Miljømæssig Bæredygtighed For Arkitekter
Uddannelser

Bæredygtighed og byggeri (arkitekt)

Få ny viden om og mulighed for fælles refleksion over den miljømæssige side af bæredygtigt byggeri. På dette kursus får du både overblik og kommer i dybden med nogle af de væsentlige områder, hvor byggebranchen belaster klima og miljø. Og du får indsigt i forskellige strategier til at nedbringe udledninger og ressourceforbrug markant.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Bæredygtighed
27.000,-
33.750,- inkl. moms
24.500 kr. ekskl. moms for MAA

3 moduler af 2 dages varighed. Er udbudt i foråret 2024 i København, se datoer og link til tilmelding nedenfor.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Modul 1: den 11. - 12. april 2024, kl. 9-16
Modul 2: den 13. - 14. maj 2024, kl. 9-16
Modul 3: den 3. - 4. juni 2024, kl. 9-16

Tilmeld dig opstarten i foråret 2024 hos Arkitektforeningen HER

Særpris for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
Medlemsprisen er 24.500 kr. ekskl. moms.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Arkitektforeningen og Molio.

Som arkitekt skal du kunne medvirke til at drive den grønne omstilling, og det kræver både overblik og ny viden.

Du får begge dele på dette kursus, hvor vi går i dybden med nogle af de væsentlige områder, hvor byggebranchen belaster klima og miljø. Du får bl.a. indsigt i forskellige strategier til at nedbringe udledninger og ressourceforbrug markant. Undervejs arbejder vi med hele bygningens livscyklus – fra materialernes indlejrede energi og lagring af CO2 i biogene materialer, over genanvendelse og genbrug, renoveringer og transformationer, til energieffektive bygninger i brug. Og ikke mindst ser vi nærmere på viden og erfaring fra forsøgsbyggerier, som vil inspirere og skubbe til en branche, hvor lovgivningen på mange områder spænder ben for nytænkning, og forskellige bæredygtige tiltag nogle gange kan synes modsatrettede og fyldt med dilemmaer.

Kurset er fordelt på 3 moduler af 2 dages varighed med en pause på ca. 3-4 uger imellem.

Du bliver introduceret til en række grundlæggende begreber og problemstillinger og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til at beskæftige sig med bæredygtigt byggeri.

Hvert modul har et overordnet tema, og hver kursusdag har sit eget selvstændige emne.

Kursusdagene veksler mellem viden, teori, metoder og udfolde fyrtårnsprojekter indenfor bæredygtigt byggeri. Der vil være fokus på at rammesætte den nyeste viden på området.

 

Arkitekter med minimum 5 års erfaring inden for projektering eller anden relevant erfaring, for eksempel projekterende arkitekter, projektledere, sagsarkitekter eller fagledere.

Modul 1

Dag 1 – Rammer og begreber
Introduktion til kurset og spørgsmålet om, hvorfor vi skal beskæftige os med klima, miljø, biodiversitet, ressourcer, affald, energi mm. i byggebranchen.

Du får indblik i kursets indhold og overblik over de strategier og processer, der kan bruges, når man beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri. Med afsæt i en konkret case ser vi på hvor langt vi er i dag ift. at bygge med træ, og hvor den danske lovgivning udfordrer nye byggemetoder.

 • Introduktion
 • Hvorfor bæredygtighed?
 • Hvordan bæredygtighed?
 • Bæredygtige byggeprocesser- nødvendighed og udfordringer

Dag 2 – Materialers indlejrede CO2
Introduktion til den mængde af energi og ressourcer en bygning indeholder, allerede før den er taget i brug. Hvilke værktøjer har vi, og hvor skal vi hen, hvis vi skal lykkes med at reducere CO2-udledningen?

Du får styrket din forståelse af materialernes indlejrede energi og det sammenspil, der er mellem den udledning en bygning har, når den står færdig og den energi, der skal bruges i dens levetid.

 • Introduktion til dagen og LCA
 • Reduction Roadmap & absolut bæredygtighed
 • Materialelære/byggematerialer og LCA

Modul 2

Dag 3 – Biobaserede byggematerialer
Introduktion til biobaserede byggematerialer som en af vejene til en reduktion af den indlejrede CO2-udledning, der er i opførelsesfasen af byggerier.

Vi ser nærmere på, hvad de biobaserede materialer kan bidrage med og hvilke udfordringer, der kan være ved at benytte dem.

 • Introduktion til dagen og biobaserede materialer
 • Beregningsgrundlag og CO2 lagring
 • Potentiale og begrænsninger
 • Forhold omkring fugt, lyd, brand, indeklima

Dag 4 – Cirkularitet
Introduktion til den cirkulære tankegang indenfor det byggede miljø.

Du får skærpet forståelsen for vigtigheden af at eksisterende og nybyggede bygninger indtænkes i den cirkulære tankegang, så materialer fra renoveringer og nedrivninger ikke ender som vejfyld.

 • Introduktion til cirkulær tankegang
 • VCØB og Affaldshierarkiet
 • Design for adskillelse & 11 dogmer
 • Ny æstetik

Modul 3

Dag 5 – Renoveringer og transformation
Introduktion til problemstillinger, renovering i et helhedsperspektiv, ressourcetilgang og blik på værdierne i det eksisterende byggeri.

Du får overblik over den kontekst en bæredygtig renovering skal forholde sig til, og den strategiske tilgang og helhedstilgang det kræver, at arbejde med bæredygtighed i renoveringsprojekter.

 • Hvorfor skal vi renovere?
 • Totaløkonomi og LCC
 • Miljøskadelige stoffer og kortlægning
 • Hvornår skal man energirenovere og en LCA vurdering
 • At bygge ingenting: reduce, reuse, recycle

Dag 6 – Bygningen i brug
Introduktion til de udfordringer og løsninger der er ved at indtænke driften af en bygning i projekteringen. Ofte er byggeri og drift opdelt i to kasser, men bæredygtighedsmæssigt giver det kun mening at tænke byggeri og drift som en samlet løsning.

Få en styrket forståelse for den mængde af energi og ressourcer, der indgår i at drifte en bygningsmasse, og indsigt i de muligheder, der kan ligge i at udfordre de gængse beregningsmetoder og tankemåder.

 • Levetider for bygningens forskellige lag
 • Bygningen i brug og drift: energiforbrug og energikilder
 • Passivt design: Termisk masse, solvarme, naturlig ventilation
 • Off The Grid: varmepumper, solceller mm.

 

Magnus Sølvhøj Kühn – bygningskonstruktør og arkitekt BA, Lendager Group
Mette Rydahl Anker – lektor, KEA Københavns Erhvervs Akademi

Hertil oplæg fra en række fagfolk bag udvalgte cases.

 

 

 

Særpris for medlemmer af Akademisk Arkitektforening

Medlemsprisen er 24.500 kr. ekskl. moms.

Modul 1: den 4. - 5. marts 2024, kl. 9-16

Modul 2: den 11. - 12. april 2024, kl. 9-16

Modul 3: den 13. - 14. maj 2024, kl. 9-16

Du får udleveret et diplom efter endt forløb.

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.