Herobillede Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse
Uddannelser

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer. Uddannelsen klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Kurset varer ialt 4 dage.

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
13.900,-
17.375,- inkl. moms
Ikon Beskrivelser (1)

Lovpligtig uddannelse

Ikon Kurser

Officielt diplom

Ikon Workshops (1)

Praktiske øvelser

Ikon Anlaeg (1)

Byggepladsbesøg

Ikon Uddannelser (1)

Topevalueret

Det handler om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle på byggepladsen

En bygherre har pligt til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal arbejde for at forebygge skader på mennesker, sikre smidige processer, overholde lovgivningen og få det hele til at køre smidigt. Derfor er det vigtigt, at vedkommende, der skal koordinere disse projekter og få processen og projektet til at glide glat, er uddannet og fagligt klædt på til at kunne varetage denne vigtige funktion.

Dennis Høyer 1
UDTALELSE FRA KURSIST PÅ ARBEJDSMILJØKOORDINATORUDDANNELSEN

Dennis Nygaard Høyer, Ingeniør, OJ Rådgivende Ingeniører A/S

"Underviseren Henrik er uden sidestykke, når det kommer til jordnær undervisning, og hans indlevelse og humor gør paragraffer og lovtekster langt mere spiselige. Han forstod virkelig at engagere os kursister, og hans introduktionssession, hvor vi lærer hinanden at kende, gav et langt mere personligt forløb end på et standardkursus. Jeg ser frem til at komme hjem til min arbejdsplads og bruge al min nye viden inden for sikkerhed”

Yderligere information om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Uddannelsen er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og kommer derfor rundt i alle de foreskrevne emner.

Det betyder, at du bl.a. får indblik i følgende områder:

 • Love og bekendtgørelser og aktørers roller.
 • ABV og PSS.
 • Bygherrens og Sikkerhedsorganisationens pligter.
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde – i både projekterings- og planlægningsfasen.
 • Koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugtagning.
 • Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter.
 • Arbejdsmiljørigtig udførelse.
 • Praktiske øvelser og opgaver.
 • Byggepladsbesøg.
 • Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld
 • Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd.
 • Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudsformer.
 • o.m.m.

Se i øvrigt ”Program”.

 

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Den er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se evt. HER) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. For at kunne varetage denne opgave skal arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.

Det er bygherrens pligt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, som kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på byggepladsen.

Dette har været gældende siden Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, hvor kravet er defineret. Bygherren har ansvaret for, at en medarbejder, som kan være en sikkerhedskonsulent, har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen og på den måde har tilegnet sig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, samt kompetencer til at indføre, vedligeholde og udvikle arbejdet omkring sikkerhed og sundhed inden for projekteringsarbejder og under udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter.

Enhver der deltager på arbejdsmiljøuddannelsen får derfor samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen. Dette arbejdsmiljø kursus tager udgangspunkt i de krav, der er defineret i arbejdsmiljøloven og af den bekendtgørelse, der gælder for arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse.

Uddannelsen afholdes over 4 dage:

Dag 1: kl. 9:00-19:30

Dag 2: kl. 8:00-18:30

Dag 3: kl. 9:00-18:30

Dag 4: kl. 8:00-15:30

Uddannelsen byder på et effektivt mix af:

 • Cases
 • Oplæg
 • Øvelser
 • Drøftelser
 • Byggepladsbesøg
 • Opgaver - også mellem de to moduler. Den vil kræve en arbejdsindsats på 1-4 timer.

Et mix der gør uddannelsen så praksisnær som muligt og dermed sikrer effektiv indlæring. Uddannelsen afvikles som et "fysisk" kursus; altså på et kursussted. Dette for at sikre den vigtige dialog mellem deltagerne, hvilket kan mangle ved afholdes online.

Se programmet her
Du kan rekvirere den fulde tidsplan og formålsbeskrivelse ved at kontakte os på kurser@molio.dk

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset er med overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4 og dette er selvfølgelig inkluderet i prisen.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får det officielle diplom, når du har gennemført uddannelsen.

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

 • "Virkelig god og engageret undervisning. God afveksling mellem teori og praksis."

 • "Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bl.a. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."

 • "Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."

 • "God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."

 • "Underviseren formidlede indhold og praktiske eksempler godt, med god inddragelse af kursisterne."

 • "Dygtig underviser med et rigtig godt kursusmateriale og relevante eksempler fra hverdagen."

 • "God formidler og meget let forståelig med mange praktiske eksempler."

Relaterede kurser og uddannelser

Byggeriets lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse

Der kan hurtigt opstå utilsigtede arbejdsmiljørelaterede hændelser på en byggeplads, hvis man ikke har styr på gældende regler og pligter. Derfor har det også afgørende betydning, at arbejdsmiljøet håndteres af en arbejdsmiljøkoordinator, som kan sikre, at arbejdsmiljøet på byggepladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet på en byggeplads?

Som bygherre er det dit ansvar at udvælge en arbejdsmiljøkoordinator, der kan varetage sikkerhed og sundhed under projektering og udførelse af et byggeri. Det er nemlig et krav, at ethvert bygge- og anlægsarbejde hvor to eller flere arbejdsgivere, og mere end 10 personer forventes at arbejde på byggepladsen samtidig, har en arbejdsmiljøkoordinator, som sørger for at koordinere sikkerhed og sundhed under projektering og udførelse. Læs mere om bygherrens forpligtelser i forhold til udvælgelse af en arbejdsmiljøkoordinator her.

Det er ydermere et krav, at arbejdsmiljøkoordinatoren har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer. Således at arbejdsmiljøkoordinatoren, har et officielt diplom på vedkommendes evne til at indarbejde, idriftsætte og håndtere arbejdsmiljørelaterede forhold på byggepladsen.

 

Hvad laver en arbejdsmiljøkoordinator?

Det er arbejdsmiljøkoordinatorens rolle at bidrage til, at bygherren overholder sine forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøloven. Som arbejdsmiljøkoordinator har man ansvaret for at sikre en samlet koordinering af sikkerhed og sundhed for alle involverede parter på byggepladsen.

Derfor er det arbejdsmiljøkoordinatoren der står for at håndtere opstarts- og sikkerhedsmøder, tage hånd om de konflikter der kan opstå ved sikkerhedsmæssige mangler mv. Arbejdsmiljøkoordinatoren er den som har kendskab til regler og tolkninger af arbejdsmiljøproblemer i byggeriet, samt viden om hvordan man koordinerer arbejdet på byggepladsen og derved forebygger påbud fra arbejdstilsynet.

 

Hvordan bliver man arbejdsmiljøkoordinator?

Molios arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen klæder kursisten på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle de arbejdsmiljørelaterede forhold på byggepladsen, som er beskrevet i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Med vores arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse får man samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.