Arbejdsmiljøkoordinator I Projekteringen 2000X1333
Kurser

Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

Efteruddannelseskursus for Arbejdsmiljøkoordinatorer i byggefasen (AMK B) både for bygge- og anlægsbranchen

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
5.100,-
6.375,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Du får aktuel og opdateret læring leveret af praktisk erfaren arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøunderviser med de nyeste læringsmetoder og undervisning. Der vil være fokus på anvendelse af enkle og praktiske værktøjer.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

 • Hvordan får du fastlagt ressourcer og tidsforbruget til arbejdsmiljøkoordineringen i byggefasen.
 • Hvordan får du en god overdragelse fra AMK P, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Hvordan skaber du en sikkerhedskultur på byggepladsen, herunder metoder, værktøjer, eksempler fra forskellige byggepladser og anlægspladser, holdningsbearbejdning, nudging, synlighed, arbejdsmiljøkampagner, risikoanalyser m.v.
 • Hvordan afholdes de effektive opstartsmøder med de forskellige entreprenører. Værktøjer, metoder og fif.
 • Hvordan afholdes det effektive sikkerhedsmøde med forskellige aktørers holdninger, tilgang og viden. Metoder. fif og værktøjer, faldgruber m.m.
 • Effektiv opdatering af PSS, håndværkervenlig DIN PSS og afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • Effektive værktøjer og metoder til opdatering af  byggepladsindretningen og byggepladsplaner
 • Effektive metoder til sikkerhedsrunderinger, elektronisk, synlig papirdokumentation og hvorledes sikres en effektiv opfølgning på runderingen, herunder også forebyggelse af ulykker.
 • Hvordan færdiggøres arbejdsmiljøjournalen til bygherrens driftsorganisationer, metoder, værktøjer og gode fif og løsninger.
 • Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for bygherrens pligter, bygge og anlægsarbejde og arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøpligter
 • Fif til hvordan det bæredygtige byggeri og renovering indarbejdes i arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og byggefasen

Der kommer hele tiden nyt og forbedringer inden for sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Heldigvis.

Det afspejles i vores opdateringskurser for AMK (P) og AMK (B).

Formålet med opdateringskurset er give dig værktøjer og viden så arbejdsmiljøkoordineringen bliver effektiv og mere brugbar for projektet samt skabe en god dialog og samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på projektet.

 • Du får en opdatering af de nyeste regler, vejledninger og bekendtgørelser fra bygge- og anlægsbranchen
 • Du får nye metoder, enkle skabeloner og effektive og praktiske værktøjer til, hvordan du kan skabe en stærk sikkerhedskultur på din byggeplads
 • Du får gode praktiske eksempler,  fif og viden omkring arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
 • Du får gode værktøjer til afholdelse af overdragelsesmøder, intromøder, opstartsmøder og sikkerhedsmøder samt den daglige koordinering på byggepladsen.

 

Du skal være opmærksom på, at der i bekendtgørelse om bygherrens pligter anføres, at en koordinator for store byggepladser også skal have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde”. Så du skal have opdateret viden og erfaring om sikkerhed og sundhed omkring det konkrete projekt, herunder også i projekteringsdelen. Opmærksomme bygherrer forlanger dette - så du kan ”blive set bort” på dette – og vi giver dig den fornødne viden på opdateringskurset.

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer/arbejdsmiljøkoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at du er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator forinden, men en fordel at du har basal viden omkring arbejdsmiljøkoordinering.

Hvis du er uddannet arbejdsmiljøkordinator får du en nyttig opdatering om reglerne og gode metoder for arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen

Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal omfatte, at der afholdes opstartsmøder og gennemføres sikkerhedsrunderinger, ligesom der også skal koordineres i forhold til byggepladsens omgivelser, herunder nærtliggende andre byggepladser.

 

Se program - ret til ændringer forbeholdes

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

Opdatering for både projekterings- og byggefasen

Vi har opdateringskurser både ift. projekteringsfasen (AMK P) og byggefasen (AMK B).

