LCA Analyse Materialers Livscyklus Nyt
Kurser

LCA - analyse af materialers livscyklus

Den centrale og udfordrende del i bæredygtighedsarbejdet er gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdele og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes.

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100456

Tema
Bæredygtighed
5.800,-
7.250,- inkl. moms

Opfølgende webinar (dato 2) afholdes kl. 8.30-12.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger 

Du får overblik over LCA i forbindelse med frembringelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Du introduceres for de vigtigste miljøpåvirkninger og deres afledte miljøeffekter for en bedre forståelse af miljøhensyn. Du får indblik i byggevarers miljøvaredeklarationer (EPD) som datagrundlag for LCA.

Kurset indeholder følgende elementer:

 • Overordnede betragtninger om LCAs betydning i den samlede bæredygtighed
 • Gennemgang af globale udfordringer og belastninger og indsigt i livcyklusfasernes betydning i en bygning
 • EDP (miljøvaredeklaration) som datagrundlag i LCA
 • Konkret vurdering og optimering af bygningsdesign ud fra LCA
 • Gennemgang af forskellige projekters udarbejdede LCAer og de nyeste udviklingsprojekters temaer indenfor LCA og miljø
 • Gennemgang af værktøjet LCAbyg som kan følges op med selvstudie mht. konkret anvendelse på egen eller fælles opgave/case
 • Opsamling på praktisk tilgang til LCA i byggeri.

Webinar
Efter kurset er der planlagt et opfølgningswebinar vedr. LCA.  Webinaret afholdes live i tidsummet kl. 8.30-12.30. Desuden optages webinaret og kan ses on-demand efterfølgende.

 

Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til at deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

Bygherrer, rådgivere, udførende, producenter og leverandører.

Fra 2023 stilles der krav i Bygningsreglementet til LCA på alt nybyggeri. Byggeriets aktører kan derfor allerede nu med fordel sikre et kompetenceløft indenfor denne fagdisciplin. Som en konsekvens udvider Molio kurset i LCA – bl.a. med en halv kursusdag og styrker samtidig uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri med en opgradering af LCA-kompetencerne.

Læs mere her

Amdi Schjødt Worm
Seniorkonsulent i bæredygtighed , Arkitema Architects

Amdi Schjødt Worm

Julie Swartz Andersen

Henrik Poulin
Civilingeniør, Senior bæredygtighedskonsulent , Rambøll

Henrik Poulin

Zoey Siff Hansen
Bæredygtighedsspecialist , Arkitema

Zoey Siff Hansen

Line Søndergaard Kristensen
Ingeniør , Ekolab

Line Søndergaard Kristensen

August Sørensen
Ingeniør , Ekolab

August Sørensen

Efterår 2022 
5. december 2022 i Middelfart samt webinar den 13. december 2022 kl. 8.30-12.00 - UDSOLGT
6. december 2022 i Middelfart samt webinar den 14. december 2022 kl. 8.30-12.00 - UDSOLGT

Forår 2023
10. januar 2023 i Middelfart samt webinar den 17. januar 2023 kl. 8.30-12.00 - UDSOLGT
23. januar 2023 i Middelfart samt webinar den 7. februar 2023 kl. 8.30-12.00 
2. marts 2023 i Ballerup samt webinar den 9. marts 2023 kl. 8.30-12.00.

Efterår 2023
22. august 2023 i Middelfart samt webinar den 29. august 2023 kl. 8.30-12.00.
2. oktober 2023 i Ballerup samt webinar den 10. oktober 2023 kl. 8.30-12.00.

Du skal medbringe egen computer med LCA installeret.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

 • "God gennemgang. Meget pædagogisk gennemgang af programmet, som gav en god forståelse for brugen. Fordelen her ved at det var online, var at man sad hjemme med sig computer og kunne udføre opgaverne samtidig med underviseren."