Syn Og Skoen
Kurser

Syn og skøn

Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. Kurset udbydes i samarbejde med Voldgiftsnævnet.

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100231

Tema
Byggejura
11.500,-
14.375,- inkl. moms

Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at man har gennemført et skønsmandskursus for at agere som skønsmand ved nævnet og fremhæver Molios kursus.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået - og der vil blive gennemført cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten.

Du orienteres om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn.
Efter kurset er du rustet til at gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter.

Du kan læse meget mere om Syn og skøn på Voldgiftsnævnets hjemmeside - se f.eks. her:

https://voldgift.dk/syn-og-skon/

Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en syns- og skønssag.

NB!: Det er ikke er krav for at agere som syns- og skønsmand at man har deltaget på et kursus som dette. Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at man har gennemført et skønsmandskursus for at agere som skønsmand ved nævnet og fremhæver Molios kursus.

Læs evt. mere her:

https://voldgift.dk/skonsmaend-og-sagkyndige/

 

Kurset udbydes også i samarbejde med IDA Syn og skøn.

En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt.

Syn og skøn ved Voldgiftsnævnet
Voldgiftsnævnet udmelder skønsmænd til at give en både faglig og teknisk vurdering af fejl og/eller mangler ved et igangværende eller afleveret arbejde på bygge- og anlægsområdet.

Det kan – primært ved brug af AB systemet – være aftalt på forhånd, at Voldgiftsnævnet skal varetage opgaven. Det kan også være sådan, at parterne bliver enige om at anvende Voldgiftsnævnet, når konflikten er opstået.

Essentielt er det, at parterne er enige om at anvende Voldgiftsnævnet.

Målet med Syn og skøn kan være at sikre bevis og få klarhed over problemerne. På basis heraf kan parterne derefter enten selv finde en løsning eller vælge at anlægge en voldgiftssag.

Der kan også opstå behov for syn og skøn under en verserende voldgiftssag.

Voldgiftsnævnet har et mangeårigt og stærkt netværk af dygtige fagfolk i hele landet. Det trækkes der på, når skønsmænd udmeldes. Netværket vedligeholdes og udvikles konstant – og Voldgiftsnævnet opsøger desuden nye eksperter.


Voldgiftsnævnet skriver, at for at få opgave som skønsmand i Voldgiftsnævnet kræves ”en mangeårig og solid erfaring med et eller flere fagområder, en løbende ajourføring af kompetencer, ligesom det er en fordel at have gennemført et skønsmandskursus.”

Det kan du læse meget mere om på https://voldgift.dk/skonsmaend-og-sagkyndige/ - hvor nærværende Molio-kursus i øvrigt nævnes.

Program - ret til ændringer forbeholdes

Michael Roland Nielsen
Juridisk konsulent , Voldgiftsnævnet

Michael Roland Nielsen

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Henrik Vind Hansen
Chefjurist , Voldgiftsnævnet

Henrik Vind Hansen

Per Mohr Hansen
Direktør , EKAS Rådgivende Ingeniører

Per Mohr Hansen

Kurset udbydes i samarbejde med IDA Syn og skøn - og medlemmer herfra får 10% rabat på kursusprisen. Oplys at du er medlem i kommentarfeltet undervejs i online-tilmeldingen, så vil vi fratrække 10% på fakturaen.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning og middag.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Kurset kræver ingen forberedelse, men det er en fordel, hvis du har set materialet igennem på forhånd.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 • "Super relevante undervisere. Ingen teoretisering - kun 100% hands-on erfaring. Det er bare noget der rykker."

 • "Godt tilrettelagt kursus med kompetente indlæg. Rollespilsdelen fungerede fantastisk – lidt som i Løvens Hule, godt og lærerigt"

 • "Generelt set er kurset forrygende godt, og jeg vil helt klart anbefale, at mine 5 kolleger, der også skal arbejde med syn og skøn, deltager på dette kursus"

 • "Det var en fornøjelse at opleve de fire undervisere og deres interaktion. Jeg sammenligner dem med en godt sammentømret rockgruppe, der ved, hvor de har hinanden. Det bedste og mest udbytterige kursus, jeg har deltaget på."

 • "Underviserne formåede generelt, at formidle et lidt "tungt" teoretisk emne så det blev let fordøjeligt, i et undervisningsmijlø der inviterede til dialog og med god plads til "dumme" spørgsmål. Igennem gode cases og eksempler fra den virkelige verden blev div. paragraffer, bestemmelser og vejledninger omsat til et praktisk indblik i hvordan en skønsmand skal fungere i sit daglige virke. Yderst udbytterigt for mig personligt!!" 

 • "De fire undervisere havde et godt internt samspil, og formåede at videreformidle forholdsvist tørt stof, på en interessant og humoristisk måde. Rollespillene var rigtigt gode og lærerige."

 • "Meget dynamisk kursusform der i den grad fastholder deltagerne. Gruppearbejderne med dertil hørende opgaveafvikling, var særdeles virkelighedstro."

 • ”3 Trins raketten: - Først blev materialet fremsendt inden kurset, så man havde tid til at læse det igennem og møde velforberedt - Så blev materialet gennemgået i undervisningen, og grundet forberedelsen kom der mange gode spørgsmål og nye vinkler på emnerne - Slutteligt blev det hele særdeles konkret via Cases og Situationsspil, så emnerne kom til at stå helt skarpe og håndgribelige.”

 • ” Den viden, ballast og pondus underviserne bidrager med var fremragende.”

 

 • ”Underviserne ved meget opmærksomme og leverede en velforberedt undervisning på et højt niveau. Der var en rigtig god og til tider meget underholdende stemning"

Super relevante undervisere. Ingen teoretisering - kun 100% hands-on erfaring. Det er bare noget der rykker.

Tidligere kursist, syn og skøn