Kurser Arkitekturpakken 3 2000X1333
Konferencer

Verdensmålene i praksis for byggeriet

Få masser af inspiration fra helt centrale aktører til praksis og potentiale ved at arbejde med FN's verdensmål.

Tema
Firmakurser
4.200,-
5.250,- inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om denne konference.

Danske Arkitektvirksomheder og Molio samler byggebranchen til Verdensmålskonference. 

 

De 17 Verdensmål er allerede en stor del af det danske byggeri. Konferencen samler byggesektoren og tager udgangspunkt i, hvordan vi helt praktisk bidrager til FN's ambitiøse 17 Verdensmål, samt hvordan byggeriets parter samtidig kan gøre en forretning ud af det.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Oplægsholdere
  • Praktisk

Intro

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – den lynhurtige gennemgang.

Sådan bruger danske arkitektvirksomheder Verdensmålene.

Cases

En perlerække af eksempler, hvor du får bud på, hvordan verdensmålene er integreret i praksis i konkrete projekter – og hvordan byggeriets aktører har taget fat på målene, hvilke krav, vi møder og vil komme til at møde etc.

Du møder en usædvanligt stærk samling af centrale aktører, som i deres oplæg giver et helt unikt erfaringsbaseret og fremadskuende bud på, hvordan byggesektoren kan bidrage til at nå målene – og på, hvilke potentialer og udfordringer det medfører for byggeriet. Og for dig og din virksomhed.

Drøftelser

På basis af intro og cases drøftes, hvor og hvordan vi bidrager og yderligere kan bidrage til, at de ambitiøse mål kan nås – hvordan byggeriets parter kan forberede sig optimalt på sin rolle og gøre en forretning ud af det.

Claus Meyer giver energisk og anekdotefuld inspiration udefra til anvendelse af verdensmålene. 

Konferencen sætter skub på at gøre dine og byggesektorens muligheder ift. de 17 verdensmål både tydelige og operationelle. Hvad kan vi gøre – og hvad kan vi faktisk få ud af det også forretningsmæssigt?

På konferencen får du:

  • masser af inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med verdensmålene – og se hvilke potentialer der ligger i det også rent forretningsmæssigt
  • bud på, hvordan en lang række centrale aktører griber det an.

Bygherrer, brugere, rådgivere, entreprenører, leverandører, FM’ere – kort sagt alle byggeriets parter, for bæredygtigt byggeri forudsætter integreret samarbejde og partnerskaber, for at lykkes.

Et vigtigt fokus på konferencen er forretningspotentialer, så en særlig vigtig målgruppe er beslutningstagere.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling definerer de udfordringer, som verden står overfor – og forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse, bedre sundhed anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst til alle.

Målene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at nå målene i 2030.

Nogle mere tydeligt end andre. Byggeriet og det byggede miljø er i høj grad en del af problemet som storforbruger af energi og naturressourcer og som ”bidragsyder” af massive mængder af affald. 

Men byggeriet er heldigvis i endnu højere grad også en del af løsningen. Byggeriet bidrager allerede med løsninger over hele verden til FN’s 17 Verdensmål, gennem realiserede bygninger, forskelligartede boformer og initiativer i byer – og store dele af byggeriet er allerede engageret i at gøre det endnu bedre.

De 17 verdensmål er også allerede en del af det danske byggeri. Kommuner og mange projekter, initiativer og lovgivning integrerer verdensmålene i sine mål og krav. Og mange organisationer og virksomheder har verdensmålene indlejret i organisering og visioner.

Konferenceleder Vibeke Grupe Larsen har i en blog-serie set nærmere på, hvordan byggebranchen kan spille sammen med de 17 verdensmål. Konferencen her sætter yderligere skub på, hvordan byggeriets rolle ift de 17 verdensmål gøres tydelige og operationelle.

Udfordringerne er bl.a. urbanisering, ressourcemangel og klimaændringerne – og kalder på nye løsninger og masser af partnerskaber, hvor vi i Danmark har særlige kompetencer. Der kan derfor også være perspektiver i, at den danske byggesektor ser muligheder for at spille en stor rolle også internationalt.

I 2023 holdes den store og prestigefyldte “UIA World Congress of Architects” I København. Temaet er ‘Sustainable futures’ og konferencen vil samle en perlerække af verdens innovative arkitekter, som sammen vil drøfte arkitektbranchens (og byggeriets) bidrag til opfyldelsen af de 17 verdensmål på verdensplan.

Her vil der være stort potentiale for dansk byggeri, hvis vi er på forkant med løsninger. Det tager vi fat på med denne konference.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer