#Kursus6
Kurser Udsolgt

Håndtering af entreprenørens konkurs i byggeriet

Få det proaktive overblik over, hvad du særligt skal være opmærksom på, og i hvilken rækkefølge problemstillingerne skal håndteres, når din (under)entreprenør går konkurs, så du ikke fortaber din ret til at fremsætte krav mod konkursboet samt kræve udbetaling under entreprenørgarantien.

Varenummer: 12100673

Tema
Kurser
3.200,-
4.000,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette kursus igen udbydes.

Du får de rette praktiske ”værktøjer” til at sikre, at byggeriet kan genoptages blot få uger efter, at konkursen er indtruffet, hvilket minimerer dine økonomiske og tidsmæssige tab markant. Du får solidt indblik i de juridiske forhold og lærer, hvordan reglerne skal håndteres i praksis.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Hvordan sikrer du dig bedst muligt, og hvordan håndterer du konkurser – helt i praksis!?

Det ser vi på gennem bl.a.:

 • De grundlæggende regler for konkurs i byggeriet

 • Proaktiv forberedelse til en konkurssituation

 • Handlingsplan når konkursen indtræffer
  • Sikring af byggepladsen og byggeriet
  • Sikring af materialer og materiel
  • Gennemførelse af stadesforretning
  • Håndtering af forsikringsforhold
  • Håndtering af underentreprenører- og leverandører
 • Håndteringen af konkursboet og entreprenørgarantiselskabet
  • Ufravigelige frister
  • Rettigheder og forpligtelser
  • Konkursboets indtrædelsesret i entreprisekontrakten
  • Nødvendige påkravs-, indtrædelses- og ophævelsesskrivelser
  • Anmeldelse af krav i konkursboet
  • Udbetaling under entreprenørgarantien
 • Mangelshåndtering
  • Korrekt og nødvendig bevissikring
  • Direkte krav mod underentreprenører og underentreprenørgarantier
 • Hurtig genopstart af byggeriet (opstart efter blot få uger)
  • Håndtering af entreprisegrænser mellem den konkursramte og ny entreprenør
 • Eventuelt rådgiver- og tilsynsansvar
 • Udbudsretlig håndtering (offentlige bygherrer)
  • Udbudsloven ctr. tilbudsloven
  • Hurtigt genudbud af restentreprisen
  • Mulighederne for at videreføre byggeriet uden genudbud ved indgåelse af en 3-partsaftale

Du rustes stærkt til at have det proaktive overblik over, hvad du særligt og straks skal være opmærksom på, og i hvilken rækkefølge problemstillingerne skal håndteres, når din (under)entreprenør går konkurs, så du ikke fortaber din ret til at fremsætte krav mod konkursboet samt kræve udbetaling under entreprenørgarantien.

Du får de rette praktiske ”værktøjer” til at sikre, at byggeriet kan genoptages blot få uger efter, at konkursen er indtruffet, herunder hvordan man som offentlig bygherre skal håndtere udbudsretten i den forbindelse, hvilket minimerer dine økonomiske og tidsmæssige tab markant. Du får solidt indblik i de juridiske forhold og lærer, hvordan reglerne skal håndteres i praksis.

Bygherrer og total- og hovedentreprenører, som bliver ramt af (under-)entreprenørers konkurs.

Der er stadig gang i byggerierne rundt om i landet, men i kølvandet på covid-19 krisen og krigen i Ukraine forventes konkurstallene desværre at stige, bl.a. som følge af prisstigninger på materialer og udbud der bremses og/eller annulleres af bygherrer.

En konkurs har store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for en byggesag. For offentlige og almene bygherrer medfører en konkurs i øvrigt ofte, at restentreprisen skal genudbydes, hvilket koster ekstra tid og penge.

Men økonomiske tab og forsinkelse kan minimeres markant, hvis man kender sine rettigheder og har de rigtige ”værktøjer” til at håndtere situationen hurtigt og effektiv.

Håndteres konkursen korrekt, kan byggeriet være genoptaget ved ny entreprenør efter blot få uger, vel at mærke uden at man har forringet sin ret til at kræve erstatning og/eller godtgørelse hos konkursboet/entreprenørgarantiselskabet for de tab, som konkursen medfører.

Program er under udarbejdelse

Anders Nørgaard Sørensen
Advokat , Molt Wengel Advokatpartnerselskab

Anders Nørgaard Sørensen

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til CoronaLæs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.