Forandringsledelse
Nyt netværk får dig på forkant

Netværk for Forandringsledelse og Innovation

Byggebranchen er under kraftig forandring. Nye krav om grøn omstilling er på vej, og digitale værktøjer bliver nødvendige for at optimere arbejdsprocesser og leve op til kravene om dokumentation.
Vi ser ind i et paradigmeskifte, som kræver stærke kompetencer inden for forandringsledelse.

Netværk for Forandringsledelse og Innovation

Nyt netværks- og kompetenceforløb

Med et nyt netværks- og kompetenceforløb får du som leder hjælp til at arbejde med omstillingen i din virksomhed. Du kommer på forkant med udviklingen, og får redskaber til at gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning.

Forløbet er eksklusivt for WE BUILD DENMARK’s medlemmer og for dig, der er ejerleder, medejer eller leder i en lille eller mellemstor virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Deltagelse i netværksforløbet kræver medlemskab af WE BUILD DENMARK, som tilbyder virksomheder, der melder sig ind i netværket et gratis medlemskab resten af 2022. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind HER


Du får

 • Den nyeste viden om tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og brugen af digitale
  værktøjer
 • Et stærkt, branchespecifikt netværk med fokus på ledelsessparring og videndeling
 • Afsæt for at justere din forretningsmodel, så den er tilpasset de nye vilkår, samtidig med at indtjeningen fastholdes
 • Ledelsesmæssig indsigt i de mekanismer, der kommer i spil i så massiv en forandring
 • Værktøjer til god kommunikation og aktiv inddragelse af dine medarbejdere
 • Virkelighedsnære og konkrete eksempler og cases på tværs af værdikæden

 

Forandringsledelse1

Nyt netværk får dig på forkant

Bliv klar til de nye markedsvilkår og krav for bæredygtighed og digitalisering.

I september 2022 igangsættes 3 regionale netværk, hvor vi samler ejerledere og medarbejdere med ledelsesansvar fra små og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder. Netværket skal styrke deres viden og give dem værktøjer til at tilpasse deres forretninger, så de kan imødekomme og levere på den bæredygtige og digitale efterspørgsel. 

Netværksforløbet gør det konkret, hvordan bæredygtigt byggeri bliver en god forretning. Som deltager får du en indføring i de grundlæggende elementer i bæredygtighed og grøn omstilling og værktøjerne til at tage hul på forandringerne. Gennem forløbet vil du blive præsenteret for teori og cases, som vil få dig til at reflektere og diskutere med resten af deltagerne. Du vil gå derfra med hands-on input, som kan hjælpe dig med at analysere potentialerne i din egen virksomhed.

Mød underviserne

Et stærkt hold bag netværket

Gitte Haar Stor1
Gitte Haar , facilitator på Netværk for Forandringsledelse og Innovation

Gitte Haar, uddannet cand. merc. aud. og cand. scient. agro. Center for Cirkulær Økonomi er et kompetencecenter inden for cirkulær økonomi og drives af Gitte Haar, som har mange års erfaring fra de store konsulent og revisionshuse: Arthur Andersen og Deloitte og har mange års ledelseserfaring både indenfor forretningsudvikling og økonomi. Gitte har også forskningsmæssig erfaring fra KU life.

Ole Berard er Digitaliseringschef for Molio med ansvar for ConTech Lab, internationale standarter og Building SMART. Ole er uddannet Ph.d. og Civilingeniør indenfor softwareudvikling fra Danmarks Tekniske Universitet, og har mere end 15 års erfaring med at transformere byggebranchen - ved at implementere digitale teknologier, som skaber værdi. Han har ledet teams, som med succes har leveret en lang række Virtual Design and Construction (VDC) projekter og opbygget et globalt netværk inden for digital byggeteknologi både i den akademiske verden og i industrien.
Find Ole på LinkedIn her 

Christina Haupt Toft er netværkschef for ConTech Lab med ansvar for interessentstyring, virksomhedskommunikation og PR. Christina er uddannet Cand.comm. inden for kommunikation og forretningsstudier og har desuden viden om servicedesign, digitale forretningsmodeller og strategisk innovation fra IT-Universitet i København. Christina har arbejdet med marketing og innovation gennem det meste af sin karriere for blandt andre Nykredit, Nybolig og Totalkredit. I dag arbejder hun med digitalisering og ny teknologier som middel til at opnå en mere produktiv og bæredygtig byggebranche.
Find Christina på LinkedIn her 

