Vaadrum Regler Pr Udførelse
Konferencer

Vådrum - regler og praktisk udførelse

Kurset giver anvisninger om, hvordan gulve, vægge og installationer i vådrum udføres, så de overholder bygningsreglementets krav og så der opnås størst mulig kvalitet og sikkerhed mod skader fra vand og fugt.

Tema
Konferencer
4.900,-
6.125,- inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om dette kursus.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Med udgangspunkt i BR18, SBi-anvisningerne 252 ’Vådrum’, 275 og 276, ’Praktisk udførelse af vådrum’, TRÆ 72 ’Træ i vådrum’ samt gældende Byg-Erfa blade, får du en opdateret gennemgang af reglerne på vådrumsområdet. Derved får du gode værktøjer, der kan mindske risikoen for skader – og spare dig for masser af udgifter og besvær.

Gennem teori og eksempler ruster vi dig til at udføre sikre vådrum. Samtidig får du det nødvendige juridiske overblik, så du kan undgå faldgruberne.

Formålet med kurset er at gøre dig fortrolig med gældende regler og anvisninger på vådrumsområdet. Du får viden om konstruktioner, materialer, installationer og juraen i forbindelse med aftaler om udførelse. Du rustes derved til at kunne udføre kvalitetsfyldte og mere sikre vådrum – og undgå (ofte meget) kostbare, tidskrævende skader – allerede på de sager, du arbejder på nu!

Du får en grundig, praksisorienteret indføring i de nyeste retningslinjer indenfor vådrumsområdet.

Du får herunder lejlighed til at drøfte dine egne sager og ideer i selskab med de fremmeste eksperter på området.

På kurset får du:

 • Gennemgang af SBi anvisningerne 252, 275 og 276 – hvad dækker de og hvor er begrænsningerne
 • Gennemgang af Træ 72’s dækningsområde og begrænsninger
 • Oplysninger om valg af materialer i forhold til gældende anvisninger
 • Gulv- og vægkonstruktioner - krav og konstruktiv opbygning af lette og tunge konstruktioner
 • Vandtætningssystemer – hvad er der af muligheder, og hvor må/skal de forskellige løsninger bruges
 • Udførelse af flisebelægninger – herunder storformatfliser
 • Mulighed for anvendelse af fugefri produkter
 • Installationer – vand, afløb og el herunder lovlige udbedringsmetoder ved rørskader
 • Kabineløsninger og nye materialer i vådrum – hvad bør/skal der foreligge af dokumentation, prøvning, godkendelse og erfaring

 Efter kurset har du lært

 • At træffe velovervejede og sikre beslutninger om løsninger på vådrumsspørgsmål
 • Hvilke anvisninger/publikationer du kan finde oplysninger i
 • At bruge anvisningerne korrekt, så du kan projektere og/eller udføre vådrum korrekt
 • Hvordan træ kan bruges i vådrum

Kurset er for alle, som er involveret i store og små projekter med vådrum både ved nybyggeri og renoveringsopgaver i den gamle boligmasse, og som vil have opdateret viden gennem indlæg, dialog og erfaringsudveksling.

Kurset er målrettet rådgivende arkitekter og ingeniører, håndværkere, driftsansvarlige i ejendomme, materialeleverandører, byggesagsbehandlere samt alle andre, der ønsker indsigt i hvordan man laver gode vådrum.

Programmet skal betragtes som vejledende, idet der er regnet med dialog med deltagerne. Hvis der derfor er behov for mere eller mindre tid til de enkelte punkter, eller der er andre forhold deltagerne ønsker drøftet, ændrer vi på programmet undervejs.

 

Se program - ret til ændringer forbeholdes

Martin Morelli
Projektleder, civilingeniør, ph.d. , Bunch Bygningsfysik

Martin Morelli

Mikael B. Noe
Teknisk projektleder , ALFIX

Mikael B. Noe

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Alle indlæg er at betragte som diskussionsoplæg. Målet er en god, konstruktiv dialog om vådrum mellem kursister og foredragsholdere. På kurset vil der blive lejlighed til at drøfte dine egne problemer og ideer på vådrumsområdet.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.