Entreprenoerprojektering
Kurser

Funktionsudbud og systemleverancer

Du får overblik over reglerne om entreprenørprojektering (systemleverancer og funktionsudbud), herunder indholdet og konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 og ABT 18).

Varenummer: 12100532

Tema
Kurser
4.950,-
6.187,50 inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette kursus igen udbydes.

Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når entreprenøren skal forestå projekteringen helt eller delvist.

Kurset tager en praktikervinkel og du får derfor brugbare værktøjer til at gennemføre byggeriet mangel- og problemfrit til den aftalte tid og pris.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Underviser
  • Praktisk
  • Kursisterne siger

Entreprenørprojektering forekommer i stadig større grad og fører mange spændende muligheder med sig. Men forskydningen af projekteringsforpligtelser og den klassiske ansvarsfordelingen (grænsefladerne) fører i praksis til mange uklarheder og tvister, hvilket bl.a. er årsagen til, at man i det nye AB-system har forsøgt at håndtere problemstillingerne. Dog indeholder AB-systemets nye bestemmelser ikke en fuldt ud dækkende håndtering af de udfordringer, som entreprenørprojektering kan medføre. 

Det er derfor (stadig) af stor vigtighed, at du har helt styr på aftalegrundlaget og kendskab til reglerne om entreprenørprojektering, så det er tydeligt, hvem der står for hvilke ydelser, og hvem der bærer ansvaret for hvad mv.

Vi ser med praktikerens øjne på emner, som skitseret i programmet.

På dette kursus får du et overblik over reglerne om entreprenørprojektering (systemleverancer og funktionsudbud), herunder indholdet og konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 og ABT 18).

Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når denne entrepriseform er valgt for enten hele eller dele af et projekt. Kurset tager en praktikervinkel, så du får brugbare værktøjer til at gennemføre dit byggeri mangelfrit til den aftalte tid og pris.

Bygherrer, entreprenører og rådgivere.

De entrepriseretlige mellemformer - systemleverancer og funktionsudbud - giver ofte anledning til uklarheder om entreprisegrænser og ansvarsfordeling, hvilket i stadig højere grad afføder tvister om ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og mangler.

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til CoronaLæs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

  • "Gode eksempler fra virkelgheden m.v. God til at give et begrundet svar".

  • Vores bedst evaluerede kursus i 2018. Kursisterne gav kurset 4,78 (af 5 mulige) i karakter.

    De roste kurset for "...fokus på grænseflader og hvad man som rådgiver kan 'tillade' sig at lægge over på entreprenøren.", "Eksempler fra virkeligheden var godt for forståelsen." og "God praksisorienteret tilgang til emnerne og gode diskussioner i klassen."