Herobillede Synogskøn
Kurser

Syn og skøn

Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. Kurset udbydes i samarbejde med Voldgiftsnævnet.

Kurset varer ialt 3 dage.

Tema
Byggejura
11.900,-
14.875,- inkl. moms
Jesper Kongsbak Jensen

Det siger en tidligere kursist

”Jeg synes at underviserne tydeligt brugte hinandens fagligheder til at styrke deres oplæg, også selvom det ikke lige var den pågældendes oplæg der blev fremlagt. Det var tydeligt at mærke, at de var vant til at samarbejde og lytte til/med hinanden”

Jesper Kongsbak Jensen, Byggeleder, Bygningskonstruktør m.a.k, Over Byen Arkitekter

Kursusemner 1 Byggejura

Det får du ud af tage dette kursus i Syn og Skøn

Syn og skøn er en vurdering, der kan gennemføres for at sikre bevis og for at få klarhed over fejl og/eller mangler ved et igangværende eller afleveret arbejde på bygge- og anlægsområdet. Herefter kan parterne selv finde en løsning eller anlægge en voldgiftssag.
Behovet for syn og skøn kan dog også opstå under en verserende voldgiftssag, skriver Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg på Voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at man som skønsmand har gennemført et syn- og skønkursus for at kunne agere korrekt som skønsmand ved nævnet. Voldgiftnævnet forklarer ydermere på sin hjemmeside Voldgift.dk, hvordan man for at blive anvendt som skønsmand i Voldgiftsnævnet skal have en mangeårig og solid erfaring med et eller flere fagområder, samt sørge for en løbende ajourføring af kompetencer inden for syn og skøn. Det er i denne forbindelse, at de fremhæver de Molios kursus. 

Syn- og skønsmænd kan naturligvis både være mænd og kvinder – og kan fx være bygningskonstruktører, belægningseksperter, arkitekter, civilingeniører og tømrermestre. Der anvendes både udførende og rådgivende fagfolk, der både kan have udført opgaver som/for entreprenører og bygherrer.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

På kurset i syn og skøn bliver den praktiske gennemførelse af en skønsforretning gennemgået - og der vil ydermere blive eksemplificeret og gennemført cases fra syn og skønsager.
Derved bliver der lejlighed til at prøve hele forløbet for en skønsmand i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten.

På kurset i syn og skøn orienteres du om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn.
Efter syn og skøn-kurset er du dermed rustet til at gennemføre en syn- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde - enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter.

Du kan læse meget mere om Syn og skøn på Voldgiftsnævnets hjemmeside her: Voldgift.dk

Syn og skøn-kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, samt til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en syns- og skønssag.

BEMÆRK!
Det er ikke er krav for at agere som syns- og skønsmand, at man har deltaget på et kursus som dette.
Voldgiftsnævnet lægger dog vægt på, at man har gennemført et skønsmandskursus for at agere som skønsmand ved nævnet - og i denne forbindelse fremhæves Molios kursus.

Læs evt. mere om skønsmænd og sagkyndige hos Voldgiften her

Kurset udbydes også i samarbejde med IDA Syn og skøn.

En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt.

Syn og skøn ved Voldgiftsnævnet
Voldgiftsnævnet udmelder skønsmænd til at give en både faglig og teknisk vurdering af fejl og/eller mangler ved et igangværende eller afleveret arbejde på bygge- og anlægsområdet.

Det kan – primært ved brug af AB systemet – være aftalt på forhånd, at Voldgiftsnævnet skal varetage opgaven. Det kan også være sådan, at parterne bliver enige om at anvende Voldgiftsnævnet, når konflikten er opstået.

Essentielt er det, at parterne er enige om at anvende Voldgiftsnævnet.

Målet med Syn og skøn kan være at sikre bevis og få klarhed over problemerne. På basis heraf kan parterne derefter enten selv finde en løsning eller vælge at anlægge en voldgiftssag.

Der kan også opstå behov for syn og skøn under en verserende voldgiftssag.

Voldgiftsnævnet har et mangeårigt og stærkt netværk af dygtige fagfolk i hele landet. Det trækkes der på, når skønsmænd udmeldes. Netværket vedligeholdes og udvikles konstant – og Voldgiftsnævnet opsøger desuden nye eksperter.


Voldgiftsnævnet skriver, at for at få opgave som skønsmand i Voldgiftsnævnet kræves ”en mangeårig og solid erfaring med et eller flere fagområder, en løbende ajourføring af kompetencer, ligesom det er en fordel at have gennemført et skønsmandskursus.”

