ABT18 I Praksis
Kurser

ABT 18 i praksis

Få sammenhængene mellem totalentreprenør og bygherre – og mellem totalentreprenør og rådgiver/underentreprenør.

Varenummer: 12100632

Tema
Byggejura
4.950,-
6.187,50 inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om dette kursus.

Fokuseret gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser). 

På kurset udleveres den helt nye bog "ABT 18 for praktikere
– som er en ”juridisk ståbi” til ABT 18 for bygherrer og entreprenører.

Bogen er forfattet af bl.a. kursets underviser – som også har stået bag de ekstremt populære praktiker-bøger om AB 92/18. 

 

 

  • Beskrivelse
  • Program
  • Underviser
  • Praktisk

Reglerne i ABT 18: ”Almindelige betingelser for totalentreprise” gennemgås. Gennemgangen er målrettet praktikere og vil fokusere på, hvad der særligt skal holdes øje med.

Du får stærkt indblik i den bagvedliggende risikoprofil, som totalentreprenøren baserer sit tilbud til bygherren på, når han indgår aftaler med:

  • eksterne rådgivere efter ABR 18
  • underentreprenører efter AB 18 og
  • leverandører - baseret på deres salgs- og leveringsbetingelser, for at opfylde sine forpligtelser over for bygherren efter ABT 18

 

Du får overblikket over de rettigheder, forpligtelser og misligholdelsesbeføjelser, som ”AB 18 komplekset” giver parterne, der indgår i en totalentreprisesammenhæng.

Du får også fremhævet den kommunikation, der har til formål at fremme samarbejdet, forbygge konflikter og løse disse, hvis sådanne alligevel skulle opstå.

Målgruppen vil være bygherrer, bygherrerådgivere, styringsentreprenører, samt rådgivere, underentreprenører og leverandører som indgår aftaler med totalentreprenører.

Kurset er generelt interessant for alle, der ønsker overblik over reglerne i ABT18. Reglerne for totalentreprise arbejder med entrepriseret og byggeriets aftalevilkår i hverdagen.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med AB-systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.

AB-udvalget anbefalede de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og om hvilke aftaletekster, der kom ud af det her

AB’erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

ABT 18 tager sig af ”Almindelige betingelser for totalentreprise”. ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om den væsentlige del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

Program er under udarbejdelse

Henrik Fausing

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kurset udleveres den helt nye bog "ABT 18 for praktikere":
ABT 18 for praktikere er en juridisk kommentar til de  Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed  (ABT 18), der blev vedtaget af byggeriets parter i 2018. 

Selvom der er en høj grad af identitet mellem bestemmelserne i ABT 18 og AB 18, er der meget afgørende forskelle mellem totalentreprise og de øvrige entrepriseformer. Bogen skal ses i dette lys og er et entrepriseretligt værktøj   en  juridisk ståbi  - for bygherrer og entreprenører samt deres administrative funktioner. 

Forfatter-trekløveret har tværgående erfaring med og fra bygge- og anlægsbranchen og mange års indgående kendskab til byggeriets retsforhold. 

Eric Boesgaard - advokat.
Henrik Fausing - advokat og akademiingeniør.
Mogens Hansen - advokat og civilingeniør. 

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.