Circular Build Forum

Hovedformålet med Circular Build Forum er at afholde en årlig kongres, hvor branchens aktører frit kan drøfte idéer, som knytter tættere bånd og hvor der kan dannes grobund for fremtidens byggeri - bygget på tankegangen bag cirkulær økonomi.

Tilbage til forsiden

Baggrund

På initiativ fra DI Byggeri og i samarbejde med Molio, VCØB og Teknologisk Institut har Circular Build Forum til formål at samle resultater og projekterfaring fra dét væld af nyskabende projektpraksis, der udspringer af det voksende fokus på cirkulær økonomi i byggeriet.

Vigtigere endnu skal det nye forum sikre deling af projekterfaringer og best-practises på en årlig kongres, som blev afholdt første gang i august 2021. Kongressen samler, som den første danske kongres om cirkulær økonomi i byggebranchen, ALLE aktører i byggeriet til dialog og debat om fremtiden for cirkulær tankegang i byggeriet.

Kongressens formål

Kongressen skal styrke netværk inden for cirkulær økonomi i byggeriet ved at understøtte videndeling og erfaringsudveksling og tværgående konsensusbaserede løsninger. Kongressen skal bidrage til at finde effektive, velafbalancerede og fremtidsorienterede løsninger til:

  • At etablere et velfungerende marked for handel med brugte byggematerialer og elementer
  • At bygge med ”design by disassembly” in mente, så byggematerialer og -elementer nemmere genbruges
  • At finde balancen mellem genbrug, genanvendelse og afbrænding/deponi for ”byggeaffald”
  • At udforske forskellige typer af forretningsmodeller, som tilgodeser byggeri og renovering i højeste kvalitet og dermed sikrer et byggeris mangeårige anvendelse
  • At finde balancen mellem arbejdsmiljøhensyn og selektiv nedrivning

Kongressens indhold

5. udgave af kongressen afholdes på Hotel Nyborg Strand den 29. - 30. januar 2025. Kongressen består af faglige sessioner i større forsamlinger og dertilhørende workshops og interaktive præsentationer.

Kongressen søger at aktivere hele branchen på tværs af værdikæden. Den seneste kongres nåede et deltagerantal på ca. 300. Målsætningen på længere sigt er et deltagerantal på 800-1000.

Er du en relevant leverandør?

I så fald vil der være mulighed for at deltage med en messestand. Skriv til os på info@circularbuildforum.dk

Organisering af Circular Build Forum

Organisationen, som blev stiftet på første kongres i starten af 2021, består af et repræsentantskab, en faggruppe og et forretningsudvalg bistået af Molio som sekretariat.

Formand for Circular Build Forum: Thomas Kingo Karlsen, DI Byggeri

Forkvinde for faggruppen: Lise Lyngfelt Molander, Teknologisk Institut

Org Dia
Organisationsdiagram for CBF

Faggruppe

Faggruppen er sammensat af faglige interessenter med viden og erfaringer indenfor cirkulær økonomi med vægt på forskningsmæssige og forretningsmæssige kompetencer.