LCA Opgradering
Kurser

LCA kursus - beregning og dokumentation for øvede

Med dette LCA kursus for øvede, får du et brush-up på LCAbyg, herunder funktioner omkring tilladt overskridelse, rapport etc. Samtidig deles erfaringer fra konkrete projekter med tolkning af tilhørende vejledninger og vi ser på udformning af LCA dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Tema
Bæredygtighed
5.100,-
6.375,- inkl. moms
  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Med introduktion af krav til bygningers maksimale miljøpåvirkning i Bygningsreglementet er der behov for et forum, hvor nyeste viden og erfaringer med klimakravenes håndtering i praksis kan deles. Med dette opgraderingskursus, får du en brush-up på LCAbyg, herunder funktioner omkring tilladt overskridelse, rapport etc. Samtidig deles erfaringer fra konkrete projekter med tolkning af tilhørende vejledninger, og vi ser på udformning af LCA dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Brush-up på LCAbyg og de nye funktioner der relaterer sig til kravene i BR
  • Ydelser relateret til LCA gennem byggesagens faser – BIM og LCA
  • Eksempler på LCAer for konkrete byggeprojekter
  • Eksempler på og erfaringsudveksling omkring anvendelse af vejledninger
  • Erfaringsudveksling i håndtering af krav, vejledninger og værktøjer

Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du opgraderet til at deklarere et byggeris miljøpåvirkning fra opførelse til end-of-use iht. bygningsreglementets nyeste krav. Samtidig giver kurset mulighed for at erfaringsudveksle omkring praktisk håndtering af kravene, og du får konkrete eksempler på håndtering og tolkning af LCA-kravenes vejledninger.

Bygherrer, rådgivere, udførende, producenter og leverandører. Kurset er målrettet dig der har viden om LCA-dokumentation gennem arbejde med LCA i praksis eller et tidligere LCA-kursus, og ønsker at styrke dine LCA- kompetencer yderligere, og samtidig udveksle erfaringer med andre vedr. LCA-beregninger og håndtering af klimakrav i byggeriet.

Med introduktion af krav til bygningers maksimale miljøpåvirkning i Bygningsreglementet per 1. januar 2023, er der behov for et forum, hvor nyeste viden og erfaringer med klimakravenes håndtering i praksis kan deles. 

Amdi Schjødt Worm
Seniorkonsulent i bæredygtighed , Arkitema Architects

Amdi Schjødt Worm

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

22. april 2024 i Middelfart kl. 9.00-16.00

Medbring pc med LCAbyg installeret.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.00.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Relaterede kurser