkring træbyggeri, som i fremtiden uden tvivl vil fylde en stor del af det nybyggede og indgå i renovering og transformation.

"Nu er tiden til at få udbredt kendskab til andre biogene materialer ­– fx strå i moderne design til både tag og facader – og få diskuteret potentialer og udfordringer for byggeriets kvalitet, funktionalitet og æstetik.  På konferencen Byggeri + Materialer får du indsigt i mulighederne for biogene materialer, deres betydning i bæredygtigt byggeri samt overvejelser om prioritering og vigtige opmærksomhedsområder."

Jørgen Lange, Ekolab ApS, moderator for sporet biogene materialer

Simon Laybourn Christensen Umbraco

Hvordan skaber vi sikre glaskonstruktioner med fokus på lysindfald og bæredygtighed?

Behovet for dokumentation af glaskonstruktioners brand- og sikringsmæssige egenskaber påvirkes af katastrofer - tilsigtede som utilsigtede - men gældende standarder er ikke nødvendigvis fulgt med udviklingen. Hvordan sikrer man bedst muligt at en bygning yder det ønskede niveau af sikkerhed, i en verden hvor lysindfald og bæredygtighed er i fokus?
Dette er et blandt mange emner vi i branchen diskuterer dagligt og Glasdagen er en god platform for os til at holde liv i vigtige debatter, samt dele viden og erfaringer. Vi håber at kunne bidrage til større viden om en niche i byggebranchen som kan virke kompliceret og uoverskuelig, men som i sidste ende kan betyde liv eller død.”

Oplægsholder Simon Laybourn Christensen, VETROTECH SAINT-GOBAIN Nordic and Baltic

Relaterede konferencer