Circular Build Forum 2025

Hvordan skaber vi fremtidens cirkulære byggeri? Det sætter vi fokus på til byggeriets årlige kongres om cirkulært byggeri i slutningen af januar.

Kongressen er for alle, der arbejder for byggeriets bæredygtige udvikling – fra bygherre og arkitekter til udførende og producenter.

 

Få nyheder om CBF' 25

Hvordan skaber vi fremtidens cirkulære byggeri?

Circular Build Forum samler branchen til to dage med vidensdeling, oplæg og debat om cirkulært byggeri.

En lang række af de skarpeste profiler inden for feltet kommer på podiet for at fortælle om perspektiver og udfordringer, forskning og forsøg samt innovative metoder og måder at forstå cirkulært byggeri – og skubbe byggeriet i en bedre retning.  

Deltag for at blive klogere og være med til at sætte retningen for, hvordan vi kan skabe innovation, cirkulære forretningsmodeller og bæredygtig udvikling i byggeriet.

Billetsalget åbner 8. august

Bæredygtighed Træbygning 1600X900

Om Circular Build Forum

  • 2 kongresdage + festmiddag og overnatning

  • 5 temaer

  • 25 sessions 

  • 2 keynotes

  • 300+ deltagere

Bliv oplægsholder eller udstiller

Årets kongrestemaer

Programmet for Circular Build Forum er bygget op omkring 5 overordnede temaer, som udmønter sig i 25 sessions fordelt over 2 dage. 

Har du forslag til sessions, er du velkommen til at sende dit forslag til sekretariatet på info@circularbuildforum.dk eller udfylde formularen her

Regulering Og Standarder CBF (2)

Regulering, standardisering og dokumentation

Hvordan kan standardisering understøtte cirkulære løsninger, og hvilken dokumentation er nødvendig for nye cirkulære produkter? 

Digitalisering CBF

Teknologi, digitalisering og innovation

Hvordan kan teknologi og digitalisering understøtte cirkulær økonomi, og hvilke nye innovative løsninger er på vej?

Anvendelse I Praksis CBF

Anvendelse i praksis

Hvordan arbejder man med cirkulær økonomi i praksis, og skal man have et særligt fokus på opførelse og nedtagning af bygninger?

Forretningsmodeller CBF (2)

Forretningsmodeller

Hvordan arbejder man med cirkulære forretningsmodeller, og hvordan ser modellerne ud i forhold til finansiering, forsikringer m.m.

Arkitektur Exterior 14 2000X1333

Brugsfasen

Hvordan sikrer vi cirkulær tankegang i vores design, adfærd, brug og drift af bygninger i alle størrelser – fra parcelhus til kontorhøjhus?

Repræsentantskab for Circular Build Forum:

Opdateret Repræsentantskabslogo

Om Circular Build Forum

På initiativ fra DI Byggeri og i samarbejde med Molio, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) og Teknologisk Institut blev Circular Build Forum afholdt for første gang i august 2021.

Kongressen, som er den første i Danmark til at samle alle aktører i byggeriet til dialog, debat og vidensdeling om cirkulært byggeri, har til formål at understøtte netværksdannelse, vidensdeling, erfaringsudveksling og tværgående konsensusbaserede løsninger samt dele resultater, projekterfaring og best-practises inden for cirkulært byggeri.

Organisationen består af et repræsentantskab, en faggruppe og en styregruppe bistået af Molio som sekretariat. Formand for Circular Build Forum er Thomas Kingo Karlsen, DI Byggeri, og forkvinde for faggruppen er Lise Lyngfelt Molander, Teknologisk Institut.

Om Circular Build Forum

Kontakt

Sekretariatet
Mail info@circularbuildforum.dk