traedagen
Konferencer

TRÆdagen

TRÆdagen sætter lys på træ som konstruktions- og byggemateriale.

Varenummer: 12100622

Tema
Konstruktions- og byggeteknik
2.950,-
3.687,50 inkl. moms

På TRÆdagen går vi i dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder der viser nye veje til fremtidens byggeri.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Oplægsholdere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

TRÆdagen 2021 fokuserer på træ som byggemateriale. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, bearbejdes de store muligheder, der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af, når vi bygger med træ.

Træ har en række uovertrufne egenskaber, og er p.t. det materiale vi bedst kan bruge som erstatning for gængse konstruktionsdele som beton, stål og aluminium. Træ har ud over de gode miljøkvaliteter også fordele indenfor design for adskillelse, byggelogistik, egenvægt, indeklima og akustik.

Men træ har også udfordringer, når vi ønsker at bygge som vi plejer. Styrkemæssigt kan vi bygge højt, men ikke så højt som med beton og stål, og træets brandmæssige egenskaber kræver andre brandstrategier og stor omhyggelighed i konstruktionsopbygningen, ligesom der skal tages hensyn til akustik, ’sætninger’ mv.

 

På konferencen får du:

 • Et view hele vejen omkring træ i byggeri
 • Nyeste viden om forskning og udvikling af byggesystemer og konstruktioner i træ
 • Eksperters input til brandsikring af træbyggeri
 • Viden om hvilke byggesystemer der anvendes hvor
 • Viden om detailløsninger og samlemetoder
 • Viden om statiske muligheder og begrænsninger med træ
 • Orientering om træbyggeriets fordele/ulemper vedr. indeklima og komfort
 • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på etagebyggeri i træ
 • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.

Konferencen henvender sig til dig, der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele, muligheder, anbefalinger, løsninger og erfaringer der er for etagebyggeri i træ. Derudover er målgruppen:

 • Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med drift, planlægning eller udførelse af etagebyggeri
 • Leverandører som ønsker indsigt i branchens tilgang til træbyggeri og deres behov for løsninger.

Byggebranchen står overfor et paradigmeskifte, hvor miljøbelastningen fra bygninger og byggerier indenfor den næste årti skal nedbringes markant. Helt grundlæggende udfordrer det den måde vi traditionelt har bygget og udviklet byggeriet på gennem mere end et århundrede.

Særligt ikke-fornybare ressourcer og den bundne energi i byggematerialer er i fokus. Råstofferne for flere af de mest anvendte materialer er ved at være opbrugt. Materialer fremstillet ved brug af fossile brændstoffer giver store miljøpåvirkninger herunder belastning af atmosfæren med CO2.

Det er almindeligt kendt at byggeriet anvender enorme ressourcer, bruger meget energi, medvirker til miljøbelastninger og skaber affald. Klodens klimaudfordringer kræver et hurtigt og resolut svar fra byggebranchen på, hvordan vi i fremtiden skal bygge ansvarligt. Dermed står vi overfor et paradigmeskifte i byggeriet, hvor der i meget høj grad fokuseres på fornybare ressourcer, CO2-emmission og miljøeffekt.

Træ i byggeriet har store potentialer til at erstatte beton og metaller – enten som ’rene’ løsninger eller i hybride systemer. Træ er unikt som byggemateriale ved at optage CO2 i sin produktion, og indbygget som konstruktionsdel lagrer træet co2 og fjerner det fra atmosfæren. Ydermere er træ yderst genanvendelig ved end-of-life og design for adskillelse.

Men såvel teknisk, branchemæssigt og kulturelt er der barrierer. På TRÆdagen 2021 går vi i dybden med eksempler, barrierer og løsningsmuligheder der viser nye veje til fremtidens byggeri.

 

Program er under udarbejdelse

Magnus Sølvhøj Kühn
Teamleder, arkitekt og bygningskonstruktør , Lendager Group

Magnus Sølvhøj Kühn


M.fl.

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

 • "En god blanding af indlæg, som alle følger tråden ret godt, og godt med de relativt korte indlæg, som gør at foredragsholderen må forholde sig til hvad der er vigtigt at få ud." 
 • "Foredragsholderne var meget dygtige indenfor hver deres felt, og mange forskellige tilgange til emnet blev belyst." 
 • "Der var en meget fin balance mellem teori og praktiske eksempler og en god blanding af ny info fra kontrolinstanser og øvrige aktører som boligforeninger og producenter. Også fint med idéer fra både arkitekter og ingeniører m.fl. Derudover fandt jeg de relativt korte indlæg på 20-35 min. ganske passende. Rambølls indlæg ved Finn Larsen om praktiske erfaringer fra højhusbyggeri var meget givtigt og de afsluttende bemærkninger fra Sonja Stockmarr om, at ikke alting behøver gå i lyntempo, var også ret gode. Byggeskadefondens indlæg er altid godt at få med. Virkelig god kursusleder, som slutteligt fik lavet en kort og interessant opsamling på dagen."