Herobillede Brandsikring Af Etagebyggeri Med Trækonstruktioner 1600X900
Konferencer

Brandsikring af etagebyggeri med trækonstruktioner

Kurset kommer omkring det du skal vide for at tilrettelægge og gennemføre brandteknisk dokumentation af fleretagers byggerier med bygningsdele i træ herunder bærende trækonstruktioner.

Tema
Byggeteknik
5.100,-
6.375,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Træ er med rekordfart på vej ind i byggeriet som et af de primære konstruktionsmaterialer, både i bærende konstruktioner, og som konstruktionselementer. Imidlertid er træ kategoriseret som et brandbart materiale. Det er derfor altafgørende at træ brandbeskyttes eller branddimensioneres korrekt i henhold til dets anvendelse, og at brandstrategien tilpasses iht. de præ-accepterede løsninger eller der på anden vis opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau.

 

Kurset har fokus på moderne etagehuse, hvor bærende og øvrige konstruktioner fortrinsvist er bygget i træ og biogene materialer. Vi ser på hvordan etagehuse i træ opfører sig under en brand, herunder forskellige byggesystemers indflydelse på en brand.

Vi dykker ned i vitale samlingsdetaljer og detaljer for gennemføringer i konstruktionsdele, og ser på muligheder og begrænsninger ved anvendelse af biogene isoleringsmaterialer.  Vi ser også på facader med almindelig træbeklædning og brandimprægneret træbeklædning, og hvilke krav der stilles til dokumentation. Endelig gennemgås branddynamik i træbyggerier, baseret på simuleringer og erfaringer fra relevante brand-cases.

Kurset kommer omkring det du skal vide for at tilrettelægge og gennemføre brandteknisk dokumentation af fleretagers byggerier med bygningsdele i træ herunder bærende trækonstruktioner. Du får samtidig information om væsentlige fokusområder og eksempler du kan spejle din egen praksis i.

Følgende emner vil der blive lagt vægt på:

 • Gældende lovkrav, herunder præ-accepterede løsninger for etagebygninger i træ eller biogene materialer
 • Certificeringsordningerne - hvilke konstruktions- og brandklasser er gældende, hvornår
 • Hvilke bygningsdele i et byggeri kan udføres helt eller delvis i træ og hvordan indarbejdes brugen af dem i brandstrategien
 • Vitale knudepunktsdetaljer og detaljer ved gennemføringer i konstruktionsdele
 • Bærende konstruktioner og byggesystemer i træ – og deres brandmodstandsevne
 • Redningsberedskabets indsats i opførelsesperioden og ved brand
 • Masser af eksempler fra den virkelige verden

På dette kursus får du en gennemgang af de regler og anvisninger for brandforhold der er gældende ved byggeri med bærende konstruktioner og konstruktionselementer i træ og biogene materialer. Du får en indføring i metodevalg for brandsikring, og et overblik over hvordan et projektforløb kan se ud, herunder fokuspunkter og snublesten i forbindelse med projektering og dokumentation.

Kurset tager udgangspunkt i en holistisk tilgang til brandsikring af etagebyggeri i træ, og du lærer hvordan forskellige elementer interagerer under brand, og hvilke forholdsregler der kan tages.

Brandrådgiver, Ingeniør, bygningskonstruktør, projekterende og producenter som arbejder professionelt med brandsikring af byggeri.

Anders B. Vestergaard
Senior brandrådgiver , Rambøll

Anders B. Vestergaard

Jacob Ettrup
Kompetencechef , AB Clausen

Jacob Ettrup

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

 • ”Synes der var en god dynamik mellem Anders og Jacob hvilket bidrog positivt til dagen”

 • ”Kurset som helhed gav et godt indblik i, hvad man skal være opmærksom på, når man bygger etageboliger i træ. Man fik lidt hvad man kan et fugleperspektiv på det, uden jeg synes det blev for overfladisk. Det var ikke fordi, at jeg gik fra kurset med en facit på, hvordan man skal bygge i træ, hvilket jeg heller ikke havde forventet. Jeg gik ind til kurset med en forventning om, at blive klogere på emnet, da jeg ikke før har siddet med det.”

 • ”Som brandrådgiver i brandklasse 2, var det fint at man forholdt sig til de præaccepterede løsninger og hvad var muligt inden for disse rammer”

Relaterede kurser