EU Taksonomi i byggeriet
Kurser

EU Taksonomi i byggeriet

Få viden om, hvad EU's Taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet er, hvad den består af, hvordan den påvirker dansk lovgivning, hvilke kriterier og klimamål du skal være særlig opmærksom på.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Bæredygtighed
8.500,-
10.625,- inkl. moms
Ikon Anlaeg (1)

Praksisnær undervisning

Ikon Bygningsfysik

Konkrete eksempler

Ikon Ledelse

Erfarne undervisere

Ikon Alleboger

Tværfaglig indsigt

Ikon Workshops (1)

Casearbejde

Mere information om kurset i EU Taksonomi i byggeriet

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Dag 1 kl. 9.00-16.30
Dag 2 kl. 9.00-16.30 

Kurset er ekskl. overnatning.

 

EU's Taksonomiforordning er en fælles europæisk lovgivning, som vil påvirke hele byggeriets værdikæde i alle EU-lande – og påvirkningen kan være forskellig, afhængig af hvor i værdikæden, du er placeret.

På dette kursus får du viden om, hvad EU's Taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet er, hvad den består af, hvordan den påvirker dansk lovgivning, hvilke kriterier og klimamål du skal være særlig opmærksom på, hvilken dokumentation du kan blive afkrævet, og hvilke forretningsmæssige muligheder taksonomien også medfører. 

Kort sagt lærer du at navigere i taksonomiens krav til virksomheder og projekter, og får konkrete case-eksempler du kan spejle din egen praksis i.

Du får viden om taksonomiens grundlæggende elementer og juridiske opbygning. Kurset har fokus på implementering i byggebranchen og giver ydermere anvisninger på specifikke tekniske screeningskriterier og eksempler på nødvendig dokumentation for hhv. nybyggeri, renoveringsbyggeri samt erhvervelse og drift af ejendomme.

Aktører i bygge- og ejendomsbranchen samt andre med interesse for en grundig forståelse af EU's Taksonomi, herunder taksonomiens generelle elementer samt specifikke tekniske kriterier og dokumentationskrav.

EU vedtog 12. juli 2020 Taksonomiforordningen, som er det første afgørende skridt for bæredygtighed i hele Europa. Med taksonomiforordningen blev der skabt et fælles sprog og definitioner, som er med til at sikre gennemsigtighed på markedet for bl.a. byggeri og grønne investeringer. Efter gennemført høring og godkendelse af de 6 miljømål i 2023, er EU's Taksonomi nu under impelmentering med lovpligtige rapporteringskrav til virksomheder og finansielle institutioner. Alle brancheområder, herunder byggebranchen, er omfattet af rapporterings- og dokumentationskrav.

Læs mere om EU taksonomi i vores kompetencecenter for bæredygtigt byggeri.

Amdi Schjødt Worm
Chefrådgiver, EU taksonomi og LCA , Artelia

Amdi Schjødt Worm

Ronnie Kroos Piil
EU taksonomi specialist, Bæredygtighedsleder , COWI

Ronnie Kroos Piil

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Emilie Elmer Land Jensen
ESG Manager , AP Ejendomme P/S

Emilie Elmer Land Jensen

Mathilde Husted
Bæredygtighedskonsulent, DGNB-Auditor , COWI

Mathilde Husted

Tim Buen Ørnsø
Advokat , Nexus Advokater

Tim Buen Ørnsø

 

Medbring gerne en pc.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Dag 1 kl. 9.00-16.30
Dag 2 kl. 9.00-16.30

Der er ikke inkluderet overnatning på kurset. Hvis du har brug for overnatning, skal du kontakte kursusstedet og selv bestille.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Ofte stillede spørgsmål om EU Taksonomien

EU's taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende finansielt miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU. EU taksonomien angiver derved et klassificeringssystem, som er baseret på en række fælles definitioner af miljømæssig bæredygtighed.

EU taksonomien trådte i kraft i januar 2022, og stiller krav om rapportering allerede fra 2024. Kravene i EU taksonomien gælder først for de største virksomheder, men har stor betydning for en stor del af dansk erhvervsliv, herunder byggebranchen, idet den gradvist indfases til også at gælde for børsnoterede SMV’ere.

Fra år 2024 medfører EU taksonomien en række lovpligtige rapporteringskrav til virksomheder og finansielle institutioner - også i byggeriet. Selvom kravene i første omgang gælder for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte, vil mange aktører på tværs af værdikæden opleve, at de også skal forholde sig til kravene i EU taksonomien. De lovpligtige rapporteringskrav omfatter nemlig også dokumentationskrav, som videreføres til leverandørkæden, hvorfor de fleste bliver stillet til ansvar. Fra 2025 skal alle virksomheder med over 250 ansatte – både børsnoterede og ikke børsnoterede – rapportere på bæredygtighed, hvorfor kravene vil blive yderligere implementeret.

EU taksonomien er under indfasning i byggeriet og er relevant for hele byggeriets værdikæde. På dette kursus vil du få en øget forståelse for hvilken rolle EU taksonomien spiller for de enkelte virksomheder i værdikæden. Vi skal både se på betydningen for den enkelte byggevirksomheds egen-rapportering samt de krav, der stilles ved konkrete nybyggerier, renoveringer og ejerskab af bygninger. Målet er, at du efter endt kursus ved, hvad du skal rapportere på, samt hvordan EU taksonomien påvirker de bygninger, produkter og ydelser, som du specifikt beskæftiger dig med. Gennem oplæg, konkrete case-eksempler og øvelser fra både rådgivere, jurister og bygherrer vil du blive præsenteret for konkrete bud på, hvordan EU taksonomiens krav imødekommes og dokumenteres.

Kurset er en kick-start for dig, som søger detaljeret viden om EU taksonomien og de bagvedliggende rammer. Måske du skal give et tilbud på ydelser, der relaterer sig til taksonomien, udarbejde udbudsmateriale, eller måske du blot ønsker et større kendskab til, hvordan din egen virksomhed påvirkes?

Kurset er særligt relevant for dig, som er:

  • rådgiver og søger indblik i konkret dokumentation af byggeprojekter eller rapportering på den rådgivning, du yder
  • entreprenør og oplever, at der bliver stillet krav til de produkter, du indkøber eller krav til din egen-rapportering
  • bygherre/projektudvikler og gerne vil efterleve taksonomiens krav på de byggeprojekter, du arbejder på

EU taksonomien og de bagvedliggende direktiver indfases gradvist over de kommende år. Derfor vil omfanget af aktører i byggeriet, som er omfattet af kravene, stige gradvist. Kurset er forberedende og introducerende, og vil være relevant både for dig som endnu ikke er omfattet af kravene, og for dig som skal leve op til kravene her og nu.

Webinarer om EU taksonomi i byggeriet

Relaterede kurser