Arbejdsmiljøkoordinator I Projekteringen 2000X1333
Kurser

Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

Efteruddannelseskursus for Arbejdsmiljøkoordinatorer i byggefasen (AMK B) både for bygge- og anlægsbranchen

Varenummer: 12100641

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
4.900,-
6.125,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Du får aktuel og opdateret læring leveret af praktisk erfaren arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøunderviser med de nyeste læringsmetoder og undervisning. Der vil være fokus på anvendelse af enkle og praktiske værktøjer.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

 • Hvordan får du fastlagt ressourcer og tidsforbruget til arbejdsmiljøkoordineringen i byggefasen.
 • Hvordan får du en god overdragelse fra AMK P, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Hvordan skaber du en sikkerhedskultur på byggepladsen, herunder metoder, værktøjer, eksempler fra forskellige byggepladser og anlægspladser, holdningsbearbejdning, nudging, synlighed, arbejdsmiljøkampagner, risikoanalyser m.v.
 • Hvordan afholdes de effektive opstartsmøder med de forskellige entreprenører. Værktøjer, metoder og fif.
 • Hvordan afholdes det effektive sikkerhedsmøde med forskellige aktørers holdninger, tilgang og viden. Metoder. fif og værktøjer, faldgruber m.m.
 • Effektiv opdatering af PSS, håndværkervenlig DIN PSS og afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • Effektive værktøjer og metoder til opdatering af  byggepladsindretningen og byggepladsplaner
 • Effektive metoder til sikkerhedsrunderinger, elektronisk, synlig papirdokumentation og hvorledes sikres en effektiv opfølgning på runderingen, herunder også forebyggelse af ulykker.
 • Hvordan færdiggøres arbejdsmiljøjournalen til bygherrens driftsorganisationer, metoder, værktøjer og gode fif og løsninger.
 • Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for bygherrens pligter, bygge og anlægsarbejde og arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøpligter.

Formålet med efteruddannelseskurset er give dig værktøjer og viden så arbejdsmiljøkoordineringen bliver effektiv og mere brugbar for projektet samt skabe en god dialog og samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på projektet.

 • Du får en opdatering af de nyeste regler fra bygge- og anlægsbranchen
 • Du får metoder og effektive værktøjer til hvordan du kan skabe en stærk sikkerhedskultur på din byggeplads
 • Du får gode praktiske eksempler,  fif og viden omkring arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
 • Du får gode værktøjer til afholdelse af overdragelsesmøder, intromøder, opstartsmøder og sikkerhedsmøder samt den daglige koordinering på byggepladsen.

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer/arbejdsmiljøkoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at du er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator forinden, men en fordel at du har basal viden omkring arbejdsmiljøkoordinering.

Hvis du er uddannet arbejdsmiljøkordinator får du en nyttig opdatering om reglerne og gode metoder for arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen

Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal omfatte, at der afholdes opstartsmøder og gennemføres sikkerhedsrunderinger, ligesom der også skal koordineres i forhold til byggepladsens omgivelser, herunder nærtliggende andre byggepladser.

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

4 for 3

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Opdatering for både projekterings- og byggefasen

Vi har efteruddannelseskurser med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekteringsfasen (AMK P) og i byggefasen (AMK B).

De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

 • Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.500 kr. ekskl. moms.
 • Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 4.900 kr. ekskl. moms.

I alt 8.400 kr. ekskl. moms.

Ved samtidig tilmelding er prisen 7.000 kr. ekskl. moms.

 

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

 • "God inspirerende undervisning hvor deltagere var med i dialog"

 • "Det var super godt med den dialog der var mellem kursisterne og kursusleder. Mange gode
  input fra det "virkelige liv""

 • "Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale.

 • "Super godt og Henrik varierede godt imellem ny information, relevante eksempler fra hverdagen, samt inddragelse af kursister."