Miljømæssig Bæredygtighed For Arkitekter
Uddannelser

Bæredygtighed og byggeri (arkitekt)

Få ny viden om og mulighed for fælles refleksion over den miljømæssige side af bæredygtigt byggeri. På dette kursus får du både overblik og kommer i dybden med nogle af de væsentlige områder, hvor byggebranchen belaster klima og miljø. Og du får indsigt i forskellige strategier til at nedbringe udledninger og ressourceforbrug markant.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Bæredygtighed
27.000,-
33.750,- inkl. moms
24.500 kr. ekskl. moms for MAA

3 moduler af 2 dages varighed. Er udbudt i foråret 2024 i København, se datoer og link til tilmelding nedenfor.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Modul 1: den 11. - 12. april 2024, kl. 9-16
Modul 2: den 13. - 14. maj 2024, kl. 9-16
Modul 3: den 3. - 4. juni 2024, kl. 9-16

Tilmeld dig opstarten i foråret 2024 hos Arkitektforeningen HER

Særpris for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
Medlemsprisen er 24.500 kr. ekskl. moms.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Arkitektforeningen og Molio.

Som arkitekt, rådgiver og projekterende skal du kunne medvirke til at drive den grønne omstilling, og det kræver både overblik og ny viden.

Du får begge dele på dette kursus, hvor vi går i dybden med nogle af de væsentlige områder, hvor byggebranchen belaster klima og miljø. Du får bl.a. indsigt i forskellige strategier til at nedbringe udledninger og ressourceforbrug markant. Undervejs arbejder vi med hele bygningens livscyklus – fra materialernes indlejrede energi og lagring af CO2 i biogene materialer, over genanvendelse og genbrug, renoveringer og transformationer, til energieffektive bygninger i brug. Og ikke mindst ser vi nærmere på viden og erfaring fra forsøgsbyggerier, som vil inspirere og skubbe til en branche, hvor lovgivningen på mange områder spænder ben for nytænkning, og forskellige bæredygtige tiltag nogle gange kan synes modsatrettede og fyldt med dilemmaer.

Kurset er fordelt på 3 moduler af 2 dages varighed med en pause på ca. 3-4 uger imellem.

Du bliver introduceret til en række metoder, strategier, begreber og problemstillinger og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til at beskæftige sig med bæredygtighed indenfor byggeri.

Hvert modul har et overordnet tema, og hver kursusdag har sit eget selvstændige emne.

Kursusdagene vil veksle mellem oplæg med teoretisk viden og præsentation af fyrtårnsprojekter og eksempelbyggerier der på forskellig vis udfolder kursets emneområder. Der vil være fokus på at rammesætte den nyeste viden på området, og på metoder og strategier der kan overføres til praksis på tegnestuen.

Arkitekter, eller andre i arkitektvirksomheder, med en vis erfaring, for eksempel projekterende, projektledere, sagsarkitekter eller fagledere.

Modul 1

Dag 1 – Rammer og begreber

Introduktion til kurset og spørgsmålet om, hvorfor vi skal beskæftige os med klima, miljø, biodiversitet, ressourcer, affald, energi mm. i byggebranchen.

Du får indblik i kursets indhold og overblik over de strategier og processer, der kan bruges, når man beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri. Med afsæt i en konkret case ser vi på hvor langt vi er i dag ift. at bygge med træ i bærende konstruktioner, og hvor den danske lovgivning udfordrer nye byggemetoder.

 • Introduktion til kurset
 • Hvorfor bæredygtighed, hvordan bæredygtighed?
 • Rammer og lovgivning
 • Massivtræsbyggeri i stor skala
 • Kan det brænde? -biobaserede materialer i byggeri


Dag 2 – Materialers indlejrede CO2

Introduktion til den mængde af energi og ressourcer en bygning indeholder, allerede før den er taget i brug. Hvilke værktøjer har vi, og hvor skal vi hen, hvis vi skal lykkes med at reducere CO2-udledningen?

Du får styrket din forståelse af materialernes indlejrede energi og det sammenspil, der er mellem det CO2 aftryk en bygning har, når den står færdig og den energi, der skal bruges i dens levetid.

 • Introduktion til dagen og LCA
 • Reduction Roadmap & absolut bæredygtighed
 • Forsøgsbyggeri med minimering af CO2 aftryk
 • Materialer, miljø og klima

Byggematerialers indlejrede CO2


Modul 2


Dag 3 – Biobaserede byggematerialer

Introduktion til biobaserede byggematerialer som en af vejene til en reduktion af den CO2-udledning, der er i opførelsesfasen af byggerier.

