Traedagen Webshop
Konferencer

TRÆdagen

TRÆdagen sætter lys på træ som konstruktions- og byggemateriale, og går i dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder der viser nye veje til fremtidens byggeri.

Tema
Byggeteknik
3.300,-
4.125,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når denne konference igen udbydes.

Trædagen Session Magnus 1600X900

Hvorfor er det vigtigt at deltage på TRÆdagen?

”Det er markant anderledes at bygge med træ fremfor andre konstruktionsmaterialer – og det stiller krav til løbende at holde sig opdateret på udviklingen. På dette års TRÆdag kan du blandt andet høre mere om udnyttelse af træbyggeriets potentiale med forskellige byggesystemer, hvordan vi får øget mængden af biogene materialer i vores konstruktioner og om hvordan trækonstruktioner performer i en LCA-beregning. Vi har nemlig samlet en række danske eksperter og specialister, som vil dele ud af den viden, de har tilegnet sig gennem deres daglige arbejde med træ”

Sådan siger Magnus Sølvhøj Kühn, konferenceleder på TRÆdagen 2023

Trædagen Session Jacob 1600X900 Ny
INDLÆG PÅ TRÆDAGEN 2023

Konstruktioner med kombinerede byggesystemer

"Ved at kombinere byggesystemer i træ, kan vi forløse et stort potentiale og gøre træbyggeri endnu mere fleksibelt. Det udvider nemlig de muligheder vi har, og styrker anvendelse af træbaserede konstruktioner til alle typer byggeri"

Sådan siger Jacob Ettrup Petersen om hans oplæg på TRÆdagen 2023.

Trædagen Session Jørgen 1600X900 Ny
INDLÆG PÅ TRÆDAGEN 2023

Mini CO2 etagehuset i træ

"Få et indblik i Realdania By & Bygs projekt MiniCO2 Etagehus TRÆ i Fredericia, og dets bæredygtige og tekniske aspekter. Indlægget kommer bl.a. ind på design, valg af materialer og grundlæggende konstruktioner, samt udfordringer og løsninger på statik, brand, akustik mv. Få et perspektiv på, hvordan projektet også skal være inspiration for en mere bæredygtig byggemåde, og stil spørgsmål til projektlederen"

Sådan lyder det fra Jørgen Søndermark om hans oplæg på TRÆdagen 2023.

Trædagen Session Balder 1600X900 Ny
Indlæg på TRÆdagen 2023

Bygningsfysiske udfordringer ved biogene materialer

Det største problem med at lave bæredygtigt byggeri, er ikke byggeriet som sådan, men de mennesker der skal beslutte, planlægge og udføre det. Deres udfordringer er frygt, uvidenhed og lovgivning".

Sådan siger Balder Johansen om baggrunden for hans oplæg på TRÆdagen 2023.

Mere information om TRÆdagen

 • Beskrivelse
 • Oplægsholdere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

TRÆdagen 2023 fokuserer på træ som byggemateriale. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder, der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af, når vi bygger med træ.

Træ har en række uovertrufne egenskaber, og er p.t. det materiale vi bedst kan bruge som erstatning for gængse konstruktionsdele som beton, stål og aluminium. Træ har ud over de gode miljøkvaliteter også fordele indenfor design for adskillelse, byggelogistik, egenvægt, indeklima og akustik.

Men træ har også udfordringer, når vi ønsker at bygge som vi plejer. Styrkemæssigt kan vi bygge højt, men ikke så højt som med beton og stål, og træets brandmæssige egenskaber kræver andre brandstrategier og stor omhyggelighed i konstruktionsopbygningen, ligesom der skal tages hensyn til akustik, ’sætninger’ mv.

 

På konferencen får du:

 • Et view hele vejen omkring træ i byggeri
 • Nyeste viden om forskning og udvikling af byggesystemer og konstruktioner i træ
 • Eksperters input til brandsikring af træbyggeri
 • Viden om hvilke byggesystemer der anvendes hvor
 • Viden om detailløsninger og samlemetoder
 • Viden om statiske muligheder og begrænsninger med træ
 • Orientering om træbyggeriets fordele/ulemper vedr. indeklima og komfort
 • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på etagebyggeri i træ
 • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.

Konferencen henvender sig til dig, der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele, muligheder, anbefalinger, løsninger og erfaringer der er for etagebyggeri i træ. Derudover er målgruppen:

 • Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med drift, planlægning eller udførelse af etagebyggeri
 • Leverandører som ønsker indsigt i branchens tilgang til træbyggeri og deres behov for løsninger.

Både teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer i forhold til træ som fremtidens konstruktions- og byggemateriale. På TRÆdagen 2022 får du indsigt i disse barrierer men også i løsningsmuligheder og gode eksempler, der viser nye veje til fremtidens byggeri.

