Træbyggeri Design & Konst. Foto Nikolaj Jakobsen 1600X900
Kurser

Træbyggeri - Design og konstruktion

På kurset får du grundlæggende viden om design- og konstruktionsegenskaberne for træ. Vi fordyber os i byggesystemer, praktiske muligheder, udfordringer og løsninger ved projektering af træbyggeri. Du lærer om mulighederne med CLT og limtræ, får indblik i LCA for træ og info om træ ift. en samlet miljøprofil mv.

Kurset varer ialt 4 dage.

Tema
Byggeteknik
20.500,-
25.625,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Træ er et fornybart bæredygtigt byggemateriale. Bygninger i træ kan let transformeres, er vedligeholdsvenlige, nemme at adskille og genanvendelige.

Dette, kombineret med, at byggebranchen står over for en revolution på grund af stigende muligheder for CNC-skæring, robotteknologi og digital 3D-produktion, udvider mulighederne for træ som det foretrukne byggemateriale til fremtidens byggeri. Ydermere er der effektiviseringsgevinster at hente i form af højere byggeproduktivitet, større præcision, bedre logistik og lynhurtige samlemetoder.

I en tid med stort fokus på byggeriets CO2-udledninger, er træ derfor et byggemateriale med meget stort potentiale.

 

Modul 1: Introduktion til træbyggeri i praksis

På modul 1 får du en grundlæggende indføring i træbyggeri, med viden om og eksempler på såvel historiske som nye anvendelsesmetoder, brancheområder, forarbejdning, industrialiserede byggesystemer og samlemetoder, brandbeskyttelse, konstruktiv træbeskyttelse samt klima- og miljøforhold.

 

Modul 2: Konstruktion & design med CLT og limtræ

Krydslamineret træ (CLT) og limtræ er innovative byggesystemer, som dels kan øge produktiviteten i byggeriet, dels nedbringer en bygnings CO2-emmission. Systemerne giver ydermere større designfleksibilitet, hurtig installation, mindre affald og stor vægtreduktion i forhold til traditionelle byggeprojekter med hovedkonstruktioner i beton. Især forventninger om skærpede miljøkrav til byggerier og bygninger i EU, har skabt øget fokus på CLT og limtræ som bygge- og konstruktionssystemer.

Kurset omfatter ikke dimensionering af trækonstruktioner. Her henvises til kurset ”Dimensionering af CLT- og limtræskonstruktioner”.

Modul 1: Introduktion til træbyggeri i praksis

Modulets indhold:
På Modul 1 får du viden om træ som byggemateriale, såvel historisk som nu og i fremtiden. Du får baggrunden for i de mange myter om træbyggeri ift. brand, fugt og akustik, og hvorfor det alligevel er en rigtig god idé at bygge med træ.

Modulets temaer:

 • Historie, herunder anvendelse og samlemetoder
 • Klima og miljø
 • Forretningsområde, herunder forventede markedspotentialer
 • Træ som produkt, herunder bæredygtig, udvinding, forædling, forhandling, branche m.v.
 • Byggesystemer
 • Konstruktionsmetoder
 • Nuværende udviklingsstade
 • Hybridkonstruktioner
 • Case study: Et træhusprojekt (case fra idé til overdragelse)
 • Kassetter og rumstore moduler
 • Massivtræselementer (CLT)
 • Limtræskonstruktioner
 • Træbyggeri og brand
 • Træ og LCA
 • Real Life Case Study: Foredrag ved ”Det biologiske hus"

 

Modul 2: Konstruktion & design med CLT og limtræ


Modulets indhold:

På Modul 2 får du grundlæggende viden om industrialiseret træbyggeri med elementer i CLT og limtræ.

Modulets temaer:

 • Kvalitetssikringskrav
 • Transport og oplagring
 • Arkitektur og konstruktionsdesign
 • Projektplanlægning og byggelogistik
 • Forbindelser og montageprincipper, herunder bygningsfysiske egenskaber, bevægelser, svind, revnedannelser, deformitet, holdbarhed og vedligeholdelse
 • Konstruktion, styrke, akustik, vibration & branddimensionering
 • Konstruktionsudfordringer og -løsninger
 • Konstruktion og styring af klimaskærm
 • Casestudie: Store bygninger i CLT
 • Masser af eksempler du kan spejle din egen praksis i