Vi ser nærmere på, hvad de biobaserede materialer kan bidrage med og hvilke udfordringer, der kan være ved at benytte dem.

 • Introduktion til dagen og biobaserede materialer
 • Beregningsgrundlag og CO2 lagring
 • Potentiale og begrænsninger
 • Forhold omkring fugt, lyd, indeklima
 • Besøg på Havnens Hænder, det biobaserede byggemarked

Dag 4 – Cirkularitet

Introduktion til den cirkulære tankegang indenfor det byggede miljø.

Du får skærpet forståelsen for vigtigheden af at eksisterende og nybyggede bygninger indtænkes i den cirkulære tankegang, så materialer fra renoveringer og nedrivninger ikke ender som vejfyld.

 • Introduktion til cirkulær økonomi i nybyg og renoveringer
 • Affaldshierarkiet, ressourcer, og den cirkulære værdikæde
 • Design for adskillelse ,11 dogmer og en ny æstetik
 • Besøg på byggepladsen, Thorasvej 29. ”Bygningen der genanvender sig selv”


Modul 3


Dag 5 – Renoveringer og transformation

Introduktion til problemstillinger, renovering i et helhedsperspektiv, ressourcetilgang og blik på værdierne i det eksisterende byggeri.

Du får indsigt i den kontekst en bæredygtig renovering skal forholde sig til, og den strategiske tilgang og helhedstilgang det kræver, at arbejde med bæredygtighed i renoverings- og transformationsprojekter.

 • Hvorfor skal vi renovere?
 • Totaløkonomi og CO2 forbrug i renoveringer kontra nybyg
 • Miljøskadelige stoffer og kortlægning
 • Bæredygtige byggeprocesser- nødvendighed og udfordringer


Dag 6 – Bygningen i brug

Introduktion til de udfordringer og løsninger der er ved at indtænke driften af en bygning i projekteringen. Ofte er byggeri og drift opdelt i to kasser, men bæredygtighedsmæssigt giver det kun mening at tænke byggeri og drift som en samlet løsning.

Få en styrket forståelse for den mængde af energi og ressourcer, der indgår i at drifte en bygningsmasse, og indsigt i de muligheder, der kan ligge i at udfordre de gængse måder at tænke drift på. 

 • Bygningen i brug og drift: isolering, energi og teknik
 • Passivt design: Termisk masse, solvarme, naturlig ventilation
 • Hvornår skal man energirenovere
 • Levetid, ressourcebesparelse og æstetik i renoveringer
 • At bygge ingenting: reduce, reuse, recycle

 

Kursusledere

Magnus Sølvhøj Kühn – bygningskonstruktør og arkitekt BA, Lendager
Mette Rydahl Anker – arkitekt MAA, lektor, KEA Københavns Erhvervs Akademi

Undervisere
Martha Lewis – head of materials, Henning Larsen
– om at beregne byggematerialers CO2-aftryk


Mads Møller – partner arkitekt, Arcgency
– om strategier og tilgange i transformationer af eksisterende bygninger


Rob Marsh – bæredygtighedschef, arkitekt MAA PhD, C.F. Møller Danmark A/S
– om WoodHub, et kontorhus med bærende konstruktioner i massivtræ; designstrategier, byggeproces og indeklima


Torben Valdbjørn Rasmussen – civilingeniør, PhD, seniorforsker, BUILD
– om biobaserede byggematerialer; fugtstyring, beregningsgrundlag, CO2-lagring og forhindringer i lovgivningen


Amdi Worm – Chefspecialist, bæredygtighed, Arkitema
– om klimaeffektiv renovering; balancen mellem energibesparelse og materialepåvirkninger i bygningsrenovering


Mikkel Thomassen –Smith Innovation
– om innovationsledelse og refleksioner over ’at bygge ingenting’


Louise Østergård Pedersen – Artelia
– om livscyklusvurdering og Reduction Roadmap


Jørgen Lange og Johan Kure-Biegel – Ekolab
– om begreber, tendenser, lovgivning og rammer

 

Særpris for medlemmer af Akademisk Arkitektforening

Medlemsprisen er 24.500 kr. ekskl. moms.

Modul 1: den 11. - 12. april 2024, kl. 9-16
Modul 2: den 13. - 14. maj 2024, kl. 9-16
Modul 3: den 3. - 4. juni 2024, kl. 9-16

Du får udleveret et diplom efter endt forløb.

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.