Haandtering Mangler I Byggeriet
Kurser

Forsinkelser, mangler og ekstraarbejder

Forsinkelser, mangler og ekstraarbejder! Det er grundlæggende denne ”treenighed” af temaer, hvorom langt hovedparten af alle konflikter kredser.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Byggejura
9.900,-
12.375,- inkl. moms

Hvis du har styr på reglerne, og hvordan du håndterer situationerne, der opstår, er du særdeles godt rustet ift. at minimere risikoen for konflikter og sager – og for at optimere din egen position og din mulighed for at løse situationer, hvis konflikter og sager alligevel opstår.

 

Dette kursus, der løber over to dage, vil gå i dybden med reglerne om forsinkelser, mangler og ekstraarbejder med udgangspunkt i AB 18.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Du får god forståelse for reglerne for forsinkelser, mangler og ekstraarbejder i forhold til AB 18, og hvordan man bedst håndterer situationer, hvor temaerne kommer op.

Du vil på kurset blive skarpere på følgende nøglepunkter:

Forsinkelser - herunder fristforlængelse, dagbod, forcering og tidsplaner:

 • Viden om tidsfristforlængelser, herunder hvornår og hvordan disse påberåbes
 • Viden om dagbøder, herunder om hvordan disse påberåbes
 • Viden om forcering, herunder hvilke overvejelser, du bør gøre dig
 • Viden om forsinkelse, herunder bygherrens hhv. entreprenørende ansvarspådragende forsinkelse
 • Viden om tidsplaner

Mangler – og hvordan man bedst håndterer dem:

 • Viden om mangler, herunder hvornår der foreligger en mangel, og hvordan disse påberåbes
 • Manglernes betydning ved byggeriets aflevering
 • Tvisthåndtering ved mangler

Ekstraarbejder

 • Viden om ekstraarbejder, herunder bevisbyrde og betaling
 • Tvisthåndtering ved ekstraarbejder

Voldgiftspraksis vil blive inddraget i kurset!

Du får et godt indblik i de juridiske regler som regulerer forholdet mellem bygherren/rådgiveren og entreprenøren under og efter byggeprocessen i forhold til de tre helt store centrale elementer i alle byggesager:

Forsinkelser, mangler og ekstraarbejder…som alle kan være forbundet med store frustrationer i forhold til bevisbyrde mv.

Du får indgående viden om, hvilken betydning AB 18 har i forhold til forsinkelser, mangler og ekstraarbejder for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen.

Kurset vil desuden give en introduktion til aftalevilkårene. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af aftalevilkårene.

Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler.

Bygherrer
Entreprenører
Rådgivere
Andre som ønsker at blive opdateret på AB 18.

Program - ret til ændringer forbeholdes

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

4 for 3

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2 dage. Begge dage kl. 9.30-16.00 og er uden overnatning. 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Video

Webinar om håndtering af kontrakter i byggeriet