Hurtig Afgoerelse 2
Kurser

Hurtig afgørelse for praktikere

Du guides skridt for skridt gennem en Hurtig Afgørelse.

Varenummer: 12100636

Tema
Byggejura
4.200,-
5.250,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette kursus igen udbydes.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk


Voldgiftsnævnet og erfaren advokat viser dig, hvordan det nye tvisteløsningsredskab anvendes i praksis, så du kan komme videre i byggeprocessen nu og her i stedet for at afvente en længerevarende voldgiftssag – og uden store advokatregninger.

Og det virker! Se bare Voldgiftsnævnets praksisnotat her.

 

Vi viser, hvordan parternes klassiske diskussioner om ekstrakrav, fristforlængelse, tilbagehold mm ved hjælp af tvisteløsningsredskabet Hurtig afgørelse kan løses med det samme, i stedet for at ende i langvarige voldgiftssager.

Kurset gør dig i stand til at håndtere forløbet. Og hvordan du og de øvrige parter i sagen selv – uden advokat – er i stand til at gennemføre hurtige afgørelser.

Du får lejlighed til at prøve det af i praksis gennem små cases/rollespil, hvor vi kommer gennem forløbet fra at anlægge sag og føre den.

Og det hele sker under kyndig vejledning af både Voldgiftsnævnet og erfaren advokat.

Vi ser bl.a. på:

 • Gennemgang af reglerne
 • Faldgruber - reglerne er enkle og letforståelige, men rummer alligevel en lang række faldgruber og muligheder, som vi gennemgår
 • Overblik over hele processen
 • De meget skrappe og korte tidsfrister, der skal overholdes
 • Frister for afgivelse af skriftlige indlæg og supplerende oplysninger
 • Regler ifm. en eventuel besigtigelse
 • Frister for opmændene ift. at træffe afgørelse

Og vi drøfter bl.a.

 • Hvornår er ”Hurtig afgørelse” det rette værktøj?
 • Hvilke dokumenter skal du have styr på?
 • Hvordan forbereder du dig optimalt, så du sikrer, at dine synspunkter bliver tilstrækkeligt hørt?

Voldgiftsnævnet (VBA) vil være til stede på kurset og fokuserer på:

 • Hvad har AB-udvalgets hensigt været med disse regler
 • Hvornår bør de nye regler om opmandsafgørelse anvendes
 • Fravigelser og tilpasninger og risici forbundet hermed
 • Indblik i de første hurtige afgørelser, herunder forløbet og de processuelle afgørelser truffet af VBA i den forbindelse

Du lærer at anvende det nye tvisteløsningsredskab ”Hurtig Afgørelse” - og ser, hvordan og hvornår det kan give mere enkle, billigere og hurtigere afgørelser.

Kendskab til hurtig afgørelse giver mulighed for markant at reducere både det tidsmæssige forløb ved tvister – og advokatomkostningerne. Og vil være et must for alle i byggeriet efter de nye byggeregler.

Det er målet, at du efter kurset vil være i stand til at deltage som part i en sag om hurtig afgørelse - uden advokat!

Bygherrer, entreprenører og rådgivere samt jurister/advokater med interesse for området.

Der er mange tvister i byggeriet – og de koster masser af tid og penge. En kort og effektiv sagsproces er derfor attraktiv for alle. Den kan minimere omkostningerne og sikre, at spørgsmål kan afklares, mens de er aktuelle.

I det nye AB-system er der indført tvisteløsningsmetoden ’hurtig afgørelse’, som netop imødekommer ønsket om hurtige, billige og enkle processer.

Hurtig afgørelse giver mulighed for, at tvister løses nu og her på alle stadier i byggeriet, så parterne kan komme videre i byggeprocessen i stedet for at afvente en længerevarende voldgiftssag efter byggeriets afslutning.

Det kan sikre, at uoverensstemmelser håndteres i tide – og forhindre, at løsningen af en tvist har været så langstrakt og konfliktfyldt, at det har skadet både rådgivnings- og/eller byggeprocessen samt samarbejdet mellem parterne på både kort og lang sigt.

Med Hurtig afgørelse forventes flere voldgiftssager fremadrettet erstattet af mange små hurtige afgørelser under byggeriet.

Hurtig afgørelse vil dermed indgå som en integreret del af det at gennemføre et byggeri, at afholde byggemøder etc. – og være et meget effektivt og nyttigt værktøj i værktøjskassen hos tekniske rådgivere.

Programmet følger indholdet, hvor vi på selve kursusdagen tilpasser hver del efter deltagernes interesser og ønsker.

 

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.