IKT Koordinator Modul1
Kurser

IKT-koordinator og -leder modul 1

Dette er første modul af IKT-koordinator og -lederuddannelsen.

Kurset varer ialt 3 dage.

Varenummer: 12100410

Tema
Byggeriets digitalisering
17.900,-
22.375,- inkl. moms

Bliv eksamineret IKT-koordinator og -leder

Dette er modul 1 under IKT-koordinator og -lederuddannelsen.
Uddannelsen består af tre moduler á hver 3 dage og en afsluttende eksamensdag.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Du får det store overblik og styr på alt det grundlæggende ifm. IKT/BIM i byggeriet. Rammerne for paradigmeskiftet og implementeringen i virksomheden sættes. 

Dag 1: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Processer / Implementering og udvikling

Dag 2: Gældende krav til projektering og udførelse / vejledninger / IKT-projektroller / IKT-specifikationer og -aftale

Dag 3: IKT-krav bygherre / BIM i organisationen / Kontrakter og BIM / BIM i DK og EU / Nye arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer og kommunikationsmuligheder

 

 • Building Information Modeling (BIM) – Hvad er det?
 • Nye aftaleformer/Aftalesættet - Hvad giver værdi?
 • BIM-metoden og BIM-processen
 • Proces for Konsistens- og Kollisionskontrol
 • Implementering og udvikling af IKT og BIM
 • IKT-bekendtgørelserne (118+119) og de enkelte bygherrekrav
 • Konsekvenserne og Vejledningerne til IKT bekendtgørelse 118 & 119
 • Rollefordeling projektleder, projekteringsleder, IKT-leder, IKT-koordinator og IKT-fagkoordinator. IKT i AB18 + YBL18 - og konsekvenser heraf.
 • IKT / BIM implementeringens konsekvenser for bygherren:
 • IKT-specifikationer og -aftalen - i overblik
 • Kommunikation og samarbejde i forandringsprocesser
 • IKT-Krav for bygherrer – og efterlevelse heraf.
 • Bygherrens rolle i det digitale projekt
 • BIM-udvikling med fokus på organisationen
 • Kontrakter og BIM / Orientering BIM i EU og DK

Kurset er en del af IKT-koordinator og -lederuddannelsen - læs om uddannelsen her

Kurset kan tages enkeltstående.

Når du har gennemført modulet kan du: 

 • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
 • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
 • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV.

Uddannelsen er for byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse, som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, eller lignende.

Se evalueringer af hele uddannelsen her

Dette er første modul i IKT-koordinator- og lederuddannelsen

Vi har sat et loft for, hvor mange der må deltage på uddannelsen pr. sæson - af pædagogiske hensyn.

Hvis alle pladser på hele uddannelsen er afsat, så er der afsat tre ekstra pladser til dem der vil tage modulet enkeltvis - uden at deltage på hele uddannelsen.

Kristian Stenild
Arkitekt maa , CADit

Kristian Stenild

 

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Kurset kræver ingen forberedelse, men det er en fordel, hvis du har set materialet igennem på forhånd.

Du skal medbringe din egen laptop.

Kurset afsluttes med en frivillig multiple choice test.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen som IKT-koordinator og -leder på én gang, så bedes du kontakte os på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.