Ydelsesbeskrivelserne1
Kurser

Ydelserne i Ydelsesbeskrivelserne - for praktikere

Du rustes effektivt til håndtering af elementerne i Ydelsesbeskrivelserne, samspillet med ABR18 og optimal anvendelse i aftaleforhold. Du får på én gang overblik over de vigtigste dele og pointer i ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning, for byggeri og landskab og nyeste tillæg om Bæredygtighed - og forholdet mellem dem.

Tema
Byggejura
5.100,-
6.375,- inkl. moms
Ikon Aktuelleboger

Altid opdateret

Ikon Aktuelleprojekter

Højaktuelt

Ikon Alleboger

Nyeste sager og domme

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnært

Ikon General Premie

Topevalueret

Finn Bloch

Hvorfor bør du tage et kursus i ydelsesbeskrivelserne?

Med kurset ”Ydelserne i YB for praktikere” ser vi helt praksisnært på, hvorfor du som rådgiver eller bygherre skal interessere dig for ydelsesbeskrivelserne. Vi graver os ned i arbejdsformen og hele sammenhængen i forløbet. Vi giver dig et overordnet overblik over, hvad ydelsesbeskrivelsernes kapitler konkret indeholder – og her har vi også taget den seneste ydelsesbeskrivelse (tillæg) om Bæredygtighed med, som vi gennemgår.

Vi ser på kontraktgrundlag og tilbud, på levering af ydelserne i praksis og på hvilke output man skal have særlig fokus på -  og på andre særlige opmærksomhedspunkter.  Alt sammen naturligvis med fokus på sammenhængene mellem de enkelte beskrivelser, på hvordan du bedst håndterer dem, på samspillet med ABR18 og på en optimal anvendelse i dine aftaleforhold, herunder parternes roller og ansvar”'

Finn Bloch, kursusleder

Kursusemner 1 Byggejura

Det får ud af at tage dette kursus

Du får praksisnær gennemgang af Ydelsesbeskrivelserne fra A-Z - med fokus på de  vigtigste pointer og afsnit .

Du får på én gang overblik over ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning, for byggeri og landskab og nyeste tillæg om Bæredygtighed - og forholdet mellem dem.

Du får fuldt styr på, hvad ydelsesbeskrivelserne helt praksisnært og konkret betyder for dig ift. kontraktgrundlaget og tilbud, ift. levering af ydelser i praksis, ift. hvilke output, du skal holde øje med - og du får fokus på alle de vigtigste opmærksomhedsområder.

Det hele leveres på én effektiv dag - hvor du også får mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Udgangspunktet er:

 • Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18
 • Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning 2019, YBB 19

Og vi berører også

 • Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg 2019, YBA 19
 • Ydelsesbeskrivelsen for bæredygtighed 2022 (tillæg).

 

Ydelsesbeskrivelserne fra A-Z
Overblik:

Hvorfor Ydelsesbeskrivelser og hvorfor de ”nye”?

 • Hvordan er de opbygget og hvordan hænger de sammen?
 • YB i de forskellige entrepriseformer
 • Vigtigste pointer og afsnit fra både rådgiver- og bygherreperspektiv

Et spadestik dybere

 • Hvad er parternes roller og ansvar ift. anvendelse af YBL 18?
 • Entreprenørprojektering
 • Gennemførelse af fasen Udførelsesprojekt
 • Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
 • Hvilke er normalt aktuelle/nødvendige
 • Hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres
 • Hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB?
 • Hvad er samspillet mellem YBL og ABR 18, herunder rammeaftaler og optioner?
 • IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?
 • Bæredygtighed – den nyeste Ydelsesbeskrivelse (Tillæg) - gennemgang af indhold og kapitler, formål, konkret betydning for både rådgivere og bygherrer 

Ydelsesbeskrivelserne – og udbuds-/tilbudssituationen

 • Gode råd og vigtige områder - og cases med endnu flere råd…

 

Du får endvidere mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år.


 

Du får:

 • overblik over sammenhængene mellem de enkelte beskrivelser
 • indsigt i den praktiske håndtering af ydelsesbeskrivelserne, samspillet med ABR18 og den optimale anvendelse i dine aftaleforhold og i dit daglige arbejde
 • styr på konkret håndtering af de spørgsmål der naturligt dukker op mellem bygherre og rådgiver på baggrund af YBL - og på de sædvanlige problemstillinger ift. tilbudsgivning og levering af ydelserne, og du får bud på løsning af de mange dilemmaer der kan være i disse aftaleforhold.
 • styr på kontraktgrundlag og tilbud, på levering af ydelserne i praksis og på hvilke output man skal have særlig fokus på - og på andre særlige opmærksomhedspunkter
 • effektiv opdatering på bæredygtighedstillægget

 

Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne, hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse målgrupper.
 

Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.

Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i YBL18 - som er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012 - og det nye bæredygtighedstillæg.

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Finn Bloch
Underdirektør , Nye Grønne Værksteder, DSB

Finn Bloch

Henrik Munksgaard
Partner, bygherrerådgiver, civilingeniør, HD , MUNKSGAARD plus ANDERSEN

Henrik Munksgaard

 Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Foreningen af Rådgivende Ingeniører, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 • "Jeg synes begge undervisere var meget kompetente, og det var tydeligt at de havde stor viden og erfaring indenfor området. Kæmpe plus."

 • "Begge undervisere var virkeligt gode kommunikatorer. De havde en levende og inspirerende måde at præsentere/udlægge noget der hurtigt kan blive lidt "tørt""

 • "Kurset kom godt omkring ydelsesbeskrivelserne og havde fokus på de væsentligste ændringer."

 • "Konstruktive indlæg med problemstillinger set fra forskellige perspektiver."

 • "Meget relevant - og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)."

 • "Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)."
   

 • "Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner - og også ny viden.

Webinar

Webinar om håndtering af kontrakter i byggeriet

Relaterede kurser