Træbyggeri Design & Konst. Foto Nikolaj Jakobsen 1600X900
Kurser

Træbyggeri - Design og konstruktion

På kurset får du grundlæggende viden om design- og konstruktionsegenskaberne for træ. Vi fordyber os i byggesystemer, praktiske muligheder, udfordringer og løsninger ved projektering af træbyggeri. Du lærer om mulighederne med CLT og limtræ, får indblik i LCA for træ og info om træ ift. en samlet miljøprofil mv.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Byggeteknik
19.900,-
24.875,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes. Kurset varer 2 x 2 dage

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Træ er et fornybart bæredygtigt byggemateriale. Bygninger i træ kan let transformeres, er vedligeholdsvenlige, nemme at adskille og genanvendelige.

Dette, kombineret med, at byggebranchen står over for en revolution på grund af stigende muligheder for CNC-skæring, robotteknologi og digital 3D-produktion, udvider mulighederne for træ som det foretrukne byggemateriale til fremtidens byggeri. Ydermere er der effektiviseringsgevinster at hente i form af højere byggeproduktivitet, større præcision, bedre logistik og lynhurtige samlemetoder.

I en tid med stort fokus på byggeriets CO2-udledninger, er træ derfor et byggemateriale med meget stort potentiale.

 

Modul 1: Introduktion til træbyggeri i praksis

På modul 1 får du en grundlæggende indføring i træbyggeri, med viden om og eksempler på såvel historiske som nye anvendelsesmetoder, brancheområder, forarbejdning, industrialiserede byggesystemer og samlemetoder, brandbeskyttelse, konstruktiv træbeskyttelse samt klima- og miljøforhold.

 

Modul 2: Konstruktion & design med CLT og limtræ

Krydslamineret træ (CLT) og limtræ er innovative byggesystemer, som dels kan øge produktiviteten i byggeriet, dels nedbringer en bygnings CO2-emmission. Systemerne giver ydermere større designfleksibilitet, hurtig installation, mindre affald og stor vægtreduktion i forhold til traditionelle byggeprojekter med hovedkonstruktioner i beton. Især forventninger om skærpede miljøkrav til byggerier og bygninger i EU, har skabt øget fokus på CLT og limtræ som bygge- og konstruktionssystemer.

Modul 1: Introduktion til træbyggeri i praksis

Modulets indhold:
På Modul 1 får du viden om træ som byggemateriale, såvel historisk som nu og i fremtiden. Du får baggrunden for i de mange myter om træbyggeri ift. brand, fugt og akustik, og hvorfor det alligevel er en rigtig god idé at bygge med træ.

Modulets temaer:

 • Historie, herunder anvendelse og samlemetoder
 • Klima og miljø
 • Forretningsområde, herunder forventede markedspotentialer
 • Træ som produkt, herunder bæredygtig, udvinding, forædling, forhandling, branche m.v.
 • Byggesystemer
 • Konstruktionsmetoder
 • Nuværende udviklingsstade
 • Hybridkonstruktioner
 • Case study: Et træhusprojekt (case fra idé til overdragelse)
 • Kassetter og rumstore moduler
 • Massivtræselementer (CLT)
 • Limtræskonstruktioner
 • Træbyggeri og brand
 • Træ og LCA
 • Real Life Case Study: Foredrag ved ”Det biologiske hus"

 

Modul 2: Konstruktion & design med CLT og limtræ


Modulets indhold:

På Modul 2 får du grundlæggende viden om industrialiseret træbyggeri med elementer i CLT og limtræ.

Modulets temaer:

 • Kvalitetssikringskrav
 • Transport og oplagring
 • Arkitektur og konstruktionsdesign
 • Projektplanlægning og byggelogistik
 • Forbindelser og montageprincipper, herunder bygningsfysiske egenskaber, bevægelser, svind, revnedannelser, deformitet, holdbarhed og vedligeholdelse
 • Konstruktion, styrke, akustik, vibration & branddimensionering
 • Konstruktionsudfordringer og -løsninger
 • Konstruktion og styring af klimaskærm
 • Casestudie: Store bygninger i CLT
 • Masser af eksempler du kan spejle din egen praksis i

Modul 1: Introduktion til træbyggeri i praksis

Du får grundlæggende viden om træs materiale- og konstruktionsegenskaber, og dets miljøprofil (LCA) relateret til traditionelle materialer som stål og beton. Du får overblik over træbranchen og de mange forskellige både traditionelle som nyudviklede forarbejdningsmetoder og anvendelsesområder. Modulet giver dig samtidig viden om det industrielle udviklingsstadie, forretningsområder, markedspotentiale og udfordringer for træbyggeri. Vi fordyber os i de toneangivende byggesystemer og i de praktiske muligheder, udfordringer og løsninger som kræver fokus når man projekterer og udfører træbyggeri. Slutteligt får du indblik i miljøprofilen for træ som byggemateriale, og hvorfor det er et stærkt virkemiddel i en bygnings samlede LCA-analyse.


Modul 2: Konstruktion & design med CLT og limtræ

Modul 2 har til formål at give deltagerne viden og færdigheder i design og konstruktion med CLT og limtræ. Kurset adresserer også de begrænsninger og udfordringer vi mødes af når vi bygger med træ, herunder fugtighed, ydeevne, skadedyrsbeskyttelse, akustik og brandsikkerhed.

Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, entreprenører og andre bygningsprofessionelle som ønsker grundlæggende viden om design og konstruktion af træbyggeri.

Kurset omfatter ikke dimensionering af trækonstruktioner. Her henvises til kurset ”Dimensionering af CLT- og limtræskonstruktioner

Byggeriet står for cirka 40 procent af samfundets energiforbrug, 35 procent af materialeforbruget og mellem 30 og 40 procent af affaldsproduktionen.

Derfor er det for byggebranchen vigtigt at fokusere bestræbelserne på at mindske energiforbruget, sikre klimaet og indfri ambitionerne om et CO2-neutralt samfund. Både hvad angår materialeanvendelsen, men også i forhold til mulighederne for reel genanvendelse og cirkulær økonomi.

Program  - ret til ændringer forbeholdes 

 

Kurset afholdes over 2x2 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.