ABT18 I Praksis
Kurser

ABT 18 i praksis

Få sammenhængene mellem totalentreprenør og bygherre – og mellem totalentreprenør og rådgiver/underentreprenør.

Tema
Byggejura
4.700,-
5.875,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette kursus igen udbydes.

Fokuseret gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser). 

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Reglerne i ABT 18: ”Almindelige betingelser for totalentreprise” gennemgås. Gennemgangen er målrettet praktikere og vil fokusere på, hvad der særligt skal holdes øje med.

Du får stærkt indblik i den bagvedliggende risikoprofil, som totalentreprenøren baserer sit tilbud til bygherren på, når han indgår aftaler med:

  • eksterne rådgivere efter ABR 18
  • underentreprenører efter AB 18 og
  • leverandører - baseret på deres salgs- og leveringsbetingelser, for at opfylde sine forpligtelser over for bygherren efter ABT 18

Du får overblikket over de rettigheder, forpligtelser og misligholdelsesbeføjelser, som ”AB 18 komplekset” giver parterne, der indgår i en totalentreprisesammenhæng.

Du får også fremhævet den kommunikation, der har til formål at fremme samarbejdet, forbygge konflikter og løse disse, hvis sådanne alligevel skulle opstå.

Målgruppen vil være bygherrer, bygherrerådgivere, styringsentreprenører, samt rådgivere, underentreprenører og leverandører som indgår aftaler med totalentreprenører.

Kurset er generelt interessant for alle, der ønsker overblik over reglerne i ABT18. Reglerne for totalentreprise arbejder med entrepriseret og byggeriets aftalevilkår i hverdagen.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med AB-systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.

AB-udvalget anbefalede de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og om hvilke aftaletekster, der kom ud af det her

AB’erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

ABT 18 tager sig af ”Almindelige betingelser for totalentreprise”. ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om den væsentlige del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

 

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.