Få styr på de nyeste regler inden for sikkerhed, sundhed og miljø

Kurser i sikkerhed, sundhed og miljø

Få styr på alle regler og få de nyeste værktøjer og skabeloner, som sikrer, at du kan projektere og udføre et sikkerhedsmæssigt bygbart projekt. 

Her på siden får du et samlet overblik over vores udbud af kurser om sikkerhed, sundhed og miljø.

Få seneste nyt om kompetenceudvikling i byggeriet

Håndtering af sikkerhed og sundhed

Der er stor efterspørgsel efter viden inden for håndtering af sikkerhed og sundhed i byggeriet. Og også miljøspørgsmål og herunder håndteringen af miljøfarlige stoffer er oppe i tiden.

Tag den officielle arbejdsmiljøuddannelse

Du kan hos Molio både tage den officielle arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og også blive effektivt opdateret på arbejdsmiljøpligterne på effektiv vis; både i projekteringsfasen og i byggefasen.

Du får styr på alle regler, du får de nyeste værktøjer og skabeloner, som sikrer, at du kan projektere og udføre et sikkerhedsmæssigt bygbart projekt

Du kan blive opdateret ift. regler, ansvar og håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit, skimmelsvamp etc. - så du er rustet til at håndtere dem både før, under og efter byggeprojektet.

Arbejdsmiljøkoordinator, Arbejdsmiljøgruppen, APV, PSS, Plan for sikkerhed og sundhed, Tilpasset tilsyn, sikkerhedsrundering. AMK P, AMK B, arbejdsmiljølog, sikkerhedsforanstaltninger, byggepladsindretning, byggepladsplaner, arbejdsmiljøjournal, branchevejledninger, affaldshåndtering, sortering, genanvendelse, miljøtilsyn, miljøsanering.

Produkttype
Emner