Modul 1: Introduktion til træbyggeri i praksis

Du får grundlæggende viden om træs materiale- og konstruktionsegenskaber, og dets miljøprofil (LCA) relateret til traditionelle materialer som stål og beton. Du får overblik over træbranchen og de mange forskellige både traditionelle som nyudviklede forarbejdningsmetoder og anvendelsesområder. Modulet giver dig samtidig viden om det industrielle udviklingsstadie, forretningsområder, markedspotentiale og udfordringer for træbyggeri. Vi fordyber os i de toneangivende byggesystemer og i de praktiske muligheder, udfordringer og løsninger som kræver fokus når man projekterer og udfører træbyggeri. Slutteligt får du indblik i miljøprofilen for træ som byggemateriale, og hvorfor det er et stærkt virkemiddel i en bygnings samlede LCA-analyse.


Modul 2: Konstruktion & design med CLT og limtræ

Modul 2 har til formål at give deltagerne viden og færdigheder i design og konstruktion med CLT og limtræ. Kurset adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af når vi bygger med træ, herunder fugtighed, ydeevne, skadedyrsbeskyttelse, akustik og brandsikkerhed.

Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, entreprenører og andre bygningsprofessionelle som ønsker grundlæggende viden om design og konstruktion af træbyggeri.

Byggeriet står for cirka 40 procent af samfundets energiforbrug, 35 procent af materialeforbruget og mellem 30 og 40 procent af affaldsproduktionen.

Derfor er det for byggebranchen vigtigt at fokusere bestræbelserne på at mindske energiforbruget, sikre klimaet og indfri ambitionerne om et CO2-neutralt samfund. Både hvad angår materialeanvendelsen, men også i forhold til mulighederne for reel genanvendelse og cirkulær økonomi.

Program ret til ændringer forbeholdes 

Bo Riisbjerg Thomsen
Udviklingskonsulent , Molio

Bo Riisbjerg Thomsen

Magnus Sølvhøj Kühn
Teamleder, arkitekt og bygningskonstruktør , Lendager Group

Magnus Sølvhøj Kühn

Mikael Koch
Direktør, arkitekt maa. , Træinformation

Mikael Koch

Andreas Juul Larsen
Projekteringsleder , CLT Danmark

Andreas Juul Larsen

John Lassen
Indehaver - Arkitekt Maa , SUDER | LASSEN ARCHITECTS

John Lassen

Kenny C. Holm

Kenny C. Holm

Anders B. Vestergaard
Senior brandrådgiver , Rambøll

Anders B. Vestergaard

Charlotte Gudum
Civilingeniør, Ph.D, Teknisk sagsansvarlig , Byggeskadefonden

Charlotte Gudum

August Sørensen
Ingeniør , Ekolab

August Sørensen

Jørgen Søndermark
Projektchef , Realdania By & Byg A/S

Jørgen Søndermark

Jakob Kock
Udviklingschef , Adserballe & Knudsen

Jakob Kock

Jacob Ettrup
Kompetencechef | Trækonstruktioner , Artelia

Jacob Ettrup

Niels Jakubiak Andersen
Founder og CEO , Næste ARK

Niels Jakubiak Andersen

Allan Nykær Rosenhøj
Kundechef , Taasinge Elementer

Allan Nykær Rosenhøj

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2x2 dage og er inkl. overnatning.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

 • "Generelt et rigtigt godt og meget aktuelt kursus"

 • "Bred repræsentation af undervisere og stor åbenhed omkring erfaring - både de gode og de dårlige"

 • "Synes Magnus gjorde det godt, og sørgede for at fagligheden var høj!"

 • "Alle emner var meget relevante og afspejlede forskellige synsvinkler og værktøjer til træbyggeriets muligheder og begrænsninger i forhold til krav. Der var åbnet op for indlæg, som var tæt på hverdagens virkelighed. Jeg vil fremhæve følgende: Tak til Magnus for at være en solid tovholder og for godt indlæg om modulering. Mikael Koch var som altid god for en grunding teoretisk faglig vidende om træets adfærd. TAK! John Lassen var dejligt ufiltreret i sin kommentering af sine egne yndlingsprojekter. Martin Tholstrups indlæg om hvor Træbyggeri i Danmark var godt omkring hvorhen vi navigerer, Kenny C. Holm er dygtig til at skabe engagement om de faglige potentialer. Stor tak! Anders Vestergaard illustrerede hvilket minefelt den nye brandcertificering har bragt os ud i. Endelig var August Sørensen god til at forklare LCA’s dynamik og svagheder."

Relaterede kurser