Udbud Med Forhandling
Kurser

Udbud med forhandling - og andre udbudsformer

Forhandlingsudbud er det nye sort – bliv rustet til denne mulighed – og få overblik over alternative udbudsformer – hør om seneste opsigtsvækkende klagenævnspraksis!

Varenummer: 12100709

Tema
Byggejura
4.900,-
6.125,- inkl. moms

Kurset afholdes kl. 9.00-16.00

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Udbudsreglerne giver fleksibilitet i forhold til ordregivers valg af udbudsform.

Hvordan sikrer ordregiver, at valg af udbudsform bedst muligt understøtter ordregivers behov og ønsker og den nødvendige dialog med markedet ved tilrettelæggelsen af sit udbud?

Det er vigtigt, at ordregiveren nøje overvejer fordele og ulemper ved valg af udbudsform, herunder er opmærksom på vilkår, som gælder for at gennemføre et forhandlingsudbud.

I et mix mellem oplæg, cases og drøftelser sættes fokus på:

Overblik over udbudsformer

 • Introduktion af udbudsformerne begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, innovativt partnerskab og dynamisk indkøbssystem samt kontraktformen rammeaftale
 • Værktøjer til valg af egnet udbudsform – et afgørende valg

Udbud med forhandling:

 • Hvornår KAN forhandling anvendes?
 • Hvornår BØR forhandling anvendes? Strategiske overvejelser – de helt skarpe råd fra advokaterne
 • Rammerne for forhandlingen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet
 • Hvordan gennemføres den gode og lovlige forhandlingsproces?
 • Rammer for ændring af udbudsmateriale og mindstekrav og afgivelse af tilbud
 • Forskelle og ligheder mellem forhandling efter udbudsloven og tilbudsloven
 • Nyskabelser i medfør af revision af udbudsloven med virkning fra 1.7.2022
 • Relevant klagenævnspraksis, herunder klagenævnets kendelse af 7.3.2022, Albertslund Tømrer og Snedker A/S mv. mod Albertslund Kommune brug af udbudsformen udbud med forhandling til et udbud af en rammeaftale om håndværkerydelser – hvad vi kan lære af dem?

Du får navnlig et indblik i udbudsformen udbud med forhandling med fokus på fordele og ulemper ved brug af denne udbudsform, hvorved du rustes til at gennemføre det gode forhandlingsforløb med stor værdi for både bygherren og leverandøren.

Du opnår desuden en grundig indføring i processen med fokus på at kunne udnytte lovens muligheder optimalt samtidig med, at risikoen for klager eller mislykkede udbud minimeres.  

Ordregivende myndigheder og leverandører til det offentlige, som arbejder med og/eller under indflydelse af udbudsreglerne inden for bygge- og anlægssektoren, herunder:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Statsvirksomheder
 • Offentligretlige organer som f.eks. almene boligorganisationer
 • Forsyningsvirksomheder
 • Entreprenører
 • Arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer
 • Udbudsjurister
 • Udbudskonsulenter

NB!: Det forudsættes, at du har et vist kendskab til de eksisterende udbudsregler, dvs. udbudsloven og tilbudsloven.

Programmet tager udgangspunkt i emnerne i beskrivelsen.

Carsten Lang-Jensen
Advokat (H) , Pind & Partnere Advokater

Carsten Lang-Jensen

Majse Jarlov
Advokat, associeret partner , Pind & Partnere Advokater

Majse Jarlov

 

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.