Hero ABR 18 og rådgiveraftalen
Kurser

ABR 18 og Rådgiveraftalen kursus for praktikere

Få styr på alt det vigtigste om ABR 18 og få mest muligt ud af rådgiveraftalen

Tema
Byggejura
5.100,-
6.375,- inkl. moms
Ikon Aktuelleboger

Altid opdateret

Ikon Aktuelleprojekter

Højaktuelt

Ikon Alleboger

Nyeste sager og domme

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnært

Ikon General Premie

Topevalueret

Steen Hellmann

Hvorfor skal du tage et ABR 18 kursus for praktikere?

”På Molios ABR-kursus kombinerer vi jura med praktisk erfaring, når jeg sammen med Ronny Niemann fra CF Møller gennemgår de vigtigste emner inden for rådgiverjuraen. Du kan bl.a. forvente at blive skarp på, hvornår rådgiver kan eller ikke kan kræve ekstrahonorar, hvornår bygherre kan kræve erstatning eller honorarnedslag, og hvordan byggeriets parter sikrer sig at få aftalt netop de ydelser, der understøtter en optimalt projekterings- og udførelsesfase.”

Steen Hellmann, underviser på ABR 18 kurset

Kursusemner 1 Byggejura

Det får du ud af at tage ABR 18 kurset

På dette ABR 18 kursus får du en gennemgang af ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen, eksempler på  relevant retspraksis/cases og aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne. 

Du kan bl.a. forvente at blive skarp på, hvornår rådgiver kan eller ikke kan kræve ekstrahonorar, hvornår bygherre kan kræve erstatning eller honorarnedslag, og hvordan byggeriets parter sikrer sig at få aftalt netop de ydelser, der understøtter en optimalt projekterings- og udførelsesfase.

Mere information om dette ABR 18 kursus for praktikere

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne sigerDette ABR 18 kursus giver en gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 18.

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR'en - og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.

 • Du får gennemgået retspraksis og en række afgørelser
 • Du får indblik i de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.
 • Du kommer gennem hele ABR'en, men særligt de områder, hvor du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder:
  • Ansvarsreglerne - herunder ansvar for fejl og forsømmelser
  • Typiske rådgiveraftaler
  • Budgetansvar
  • Ydelsesbeskrivelsen rettigheder og pligter
  • Honorarformer / muligheder for ekstra honorarer
  • Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver
  • Konkrete tvister

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.

På ABR kurset får du:

 • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale
 • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
 • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
 • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

Målgruppen for dette ABR 18 kursus er arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Partner, advokat (L) Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT

Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Produktionsleder, arkitekt MAA Byggeøkonom Ronny Niemann, JJW Arkitekter
Ronny Niemann har siden 1996 arbejdet som Bygningskonstruktør i Arkitektbranchen, fra 2006 til 2013 desuden arbejdet med Arkitektansvarssager hos Tryg forsikring. Har undervist på Forsikringsakademiet om byggeriets ansvarsforsikringer og underviser på Byggeøkonomuddannelsen. Det seneste år har han været ansat hos JJW Arkitekter og Casa A/S med ansvar for kontrakter, kvalitetssikring, IT og ressourcestyring. I dag er Ronny Niemann Kvalitetschef hos C.F. Møller Architects.

Steen Hellmann
Partner, advokat (H) , Gorrissen Federspiel

Steen Hellmann

Ronny Niemann
Kvalitetschef , C.F. Møller Arkitekter

Ronny Niemann

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.

Dette ABR 18 kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

ABR 18 kurset er et af de få der har fået topkarakteren "5" af deltagerne på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med kurset som helhed".

 • "Underviserne gode til at bruge praktiske eksempler fra virkeligheden. Gør paragraf-tekst mere jordnær og forståelig."

 • "Gode til at trække eksempler ind i undervisningen og dermed gøre den både spændende og relatérbar."

 • "Sammenhæng i kursets indhold. Det gav mening. Gode eksempler undervejs"

 • "Steens indlæg var virkelig godt og godt med eksempler fra tidligere voldgifts- og byggesager"

 • "Underviserne virkede fagligt dygtige"

 • "Steen Hellmann har god erfaring med emnet og har mange eksempler fra den virkelige verden. Fungerer godt at have en repræsentant fra rådgiverbranchen med som underviser også.”

 • ”Rigtig god gennemgang af meget relevante emner ift. brugen af ABR”

 

Klummer om byggejura

Relaterede kurser