De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.600 kr. ekskl. moms.
Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 5.100 kr. ekskl. moms.

I alt 8.700 kr. ekskl. moms.

Ved samtidig tilmelding er prisen 7.500 kr. ekskl. moms.

 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

 • "God inspirerende undervisning hvor deltagere var med i dialog"

 • "Det var super godt med den dialog der var mellem kursisterne og kursusleder. Mange gode
  input fra det "virkelige liv""

 • "Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale.

 • "Super godt og Henrik varierede godt imellem ny information, relevante eksempler fra hverdagen, samt inddragelse af kursister."

Relaterede kurser og uddannelser

Rabat hvis du deltager i begge opdateringskurser

Vi tilbyder opdateringskurser med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekteringsfasen (AMK P) og i byggefasen (AMK B). De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

 • Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.600 kr. ekskl. moms.
 • Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 5.100 kr. ekskl. moms.

I alt 8.700 kr. ekskl. moms. Ved samtidig tilmelding er prisen 7.500 kr. ekskl. moms.

Ofte stillede spørgsmål om arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B

Hvornår stilles der krav om udpegelse af en arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B?

Der er krav om, at bygherre skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator (B) / AMK B under udførelsen af et bygge- og anlægsprojekt, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt. Dette skal gøres senest når byggepladsen etableres.

 

Hvad skal arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B sikre på bygherrens vegne?

En arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B skal sikre, at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Hvad laver en arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B?

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B skal på vegne af bygherrens sikre, at bygherrens pligter – nævnt i arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter – varetages forsvarligt under udførelsen.

 

Det betyder blandt meget andet, at arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B skal koordinere den arbejdsmiljømæssige planlægning af de forskellige arbejder / arbejdsfaser, tilrettelægge samarbejdet mellem entreprenørerne og koordinere konkrete aktiviteter på byggepladsen der kan beskytte ansatte mod sundhedsrisici og forebygge ulykker.

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B skal sikre, at plan sikkerhed og sundhed (PSS) ajourføres og at entreprenører anvender PSS’en for den del af arbejdet på byggepladsen, som vil være omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde og ved store byggepladser.

 

På store byggepladser skal arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B gennemføre opstartsmøder med alle arbejdsgivere på pladsen, foretage sikkerhedsrunderinger med alle virksomheder mindst én gang og afholde sikkerhedsmøder med alle virksomheder, herunder arbejdsmiljøorganisationer, hver 14. dag

Læs mere her.

 

Hvilke kompetencekrav stilles til en arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B?

Det er bygherrens ansvar, at arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B opfylder specifikke kompetencekrav, som varierer efter byggepladsens størrelse.

 

En arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B for små byggepladser (byggepladser der beskæftiger færre end 5 personer samtidigt), skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører.

 

En arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B for mellemstore byggepladser (byggepladser der beskæftiger mellem 5 og 10 personer samtidigt), skal - udover kravene ved små byggepladser - også have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet.

 

En arbejdsmiljøkoordinatoren (B)/AMK B for store byggepladser (byggepladser der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt) skal - udover kravene ved små og mellemstore byggepladser - også have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde samt have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

 

Hvordan er et stort byggeprojekt/en stor byggeplads defineret i denne sammenhæng?

En bygherre skal – inden projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt sættes i gang – vurdere, om projektet er omfattet af reglerne om store byggeprojekter. Hvis det er tilfældet, er bygherren nemlig omfattet af reglerne om store byggeprojekter, fra projekteringen sættes i gang, og indtil bygge- eller anlægsarbejdet er færdigt.

 

Store byggeprojekter er heri defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (= stor byggeplads).

Læs mere her.

 

Skal du også arbejde med som arbejdsmiljøkoordinator for projekteringsfasen? Molio udbyder et også opdateringskursus om denne del. Det kursus afholdes altid dagen efter kurset for arbejdsmiljøkoordinator (B)/AMK B, så du kan tage dem i et stræk - og tilmed få rabat.

Læs mere om opdateringskurset for projekteringsfasen her.