Byens Natur Og Biodiversitet
Kurser

Byens natur og biodiversitet

Vi kommer i dybden med de komplekse sammenhænge der er mellem by og biodiversitet. Vi ser på konkrete metoder fra ind- og udland til hvordan, vi i praksis kan måle effekter på biodiversitet i byområder.

Tema
Bæredygtighed
5.100,-
6.375,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Portræt Kristine Kjørup Rasmussen

Det siger Kristine Kjørup Rasmussen, som er underviser på kurset

Sommeren går på hæld og meget af naturens liv flyver til varmere egne eller kryber ned i jorden. Men vi mennesker er her stadig og fortsætter vores færden, hvorfor vi skal øve os i at give mere plads til natur i byen og, ikke mindst, at leve sammen med naturen. Derfor glæder jeg mig til at stå for dette kursus sammen med Thomas Vejsnæs, hvor vi deler argumenter, inspiration og praktiske redskaber til at arbejde med biodiversitet i både udvikling og drift af byens grønne områder.

Vi vil komme vidt omkring gennem oplæg, gruppearbejde og fælles diskussion, hvor formålet er at give dig redskaber eller den viden du mangler, for at kunne integrere biodiversitet bedre i dit arbejde til hverdag - vi kan kun løse biodiversitetskrisen sammen.

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnær undervisning

Icon Steps

Tur i felten

Ikon Workshops (1)

Gruppearbejde

Ikon Webinarer (1)

Konkrete cases

Ikon Kurser

Kursusbevis

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Traditionel byudvikling har betydet udryddelse af vilde arter og natur som følge af bebyggelse, infrastruktur og trimmede grønne områder. Biodiversitetsdagsordenen handler også om at gøre plads til mere natur i byen. Natur i byen giver et robust bymiljø og gavner menneskers sundhed og trivsel. Der er lige nu stor interesse og vilje til at udvikle fremtidens byer med natur i stedet for på bekostning af natur.

På dette kursus bruger vi en dag på at gå i dybden med de komplekse sammenhænge mellem by og biodiversitet og se på konkrete metoder fra ind- og udland til hvordan vi i praksis kan begynde at måle effekter på biodiversitet og dermed også sætte positive mål for biodiversitet og omsætte mål til handling.

Undervisningen vil bestå af oplæg, gruppediskussion og feltbesigtigelse af bynatur.

Som praktiker i arbejde med udvikling af byens grønne arealer vil du få opdateret din viden inden for bynatur og biodiversitet. Du vil få ny inspiration, konkrete redskaber samt mulighed afprøve viden på en case i gruppearbejde med de andre kursusdeltagere.

Kurset henvender sig dig der gerne vil i gang med at inddrage biodiversitet i dit arbejde med byens grønne områder. Fra ide til udførsel. Vi giver konkrete redskaber til hvordan du kan analysere et område for biodiversitetspotentiale og omsætte det til design og indsatser der styrker byens natur.

Der kræves ingen specifikke faglige forudsætninger, og der forventes deltagere med forskellig faglig baggrund (landskabsarkitekter, byplanlæggere, by- og parkingeniør, entreprenører, anlægsgartnere mv) som kan bidrage med forskellig erfaring og perspektiver.

Byggebranchen står over for et øget pres for at arbejde med, og tage hensyn til, biodiversitet, da traditionel byudvikling bland andet har medvirket til udryddelse af vilde arter og natur, som følge af bebyggelse, infrastruktur og trimmede grønne områder. Samtidig medfører byerne også store påvirkninger af global biodiversitet gennem ressourceforbrug.

Der er derfor et stort behov for, og interesse for, at udvikle fremtidens byer samtidig med at biodiversitet og vores fælles naturgrundlag styrkes - både i- og uden for byerne. Ydermere skal virksomheder ifølge den nye EU-taksonomiforordning, som trådte i kraft i 2021, oplyse, hvordan deres aktiviteter stemmer overens med EU's mål for bæredygtig udvikling, herunder de mål, som omfatter biodiversitet.

 

Hvis du er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Husk praktiske sko.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.