Arbejdsmiljøkoordinator I Byggefasen 2000X1055
Kurser

Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering

Efteruddannelseskursus for Arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen (AMK P) både for bygge- og anlægsbranchen.

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
3.600,-
4.500,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Du får aktuel og opdateret læring leveret af praktisk erfaren arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøunderviser med de nyeste læringsmetoder og undervisning. Der vil være fokus på anvendelse af enkle og praktiske værktøjer.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

 • Hvordan får du fastlagt ressourcer og tidsforbruget til arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen.
 • Hvordan deltager du som AMK P i projekteringsarbejdet og koordinerer effektivt på projekteringsmøder sammen med de forskellige projekterende. Værktøjer, metoder og fif.
 • Risikovurdering af farlige aktiviteter og arbejdsmiljølog under projekteringen. Værktøjer og skabeloner og løsninger til håndtering af farlige aktiviteter i PSS både på små og store bygge- og anlægsprojekter.
 • Håndtering af fortidens synder, herunder forundersøgelser af fortidens synder – hvordan skal håndteringen af disse problematiske stoffer i jord og bygninger indarbejdes i projektet.
 • Hvordan udarbejdes PSS tilpasset til projektet så det opfylder reglerne men også er brugbar senere for AMK B og entreprenørerne
 • Hvorledes kan der ske en effektiv og entydig afgrænsning af fælles arbejdsområder, sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og farlige aktiviteter. God fif og enkle nye værktøjer
 • Effektive værktøjer og metoder til udarbejdelse af en fyldestgørende byggepladsindretning og byggepladsplaner.
 • Effektive metoder til sikkerhedsrunderinger, elektronisk, synlig papirdokumentation og hvorledes sikres en effektiv opfølgning på runderingen, herunder også forebyggelse af ulykker.
 • Hvordan udarbejdes en god arbejdsmiljøjournal til bygherrens driftsorganisationer, for både rengøring, vedligeholdelse, reparation, drift og nedrivning. Her indgår også valg af bæredygtige materialer. metoder, værktøjer og gode fif og løsninger.
 • Hvordan får du en god overdragelse til AMK B, herunder PSS, byggepladsindretning, arbejdsmiljøjournal.
 • Gennemgang af de nyeste regler og vejledninger for bygherrens pligter, bygge og anlægsarbejde og arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøpligter
 • Fif til hvordan det bæredygtige byggeri og renovering indarbejdes i arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og byggefasen

 

Der kommer hele tiden nyt og forbedringer inden for sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Heldigvis.

Det afspejles i vores opdateringskurser for AMK (P) og AMK (B).

Formålet med opdateringskurset er give dig værktøjer og viden så arbejdsmiljøkoordineringen bliver effektiv og mere brugbar for projektet.

 • Du får en opdatering af de nyeste regler fra bygge- og anlægsbranchen
 • Du får en gennemgang af nye metoder og skabeloner til at udføre arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen effektivt og med højt udbytte for projektet
 • Du får gode praktiske eksempler,  fif og viden omkring arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen.

Du skal være opmærksom på, at der i bekendtgørelse om bygherrens pligter anføres, at en koordinator for store byggepladser også skal have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde”. Så du skal have opdateret viden og erfaring om sikkerhed og sundhed omkring det konkrete projekt, herunder også i projekteringsdelen. Opmærksomme bygherrer forlanger dette - så du kan ”blive set bort” på dette – og vi giver dig den fornødne viden på opdateringskurset.

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer/arbejdsmiljøkoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at du er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator forinden, men en fordel at du har basal viden omkring arbejdsmiljøkoordinering.

Hvis du ikke er uddannet arbejdsmiljøkordinatorer får du en nyttig opdatering om reglerne og gode metoder for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen.

Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udførelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal altså omfatte, at der gennemføres arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen på alle projekter hvor der er 2 eller flere arbejdsgivere og medvirker til at projekterne bliver sikkerhedsmæssige bygbare.

Se program - ret til ændringer forbeholdes

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

Opdatering på både projekterings- og byggefasen

Vi har opdateringskurser både ift. projekteringsfasen (AMK P) og byggefasen (AMK B).

De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.600 kr. ekskl. moms.
Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 5.100 kr. ekskl. moms.

I alt 8.700 kr. ekskl. moms.

Ved samtidig tilmelding er prisen 7.500 kr. ekskl. moms.

 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

 • "Henriks mange praktiske eksempler er en berigelse for forståelsen. Man kan godt mærke at Henrik taler ud fra ’hands on’ viden. Henrik er en rigtig god formidler."

