Forandringsledelse
Nyt netværk får dig på forkant

Netværk for Forandringsledelse og Innovation

Byggebranchen er under kraftig forandring. Nye krav om grøn omstilling er på vej, og digitale værktøjer bliver nødvendige for at optimere arbejdsprocesser og leve op til kravene om dokumentation.
Vi ser ind i et paradigmeskifte, som kræver stærke kompetencer inden for forandringsledelse.

Netværk for Forandringsledelse og Innovation

Nyt netværks- og kompetenceforløb

Med et nyt netværks- og kompetenceforløb får du som leder hjælp til at arbejde med omstillingen i din virksomhed. Du kommer på forkant med udviklingen, og får redskaber til at gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning.

Forløbet er eksklusivt for WE BUILD DENMARK’s medlemmer og for dig, der er ejerleder, medejer eller leder i en lille eller mellemstor virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind HER.


Du får

 • Den nyeste viden om tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og brugen af digitale
  værktøjer
 • Et stærkt, branchespecifikt netværk med fokus på ledelsessparring og videndeling
 • Afsæt for at justere din forretningsmodel, så den er tilpasset de nye vilkår, samtidig med at indtjeningen fastholdes
 • Ledelsesmæssig indsigt i de mekanismer, der kommer i spil i så massiv en forandring
 • Værktøjer til god kommunikation og aktiv inddragelse af dine medarbejdere
 • Virkelighedsnære og konkrete eksempler og cases på tværs af værdikæden

 

Forandringsledelse1

Nyt netværk får dig på forkant

Bliv klar til de nye markedsvilkår og krav for bæredygtighed og digitalisering.

I september 2022 igangsættes 3 regionale netværk, hvor vi samler ejerledere og medarbejdere med ledelsesansvar fra små og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder. Netværket skal styrke deres viden og give dem værktøjer til at tilpasse deres forretninger, så de kan imødekomme og levere på den bæredygtige og digitale efterspørgsel. 

Netværksforløbet gør det konkret, hvordan bæredygtigt byggeri bliver en god forretning. Som deltager får du en indføring i de grundlæggende elementer i bæredygtighed og grøn omstilling og værktøjerne til at tage hul på forandringerne. Gennem forløbet vil du blive præsenteret for teori og cases, som vil få dig til at reflektere og diskutere med resten af deltagerne. Du vil gå derfra med hands-on input, som kan hjælpe dig med at analysere potentialerne i din egen virksomhed.

Mød underviserne

Et stærkt hold bag netværket

Gitte Haar Stor1
Gitte Haar , facilitator på Netværk for Forandringsledelse og Innovation

Gitte Haar, uddannet cand. merc. aud. og cand. scient. agro. Center for Cirkulær Økonomi er et kompetencecenter inden for cirkulær økonomi og drives af Gitte Haar, som har mange års erfaring fra de store konsulent og revisionshuse: Arthur Andersen og Deloitte og har mange års ledelseserfaring både indenfor forretningsudvikling og økonomi. Gitte har også forskningsmæssig erfaring fra KU life.

Ole Berard, Digitaliseringschef, Molio

Christina Haupt Toft, Projektchef, ConTech Lab

Dan Skovgaard Jensen, Projektleder, ConTech Lab

 

Program og indhold

Mere information om netværket

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

I samarbejde med WE BUILD DENMARK og ConTech Lab udbyder Molio dette nye netværk om, hvordan din virksomhed bliver klar til de nye markedsvilkår og krav for bæredygtighed og digitalisering.

Bemærk at kurset udbydes i et samarbejde med ovenstående – og at deltagerlisten med dit navn og firma derfor deles med disse.

Modul 1: Grøn omstilling – Strategi, værdikæder og forretningsplan
Du får et indblik i bæredygtighedsprincipper og fagtermer, grøn omstilling og de nye lovkrav, som skaber ændring i markedsvilkårene for bygge- og anlægsbranchen. Du bliver introduceret til relevante værktøjer – både dem, der arbejdes med i forløbet, og dem, der kan anvendes til implementering af en ny strategi.

Modul 2: Cirkulære forretningsmodeller – Plan for virksomhedens omstilling
Du får indsigt i den cirkulære økonomi, og med udgangspunkt i din egen forretning afdækkes dine konkurrencemæssige fordele i en cirkulær og grøn økonomi. Du får viden om mærkningsordninger, og hvad det betyder for din forretning at kende til disse i bred forstand.

Modul 3: Digitalisering og ny teknologi – Optimering af arbejdsprocesser
Du får indblik i den digitale byggeproces og overblik over teknologier, der er interessante for din virksomhed at arbejde videre med. Målet er at optimere og effektivisere arbejds- og dokumentationsprocesser i virksomheden, for derigennem at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Modul 4: Hvordan bliver min virksomhed bæredygtig? – Forandringsledelse, organisering, kommunikation og kompetencer
Med udgangspunkt i din virksomhed får du værktøjerne til at skabe en effektiv, forandringsparat og dynamisk forretning, som er gearet til at imødekomme fremtidens krav. Du arbejder med virksomhedens organisering, og du får hjælp til at udarbejde første udkast af en udviklings- og kommunikationsplan. Et led i planen er at afdække, hvordan du kan kompetenceudvikle egne medarbejdere og delegere omstillingsarbejdet, så du får frigivet ledelsesmæssig tid.

Du bliver som leder i stand til at arbejde med omstillingen i din virksomhed. Du kommer på forkant med udviklingen, og får redskaber til at gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning.

Forløbet er eksklusivt for WE BUILD DENMARK’s medlemmer og for dig, der er ejerleder, medejer eller leder i en lille eller mellemstor virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind HER.

Kl. 15.00 Velkomst og præsentation af kursusindhold
Kl. 15.10   Oplæg og diskussioner
Kl. 17.00  Pause og netværk med kaffe, te og kage
Kl. 17.15    Oplæg og diskussioner
Kl. 18.45   Oplæg og workshop
Kl. 19.45   Opsamling og opgave stilles
Kl. 20.00 Forløbet slutter

Ole Berard
Digitaliseringschef , Molio

Ole Berard

Gitte Haar
Direktør , Center for Cirkulær Økonomi

Gitte Haar

Christina Haupt Toft
Netværkschef , Molio

Christina Haupt Toft

Dan Skovgaard Jensen
Projektleder , ConTech Lab

Dan Skovgaard Jensen

Netværksforløbet består af 4 moduler af 5 timers varighed. Der vil være faciliteret gruppearbejde imellem hvert modul.

Holstebro
Modul 1: 6. september 2022
Modul 2: 4. oktober 2022
Modul 3: 10. november 2022
Modul 4: 1. december 2022

Middelfart
Modul 1: 14. september 2022
Modul 2: 13. oktober 2022
Modul 3: 15. november 2022
Modul 4: 8. december 2022

Næstved
Modul 1: 20. september 2022
Modul 2: 26. oktober 2022
Modul 3: 21. november 2022
Modul 4: 12. december 2022

 

Prisen er 12.000 kr. ex. moms pr. deltager. Beløbet dækker undervisning, forplejning og faciliteret gruppearbejde mellem forløbene. Netværksforløbet faciliteres af MOLIO - Byggeriets Videnscenter, og en repræsentant fra WE BUILD DENMARK vil være til stede under hele forløbet.

På forløbet udleveres undervisningsmaterialet digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Netværk for Innovation og Forandringsledelse

12.000,-
15.000,- inkl. moms