Det kan du læse meget mere om på https://voldgift.dk/skonsmaend-og-sagkyndige/ - hvor nærværende Molio-kursus i øvrigt nævnes.

Det er naturligvis ikke sådan, at deltagelse i kurset er en garanti for at blive skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

Syn- og skøn-kursets program kan du læse her

Bemærk, at syn- og skønskursets program kan ændre sig løbende.

Her ser du underviserne på syn- og skønskurset:

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Henrik Vind Hansen
Chefjurist , Voldgiftsnævnet

Henrik Vind Hansen

Per Mohr Hansen
Direktør , EKAS Rådgivende Ingeniører

Per Mohr Hansen

Michael Roland Nielsen
Juridisk konsulent , Voldgiftsnævnet

Michael Roland Nielsen

Syn- og skøn-kurset udbydes i samarbejde med IDA Syn og skøn.
Medlemmer herfra og fra Konstruktørforeningen får 10% rabat på kursusprisen.
Oplys blot, at du er medlem i kommentarfeltet undervejs i online-tilmeldingen, så vil vi fratrække 10% på fakturaen.

Syn- og skøn-kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning og middag.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Syn- og skøn-kurset kræver ingen forberedelse, men det er en fordel, hvis du har set materialet igennem på forhånd.

Efter syn- og skøn-kurset får du et kursusbevis på din gennemførelse.

Dette kursus i syn og skøn opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation.

Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 • "Som kursist var det tydeligt, at alle undervisere kendte hinanden godt, hvilket gav nogle gode overlaps i forhold til dialog og opgaveløsninger. Et stærkt team der virkede meget forberedte til begge dage."

 • "Gode faglige forklaringer med udgangspunkt i "rigtige" sager. Afslappet og humoristisk tilgang til undervisningen. Generelt et rigtigt godt og brugbart kursus."

 • "Super relevante undervisere. Ingen teoretisering - kun 100% hands-on erfaring. Det er bare noget der rykker."

 • "Godt tilrettelagt kursus med kompetente indlæg. Rollespilsdelen fungerede fantastisk – lidt som i Løvens Hule, godt og lærerigt"

 • "Generelt set er kurset forrygende godt, og jeg vil helt klart anbefale, at mine 5 kolleger, der også skal arbejde med syn og skøn, deltager på dette kursus"

 • "Rigtigt godt lærerteam, sjove og underholdende på et højt faglig niveau"

 • "Underviserne udgjorde en god helhed og skabte et godt indlæringsrum, med god afveksling mellem teori og øvelser."

 • "Vi havde en fantastisk dialog og jeg tænker at kurset har givet mig lærdom for livet"

 • "Det var en fornøjelse at opleve de fire undervisere og deres interaktion. Jeg sammenligner dem med en godt sammentømret rockgruppe, der ved, hvor de har hinanden. Det bedste og mest udbytterige kursus, jeg har deltaget på."

 • "Underviserne formåede generelt, at formidle et lidt "tungt" teoretisk emne så det blev let fordøjeligt, i et undervisningsmiljø der inviterede til dialog og med god plads til "dumme" spørgsmål. Igennem gode cases og eksempler fra den virkelige verden blev div. paragraffer, bestemmelser og vejledninger omsat til et praktisk indblik i hvordan en skønsmand skal fungere i sit daglige virke. Yderst udbytterigt for mig personligt!!" 

 • "De fire undervisere havde et godt internt samspil, og formåede at videreformidle forholdsvist tørt stof, på en interessant og humoristisk måde. Rollespillene var rigtigt gode og lærerige."

 • "Meget dynamisk kursusform der i den grad fastholder deltagerne. Gruppearbejderne med dertil hørende opgaveafvikling, var særdeles virkelighedstro."

 • ”3 Trins raketten: - Først blev materialet fremsendt inden kurset, så man havde tid til at læse det igennem og møde velforberedt - Så blev materialet gennemgået i undervisningen, og grundet forberedelsen kom der mange gode spørgsmål og nye vinkler på emnerne - Slutteligt blev det hele særdeles konkret via Cases og Situationsspil, så emnerne kom til at stå helt skarpe og håndgribelige.”

 • ”Den viden, ballast og pondus underviserne bidrager med var fremragende.”

 • ”Underviserne ved meget opmærksomme og leverede en velforberedt undervisning på et højt niveau. Der var en rigtig god og til tider meget underholdende stemning"

Relaterede kurser