Byggeriets Hverdagsjura
Kurser

AB 18- komplekset - kursus for praktikere

Få en grundig forståelse for de juridiske regler i AB18-komplekset, herunder en introduktion til aftaleindgåelse og dokumentationskrav inden for udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik og kontraktindgåelse.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Byggejura
11.900,-
14.875,- inkl. moms
Ikon Aktuelleboger

Altid opdateret

Ikon Aktuelleprojekter

Højaktuelt

Ikon Alleboger

Nyeste sager og domme

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnært

Ikon General Premie

Topevalueret

Henrik Fausing 1

Hvorfor bør du tage et AB 18 kursus?

”Som part i en entrepriseaftale er det ikke nok at have ret, du skal sikre dig at få ret, hvis situationen udløser en retssag. Det kræver kendskab til dine rettigheder og pligter - og at du kan dokumentere, at du i rette tid har sagt fra over for misligholdelse, samt at du har sikret dig de beviser, som du skal bruge til at underbygge, hvad du gør gældende under en retssag. Har du ikke gjort det, vil du kunne opleve, at dommerne ikke giver dig medhold, selv om modparten har misligholdt jeres aftale."

Henrik Fausing, advokat og underviser på dette AB 18 kursus

Kursusemner 1 Byggejura

Det får du ud af tage dette AB 18 kursus

Dette AB 18 kursus er målrettet som er praktiker i byggeriet, og som gerne vil vide hvordan du sikrer, at du anvender AB 18 korrekt i dit daglige arbejde. Med et praksisnært fokus vil du blive undervist i hvordan AB 18 regulerer udbud og forholdet mellem bygherre og entreprenør.

Bemærk: som en del af kursusmaterialet får du udleveret "AB 18 for praktikere" gratis.

Praktisk information om dette AB 18 kursus

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Hvorfor tage et AB 18 kursus i entrepriseret?

Vores AB 18 kursus i entrepriseret er velevalueret og for nyligt skrev en kursus ”har aldrig oplevet bedre underviser”.

 

Kursisten skrev også at vedkommende havde ”meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde” – og det er netop målet med kurset. Det skal give dig, der ikke er jurist, en praktisk indsigt i de entrepriseretlige regler i AB 18-systemet. Det er nemlig afgørende for, at samarbejdet og projektet skrider fremad. Alternativet bliver let langvarige og kostbare voldgiftssager.

På dette AB 18 kursus gennemgår vi bl.a.:

 • Introduktion til aftaleret
 • Grundlæggende principper ved offentlige udbud
 • De enkelte afsnit i AB 18, med enkelte relevante afstikkere til ABR 18 i forbindelse med entreprenørprojektering
  • Bygherrens udbud og entreprenørens tilbud, herunder håndtering af forbehold. Udbuds- og tilbudslov gennemgås oversigtlig.
  • Udarbejdelse af hovetidsplan, arbejdsplan og detailtidsplan, bekendtgørelse om vinterbyggeri, ændring af tidsplaner, retten til tidsfristforlængelse eller ansvarspådragende forsinkelse – dagbøder eller erstatning – forcering
  • Underentreprise og håndtering af leverandører
  • Parternes sikkerhedsstillelse og udmeldelse af sagkyndig til efterprøvelse af træk på sikkerheden
  • Byggeriets forsikringer
  • Entreprenørens ydelser: Projektering og digitalisering, levering af materialer, udførelse af arbejdet, biydelser. Kassation under udførelsen af projektmangler, arbejdets udførelse og leverancer.
  • Risikofordeling mellem bygherre og entreprenør. Ansvar i og uden for kontrakt
  • Kvalitetssikring, projektgennemgang, det målrettede tilsyn, ansvarsfordeling mellem bygherre, entreprenør og tilsyn
  • Bygherrens og tilsynets rolle, herunder projekteringsleder, byggeleder og fagtilsyn. Brug af projekterings- og byggemøder
  • Håndtering af ændringer, anvendelse af enhedspriser, ændringshåndteringens indvirkning på pris, tid og sikkerhed
  • Aflevering.
  • Mangelsbegrebet: Mangler ved udførelsen konstateret ved og efter aflevering, herunder om materialemangler og byggetidens viden. Afhjælpningsret/pligt. Direkte og indirekte følgeskader. Produktansvar
  • Krav til reklamation, retsfortabende passivitet og forældelse
  • Betaling, indeksregulering, ekstraordinære prisstigninger, a’conto begæring, betalingsplan, slutregning, forfaldstid, betalingsfrist, forrentning samt håndtering af uenighed om betalingskrav
  • Ophævelse
  • Konflikthåndtering: Syn og skøn. Trinvis konfliktløsning: Løsningstrappe, mediation og mægling, hurtig afgørelse og voldgift
 • Tilbudsindhentningsloven for offentligt byggeri