Af Sofia Lynge Larsen  og Louise Skøtt Gadeberg

Byggebranchen står overfor et paradigmeskifte, hvor miljøbelastningen fra bygninger og byggerier indenfor den næste årti skal nedbringes markant. Helt grundlæggende udfordrer det den måde, vi traditionelt har bygget og udviklet byggeriet på gennem mere end et århundrede.

People

Træ i byggeriet har store potentialer til at erstatte beton og metaller – enten som ’rene’ løsninger eller i hybride systemer. Udover at træ som konstruktionsdel lagrer CO2 og fjerner det fra atmosfæren – så er træet genanvendeligt ved end-of-life og design for adskillelse. Men både teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio og arrangør af TRÆdagen:

TRÆdagen 2022 fokuserer på træ som byggemateriale. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder, der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men vi adresserer også de begrænsninger og udfordringer, vi mødes af, når vi bygger med træ, siger han og fortsætter:

- Træ har en række uovertrufne egenskaber, og er p.t. det materiale vi bedst kan bruge som erstatning for gængse konstruktionsdele som beton, stål og aluminium. Træ har ud over de gode miljøkvaliteter også fordele inden for design for adskillelse, byggelogistik, egenvægt, indeklima og akustik. Men træ har også udfordringer, når vi ønsker at bygge, som vi plejer.

Viden skal udbredes

Formålet med at afholde TRÆdagen 2022 er at samle al den viden, som branchens specialister besidder via deres daglige arbejde med træ, så den kan videregives til endnu flere, forklarer Bo Riisbjerg Thomsen:

- Vi vil nå frem til, at de finder gode alternativer og viden om, hvordan man kan bygge, arbejde og konstruere med træ. Vi vil besvare de spørgsmål, som branchens aktører kunne have angående højhuse i træ, pro og kontra ved at bygge i træ, samt hvilke muligheder det giver.

Læs mere om træ som byggemateriale

Byggebranchen står overfor et paradigmeskifte, hvor miljøbelastningen fra bygninger og byggerier indenfor den næste årti skal nedbringes markant. Helt grundlæggende udfordrer det den måde vi traditionelt har bygget og udviklet byggeriet på gennem mere end et århundrede.

Særligt ikke-fornybare ressourcer og den bundne energi i byggematerialer er i fokus. Råstofferne for flere af de mest anvendte materialer er ved at være opbrugt. Materialer fremstillet ved brug af fossile brændstoffer giver store miljøpåvirkninger herunder belastning af atmosfæren med CO2.

Det er almindeligt kendt at byggeriet anvender enorme ressourcer, bruger meget energi, medvirker til miljøbelastninger og skaber affald. Klodens klimaudfordringer kræver et hurtigt og resolut svar fra byggebranchen på, hvordan vi i fremtiden skal bygge ansvarligt. Dermed står vi overfor et paradigmeskifte i byggeriet, hvor der i meget høj grad fokuseres på fornybare ressourcer, CO2-emmission og miljøeffekt.

Træ i byggeriet har store potentialer til at erstatte beton og metaller – enten som ’rene’ løsninger eller i hybride systemer. Træ er unikt som byggemateriale ved at optage CO2 i sin produktion, og indbygget som konstruktionsdel lagrer træet co2 og fjerner det fra atmosfæren. Ydermere er træ yderst genanvendelig ved end-of-life og design for adskillelse.

Men såvel teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer. På TRÆdagen 2023 går vi i dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder der viser nye veje til fremtidens byggeri.

 Hvis du er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

 • "En god blanding af indlæg, som alle følger tråden ret godt, og godt med de relativt korte indlæg, som gør at foredragsholderen må forholde sig til hvad der er vigtigt at få ud." 

 • "Foredragsholderne var meget dygtige indenfor hver deres felt, og mange forskellige tilgange til emnet blev belyst." 

 • "Der var en meget fin balance mellem teori og praktiske eksempler og en god blanding af ny info fra kontrolinstanser og øvrige aktører som boligforeninger og producenter. Også fint med idéer fra både arkitekter og ingeniører m.fl. Derudover fandt jeg de relativt korte indlæg på 20-35 min. ganske passende. Rambølls indlæg ved Finn Larsen om praktiske erfaringer fra højhusbyggeri var meget givtigt og de afsluttende bemærkninger fra Sonja Stockmarr om, at ikke alting behøver gå i lyntempo, var også ret gode. Byggeskadefondens indlæg er altid godt at få med. Virkelig god kursusleder, som slutteligt fik lavet en kort og interessant opsamling på dagen."

Læs mere om TRÆdagen