Dan Skovgaard Jensen er projektleder hos ConTech Lab. Han har ansvar for at etablere og drive innovative pionerprojekter i for byggeriet. Dan er uddannet Civilingeniør inden for Design og Innovation med fokus på brugercentreret produkt- og serviceudvikling samt bæredygtig forretningsudvikling. Dan har derudover mere end 15 års erfaring fra byggebranchen, dels som udførende håndværker og dels som byggeleder for Pihl og Søn A/S.
Find Dan på LinkedIn her 

Program og indhold

Mere information om netværket

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

I samarbejde med WE BUILD DENMARK og ConTech Lab udbyder Molio dette nye netværk om, hvordan din virksomhed bliver klar til de nye markedsvilkår og krav for bæredygtighed og digitalisering.

Bemærk at kurset udbydes i et samarbejde med ovenstående – og at deltagerlisten med dit navn og firma derfor deles med disse.

Modul 1: Grøn omstilling – Strategi, værdikæder og forretningsplan
Du får et indblik i bæredygtighedsprincipper og fagtermer, grøn omstilling og de nye lovkrav, som skaber ændring i markedsvilkårene for bygge- og anlægsbranchen. Du bliver introduceret til relevante værktøjer – både dem, der arbejdes med i forløbet, og dem, der kan anvendes til implementering af en ny strategi.

Modul 2: Cirkulære forretningsmodeller – Plan for virksomhedens omstilling
Du får indsigt i den cirkulære økonomi, og med udgangspunkt i din egen forretning afdækkes dine konkurrencemæssige fordele i en cirkulær og grøn økonomi. Du får viden om mærkningsordninger, og hvad det betyder for din forretning at kende til disse i bred forstand.

Modul 3: Digitalisering og ny teknologi – Optimering af arbejdsprocesser
Du får indblik i den digitale byggeproces og overblik over teknologier, der er interessante for din virksomhed at arbejde videre med. Målet er at optimere og effektivisere arbejds- og dokumentationsprocesser i virksomheden, for derigennem at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Modul 4: Hvordan bliver min virksomhed bæredygtig? – Forandringsledelse, organisering, kommunikation og kompetencer
Med udgangspunkt i din virksomhed får du værktøjerne til at skabe en effektiv, forandringsparat og dynamisk forretning, som er gearet til at imødekomme fremtidens krav. Du arbejder med virksomhedens organisering, og du får hjælp til at udarbejde første udkast af en udviklings- og kommunikationsplan. Et led i planen er at afdække, hvordan du kan kompetenceudvikle egne medarbejdere og delegere omstillingsarbejdet, så du får frigivet ledelsesmæssig tid.

Du bliver som leder i stand til at arbejde med omstillingen i din virksomhed. Du kommer på forkant med udviklingen, og får redskaber til at gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning.

Forløbet er eksklusivt for WE BUILD DENMARK’s medlemmer og for dig, der er ejerleder, medejer eller leder i en lille eller mellemstor virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Deltagelse i netværksforløbet kræver medlemskab af WE BUILD DENMARK, som tilbyder virksomheder, der melder sig ind i netværket et gratis medlemskab resten af 2022. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind HER.

Kl. 15.00 Velkomst og præsentation af kursusindhold
Kl. 15.10   Oplæg og diskussioner
Kl. 17.00  Pause og netværk med kaffe, te og kage
Kl. 17.15    Oplæg og diskussioner
Kl. 18.45   Oplæg og workshop
Kl. 19.45   Opsamling og opgave stilles
Kl. 20.00 Forløbet slutter

Netværksforløbet består af 4 moduler af 5 timers varighed. Der vil være faciliteret gruppearbejde imellem hvert modul.

Netværksforløbene udbydes primo 2023.

Prisen er 12.000 kr. ex. moms pr. deltager. Beløbet dækker undervisning, forplejning og faciliteret gruppearbejde mellem forløbene. Netværksforløbet faciliteres af MOLIO - Byggeriets Videnscenter, og en repræsentant fra WE BUILD DENMARK vil være til stede under hele forløbet.

På forløbet udleveres undervisningsmaterialet digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Netværk for Innovation og Forandringsledelse

12.000,-
15.000,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når denne aktivitet igen udbydes.