Haandtering Mangler I Byggeriet
Kurser

Forsinkelser, mangler og ekstraarbejder

Forsinkelser, mangler og ekstraarbejder! Det er grundlæggende denne ”treenighed” af temaer, hvorom langt hovedparten af alle konflikter kredser.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Byggejura
9.900,-
12.375,- inkl. moms
Ikon Aktuelleboger

Altid opdateret

Ikon Aktuelleprojekter

Højaktuelt

Ikon Alleboger

Nyeste sager og domme

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnært

Ikon General Premie

Topevalueret

Hvis du har styr på reglerne, og hvordan du håndterer situationerne, der opstår, er du særdeles godt rustet ift. at minimere risikoen for konflikter og sager – og for at optimere din egen position og din mulighed for at løse situationer, hvis konflikter og sager alligevel opstår.

Dette kursus, der løber over to dage, vil gå i dybden med reglerne om forsinkelser, mangler og ekstraarbejder med udgangspunkt i AB 18.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Du får god forståelse for reglerne for forsinkelser, mangler og ekstraarbejder i forhold til AB 18, og hvordan man bedst håndterer situationer, hvor temaerne kommer op.

Du vil på kurset blive skarpere på følgende nøglepunkter:

Forsinkelser - herunder fristforlængelse, dagbod, forcering og tidsplaner:

 • Viden om tidsfristforlængelser, herunder hvornår og hvordan disse påberåbes
 • Viden om dagbøder, herunder om hvordan disse påberåbes
 • Viden om forcering, herunder hvilke overvejelser, du bør gøre dig
 • Viden om forsinkelse, herunder bygherrens hhv. entreprenørende ansvarspådragende forsinkelse
 • Viden om tidsplaner

Mangler – og hvordan man bedst håndterer dem:

 • Viden om mangler, herunder hvornår der foreligger en mangel, og hvordan disse påberåbes
 • Manglernes betydning ved byggeriets aflevering
 • Tvisthåndtering ved mangler

Ekstraarbejder

 • Viden om ekstraarbejder, herunder bevisbyrde og betaling
 • Tvisthåndtering ved ekstraarbejder

Voldgiftspraksis vil blive inddraget i kurset!

Du får et godt indblik i de juridiske regler som regulerer forholdet mellem bygherren/rådgiveren og entreprenøren under og efter byggeprocessen i forhold til de tre helt store centrale elementer i alle byggesager:

Forsinkelser, mangler og ekstraarbejder…som alle kan være forbundet med store frustrationer i forhold til bevisbyrde mv.

Du får indgående viden om, hvilken betydning AB 18 har i forhold til forsinkelser, mangler og ekstraarbejder for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen.

Kurset vil desuden give en introduktion til aftalevilkårene. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af aftalevilkårene.

Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler.

Bygherrer
Entreprenører
Rådgivere
Andre som ønsker at blive opdateret på AB 18.

Program - ret til ændringer forbeholdes

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

4 for 3

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2 dage. Begge dage kl. 9.30-16.00 og er uden overnatning. 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Relevante webinarer

Relaterede kurser