Bæredygtigt byggeri kræver nye kompetencer og nye værktøjer, som du kan lære om på Molios kurser og uddannelser
Kursusemner

Bæredygtigt byggeri

For at nå målet om et mere bæredygtigt byggeri skal byggebranchen have viden, overblik og stærke kompetencer i de relevante værktøjer og i den relevante teknologi. Molio udbyder en lang række kurser og uddannelser om bæredygtigt byggeri. Her kan du få et overblik over dem alle.  

Danmarks største udbud af kurser i bæredygtigt byggeri 

Molio understøtter udviklingen af bæredygtigt byggeri i Danmark - bl.a. ved at udvikle digitale værktøjer og standarder, som effektiviserer og digitaliserer byggeprocessen, og ved at udbyde en lang række kurser, uddannelser og konferencer inden for bæredygtigt byggeri.

Vi har faktisk udbudt kurser i bæredygtigt byggeri i mere end 20 år, og har i dag Danmarks største udbud af professionel efteruddannelse i bæredygtigt byggeri.

Der skal bygges bæredygtigt, og det omfavner hele byggeriets værdikæde. Uanset hvor i branchen du befinder dig, har du med Molios kurser og uddannelser gode muligheder for et solidt kompetenceboost indenfor bæredygtigt byggeri.

Bernard Hermant Mdgsswrgec4 Unsplash

Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri

I Molios kompetencer for bæredygtigt byggeri kan byggeriets virksomheder og værdikæde få viden om håndteringen af de nye krav samt hjælp til at opgradere kompetencerne inden for bæredygtigt byggeri.

Se mere

Få et overblik over vores kurser om bæredygtigt byggeri

Produkttype
Emner

Produkter

Bæredygtigt byggeri stiller nye krav

Byggeriet står over for et paradigmeskifte. Den grønne omstilling stiller store krav til et byggeri og dets ydeevne. Kigger vi bare lidt ind i fremtiden, vil byggeriet undergå forandringer, vi ikke har oplevet siden industrialiseringen holdt sit indtog.

Målet er bæredygtigt byggeri

I bestræbelserne på at nedbringe byggeriets toksicitet og CO2-emmission, og generelt bygge meget mere bæredygtigt for mennesker og økonomi, vil byggebranchen gennem de kommende årtier således fundamentalt ændre den måde, vi gennem mere end 100 år har bygget på. Målet er bæredygtigt byggeri og cirkulært byggeri, hvor materialer ikke er miljøbelastende og enten kan genanvendes eller indgå i en ny teknisk cyklus efter endt brug.

Værktøjer til det bæredygtige byggeri

For at nå målet om bæredygtigt byggeri skal byggebranchen have viden, overblik og stærke kompetencer i de værktøjer og i den teknologi, som er i en rivende udvikling. Begreber og værktøjer som EDP, LCAbyg, LCCbyg, FBK, C2C, DGNB, Svanemærket byggeri, cirkulær økonomi og mange flere, er blevet hverdagstale, når man beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri og der er forventninger om, at man som professionel i branchen behersker disciplinerne.