 • "Gode eksempler fra "virkeligheden" blev inddraget. Dokumentationseksempler der blev gennemgået kan anvendes 1:1 efterfølgende som opslagsværk."

 • "Mange referencer til konkrete eksempler. Passende etaper og pauser, så det ikke blev for tungt og en lang dag."

 • "Jeg så kurset som en rigtig god vejledning med hensyn til alle de nye tiltag som er kommet i bygge og anlæg."

 • "Super god underviser der var god til at få materialet til at være forståeligt og interessant"

 • "Undervisers kendskab og mulighed for at "hive" eksempler frem fra gemmeren."

 • "Det var en rigtig god underviser. God tidsstyring og en afslappet gennemgang."

Relaterede kurser og uddannelser

Rabat hvis du deltager i begge opdateringskurser

Vi tilbyder opdateringskurser med certifikat for arbejdsmiljøkoordinatorer både i projekteringsfasen (AMK P) og i byggefasen (AMK B). De to kurser ligger altid på to dage lige efter hinanden, så man let kan deltage på begge.

Hvis du ønsker at tilmelde dig begge kurser på én gang, så får du en god rabat:

 • Arbejdsmiljøkoordinator Projekteringsfasen (AMK P) koster normalt 3.600 kr. ekskl. moms.
 • Arbejdsmiljøkoordinator Byggefasen (AMK B) koster normalt 5.100 kr. ekskl. moms.

I alt 8.700 kr. ekskl. moms. Ved samtidig tilmelding er prisen 7.500 kr. ekskl. moms.

Ofte stillede spørgsmål om arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P

Hvornår stilles der krav om udpegelse af en arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P?

Der er krav om, at bygherre skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P ved ethvert bygge- og anlægsprojekt, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt. Dette skal gøres senest når projekteringen starter.

 

Hvad skal arbejdsmiljøkoordinator (P) /AMK P sikre på bygherrens vegne?

En arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P skal sikre, at alle dele af projekteringen arbejdsmiljøkoordineres, herunder også eventuel leverandørprojektering og detailprojektering i byggeperioden.

 

Hvad laver en arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P?

Arbejdsmiljøkoordinatoren (P)/AMK P skal på vegne af bygherrens sikre, at bygherrens pligter – nævnt i arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter – varetages forsvarligt under projekteringen.

 

Det betyder blandt meget andet, at arbejdsmiljøkoordinatoren (P)/AMK P skal sikre, at der tages hensyn til generelle principper for forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, at der tages hensyn til arbejdsmiljø ifm. arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg, og at der er god kommunikation mellem projekteringsleder og de øvrige projekterende. Arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P skal også deltage i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøforhold og i valg af metoder til håndtering af risici.

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (P)/AMK P skal også udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) for den del af arbejdet på byggepladsen, som vil være omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde og ved store byggepladser. PSS’en skal udarbejdes samtidigt og sideløbende med projekteringen. PSS’en skal danne grundlag for, at den senere udførelse kan foregå arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt.

Læs  mere her.

 

Hvilke kompetencekrav stilles til en arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P?

Det er bygherrens ansvar, at arbejdsmiljøkoordinatoren (P)/AMK P opfylder specifikke kompetencekrav, som varierer efter byggepladsens størrelse.

 

En arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P for små byggepladser (byggeplads der beskæftiger færre end 5 personer samtidigt) skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører.

 

En arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P for mellemstore byggepladser (byggeplads der beskæftiger mellem 5 og 10 personer samtidigt) skal - udover kravene ved små byggepladser - også have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet.

 

En arbejdsmiljøkoordinator (P)/AMK P for store byggepladser (byggeplads der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt) skal - udover kravene ved små og mellemstore byggepladser - også have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde samt have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

 

Hvordan er et stort byggeprojekt / en stor byggeplads defineret i denne sammenhæng?

En bygherre skal – inden projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt sættes i gang – vurdere, om projektet er omfattet af reglerne om store byggeprojekter. Hvis det er tilfældet, er bygherren nemlig omfattet af reglerne om store byggeprojekter, fra projekteringen sættes i gang, og indtil bygge- eller anlægsarbejdet er færdigt.

 

Store byggeprojekter er heri defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (= stor byggeplads).

Læs mere her

Skal du arbejde som arbejdsmiljøkoordinator for byggefasen? Molio udbyder også et opdateringskursus for arbejdsmiljøkoordinatorer i byggefasen. Kurset afholdes altid dagen efter kurset for arbejdsmiljøkoordinator (P), så du kan tage dem i et stræk - og tilmed få rabat. Læs mere om kurset her