Beskrivelsesværktøjet
Kurser

Molios nye Beskrivelsesværktøj 2.0

Få overblikket over den nye struktur for beskrivelsesværktøjet – formål, fordele, sammenhænge, anvendelse mv.

Tema
Byggeriets digitalisering
3.300,-
4.125,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Vores kursister siger

Molio har lanceret ny struktur for Beskrivelsesværktøjet, der herefter kaldes Beskrivelsesværktøj 2.0.

Dette kursus giver dig:

 • Gennemgang af den nye struktur – opbygning og sammenhænge mv.
 • Formålet med den nye struktur for beskrivelsesværktøjet, herunder hvordan værktøjet nu i højere grad afspejler brugernes behov og arbejdssituation
 • Stærkt indblik i, hvor og hvordan du med fordel kan anvende den nye struktur i Beskrivelsesværktøet til at udarbejde beskrivelser - f.eks. ser vi på, hvordan den nye struktur:
  • Understøtter den stigende anvendelse af funktionsudbud i branchen
  • Håndterer at fagene bliver mere og mere tværgående i forhold til entrepriser

Du får indblik i sammenhængen og forholdet mellem - og indholdet af:

 • Bygningsdelsbeskrivelser – og hvorfor og hvordan primær fokus er her
 • Arbejdsområde og basisbeskrivelser
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Projektfælles bygningsdelsbeskrivelse
 • Overordnede beskrivelser
 • Ny beskrivelse for koordinering

Du får endvidere:

 • eksempler på, hvordan basisbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser ser ud og referer indbyrdes i den nye struktur
 • eksempler på, hvordan arbejdsområder og basisbeskrivelser opdeles i den nye struktur
 • indblik i, hvordan du i praksis arbejder med værktøjet – f.eks. henter bygningsdelsbeskrivelses-paradigme online, og hvordan det indeholder de projektspecifikke forskrifter, herunder eventuelle tilføjelser op/eller afvigelser til den tilknyttede basisbeskrivelse

Og så får du indblik i, hvordan det forventes, at

 • flere softwareudbydere vil udbyde digitale løsninger til udarbejdelse af beskrivelser og med tiden sammenhæng til bygningsmodeller og andre digitale værktøjer.
 • Give de udførende bedre overblik over både projektspecifikke beskrivelser og basisbeskrivelser
 • Tage højde for, at informationer fremover kan udveksles digitalt og anvendes direkte af forskellige aktører og softwaresystemer – og for at informationerne skal kunne fungere sammen og parallelt med tekstformaterne (Word og PDF).

Kurset henvender sig primært til dig som projekterende (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører mm.), der skal udarbejde beskrivelser for byggesager i henhold til Molios nye beskrivelsesstruktur.

NB: Det er ikke et kursus i ”disciplinen” at udarbejde beskrivelser, men i hvordan du anvender beskrivelsesværktøjet til at udarbejde beskrivelser. Du forventes derfor at have erfaring med udarbejdelse af beskrivelser.

Molio beskrivelsesværktøj har siden værktøjets start eksisteret i en stort set uændret form. Forskellige forhold gør, at den nuværende struktur er udfordret.

Det drejer sig fx om:

 • Komplekse bygningsdele sammensat af bygningsdele fra forskellige fagdiscipliner
 • Ønske om stigende og bredere anvendelse af digitale data
 • Stigende brug af funktionsudbud
 • Beskrivelser for enkle byggesager fylder uforholdsmæssigt meget
 • Nye krav i AB18, ABR18 og BR18.

Molio har derfor nu omlagt beskrivelsesværktøjets struktur.

Det gør vi bl.a. også for, at værktøjet i højere grad kommer til at afspejle brugernes behov og arbejdssituation.

Den tidligere struktur var baseret på, at de enkelte arbejder er defineret ud fra fagdiscipliner. Men i praksis indgår der ofte bidrag fra flere fagdiscipliner i arbejderne. Derudover kan fagdisciplinerne også være sammensat forskelligt fra projekt til projekt. Beskrivelsesværktøjets nye struktur tager højde for denne virkelighed.

Fokus i den nye struktur er på bygningsdelsbeskrivelser, og strukturen er forberedt for, at der kan anvendes egenskaber, der i digital form er uafhængige af bestemte softwaresystemer. Data kan dermed let udveksles og bruges fra aktør til aktør.

Den nye struktur tager også højde for funktionsudbud. Det gør den ved, at beskrivelserne gør det muligt at specificere krav i forhold til såvel projektering som udførelse. 

Beskrivelsessystemets styrke er bl.a., at den standardiserede opbygning med fælles basisbeskrivelser og brug af referencer giver brugerne mulighed for at håndtere komplekse faglige problemstillinger, som det ellers vil være svært for den enkelte bruger at beskrive. Denne værdi fastholdes fremover i den nye struktur.

Den nye struktur er resultatet af flere års særdeles grundigt arbejde involverende stærke aktører fra branchen. Arbejdet har været anført af ”Arbejdsgruppen for Ny struktur”, som består af Bent Feddersen (Rambøll), Lars Bancroft (Arkitema Architects), Christian Rueløkke (Niras), Christian Hansen (WSP Orbicon) og Molios sekretariat for beskrivelser.

Bryan Morillo Karlqvist
Produktchef, Beskrivelser , Molio

Bryan Morillo Karlqvist

Christian Rueløkke
Ekspert , NIRAS

Christian Rueløkke

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

7. december 2023 kl. 9.00-13.00 i Ballerup
14. marts 2024 kl. 12.00-16.00 i Middelfart 
20. juni 2024 kl. 9.00-13.00 i Ballerup

 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

 • "Molio har udarbejdet et nyt beskrivelsessystem som er rationelt og forenkler arbejdet med beskrivelser. Det virker som om, at det fjerner mange at de processer som der tidligere er blev genstand for diskussion og korrekt udfyldelse f.eks. udbudskontrolplaner. Kurset var fint formidlet og gav et tydeligt overblik over den nye struktur."

 • "Rigtig godt udbytte for hele forløbet. Christian var meget uddybende og fik forklaret forskellene på det gamle og det nye værktøj, så det gav mening. Meget af det var også en øjenåbner og kan allerede nu bruges på igangværende entrepriser."
 • "Vældig god og hyggelig kursusvejleder"

 • "Yderst kompetent underviser"
 • "God struktureret kursusleder, der var god til at styre tid og håndtere spørgsmål løbende undervejs."

 • "Meget god og kompetent undervisning."