Bemærk
Som en del af kursusmaterialet får du i øvrigt gratis udleveret den populære publikation
 "AB 18 for praktikere"

På dette AB 18 kursus får du en oversigt over AB 18 komplekset: AB 18, Forenklet AB 18, ABR 18, Forenklet ABR 18, ABT 18; APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter.

AB 18 komplekset er baseret på aftaleindgåelse mellem byggeriets parter. Kurset indeholder derfor også en introduktion til aftaleindgåelse omfattende: Udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik, kontraktindgåelse og kravene til dokumentation heraf.

Med udgangspunkt i AB 18 gennemgås dette aftaledokument. I forbindelse hermed gives en gennemgang af samspillet mellem entreprenørprojektering efter AB 18 og rådgiverprojektering efter ABR 18.

Du får i oversigtsform en sammenstilling af AB 18 og Forenklet AB 18, samt en sammenstilling af AB 18, ABR 18 og ABT 18, som er et nyttigt redskab for totalentreprisekontrakter.

Målgruppen på dette AB 18 kursus er arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og som indgår kontrakter og har ansvar for tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

AB-erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.

AB-udvalget har anbefalet, at de nye standardvilkår har skullet anvendes fra den 1. januar 2019.

Derfor har vi designet dette AB 18 kursus til, som ikke er jurist, men ønsker en praktisk indsigt i de entrepriseretlige regler i AB 18-systemet.

Se programmet for AB 18 kurset - ret til ændringer forbeholdes

Henrik Fausing
Cand.jur., akademiingeniør

Henrik Fausing

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over to dage og inkluderer både overnatning og middag.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Dette AB 18 kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 • ”Knivskarp underviser og god evne til at omsætte AB´s regler til hverdagens udfordringer.”

 • ”Tungt materiale, som underviser, Henrik Fausing, formåede at gøre spændende og praksisnært med mange gode eksempler. Altid en fornøjelse at modtage ny viden af en engageret og yderst kompetent underviser.”

 • "Overordentlig velforberedt og dygtig. Meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde. Har aldrig oplevet bedre underviser."

 • "Byggeriets hverdagsjura er i sig selv et forholdsvist tungt tema - derfor var det en forbilledlig formidling af emnet af en meget vidende og erfaren underviser. Der blev slået knude på mange forskellige ender."

 • "Underviserens evne til at kombinere paragrafferne med voldgiftsafgørelser var eminent og virkelig godt struktureret."

 • "Dejligt med de mange eksempler på den praktiske anvendelse af lovgivningen og super godt med en meget engageret foredragsholder."

 • "Meget kompetent underviser, med mange gode og relevante sager at drage parallel til.

 • "Fantastisk at få info om AB18 reglerne fra en af dem som har været med til at skrive / revidere det splinternye regelsæt. kombineret med anedoter og domme fra det virkelige liv."

 • "Henrik er afsindigt engageret og inspirerende som underviser, og han besidder en enorm historisk viden koblet med stor praktisk erfaring."

 • "Underviseren var særdeles fremragende"

 • "Underviser Henrik Fausing var særdeles velforberedt, engageret og formåede ligeledes at  videreformidle sin viden til UG. Jeg vil til hver en tid anbefale andre et kursus med H.F."

 • "Der var en rigtig god rød tråd i kurset med passende relevante cases. Hvor underviser var meget velfunderet til at svare på spørgsmål under hele forløbet. Kort og godt et fantastisk kursus."

Klummer om byggejura

Relevante webinarer

Relaterede kurser