Byggeteknik For Arkitekter
Uddannelser

Byggeteknik for arkitekter

Arkitektur er byggeteknik – og byggeteknik er arkitektur: Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Byggeteknik
27.000,-
33.750,- inkl. moms
22.000 kr. ekskl. moms for MAA

3 moduler af 2 dages varighed. Er udbudt i efteråret 2024 i København, se datoer og link til tilmelding nedenfor.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Modul 1: den 9. – 10. september kl. 9.00-16.00
Modul 2: den 1. – 2. oktober kl. 9.00-16.00
Modul 3: den 28. – 29. oktober kl. 9.00-16.00

Tilmeld dig opstarten i efteråret 2024 hos Arkitektforeningen her

Særpris for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
Medlemsprisen er 22.000 kr. ekskl. moms.

Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På uddannelsen diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger.

Tematisk bevæger uddannelsen sig fra den store skala og de tidlige valg omkring disponering og byggesystem, til de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og videre til de bærende og karakterskabende knudepunkter.

Metodisk tages der udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Vi gennemgår byggeriet med de udførende arkitekter og ’regner baglæns’ på, hvorfor projektet ser ud, som det gør – og hvordan den arkitektoniske fane blev holdt højt under de mange og ofte komplicerede valg undervejs.

Deltagerne får struktureret byggetekniske begreber og styrket de byggetekniske kompetencer til et niveau, der sætter i stand til at kommunikere, samarbejde og forhandle om det tekniske projekt med ingeniører, bygningskonstruktører, håndværkere, materialeleverandører og andre involverede.

Byggeteknik kan naturligvis ikke læres på seks dage, og både byggeprocesser og mængden af byggematerialer, installationer og dokumentationskrav er nu så komplekse, at et nutidigt byggeri sjældent kan planlægges ideelt. Men bygningsfysiske forhold spiller til stadighed sammen med formgivningsmæssige ønsker og vil altid kunne inspirere til gennemtænkt arkitektur:

 • Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav?
 • Hvordan vises vandet væk?
 • Hvordan holdes kulden ude?
 • Hvordan sikres mod brand?
 • Hvordan skiftes de enorme luftmængder?
 • ... og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

 

Du bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Uddannelsen henvender sig til alle færdiguddannede arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik, der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning.

Modul 1
Mette Rydahl Anker, KEA
Anne Helene Hornhaver, KEA
Ebbe Wæhrens, BBP Arkitekter 


Modul 2

Magnus Sølvhøj Kühn, Lendager Group 
Martin Carlsen Dam, KEA
Lennart Deramat, Mangor & Nagel
Ditte Rode, Christensen & Co. Arkitekter


Modul 3
Mette Rydahl Anker, KEA
Magnus Sølvhøj Kühn, Lendager Group 


 

 

 

 

Uddannelsen er bygget op over tre temamoduler af to dage hver.

MODUL 1 – Bygningsdele og materialer
Lovgivning og alment fælles teknisk fælleseje
Bygningsdele og klimaskærm
Funktionskrav og myndighedskrav
Vurdering og argumentation for valg
Materialeegenskaber – bæring, isolering og beskyttelse
Case: Børnehuset Grønnegården af BBP Arkitekter

MODUL 2 – Konstruktioner og knudepunkter
Tunge/lette konstruktioner
Ventilerede/uventilerede konstruktioner
Byggetekniske udfordringer i klimaskærmen og internt adskillende bygningsdele
Opbygning og udformning af konstruktioner
Opbygning og udformning af knudepunkter
Case: Sundbyøster Skole af Mangor og Nagel

MODUL 3 – Disponering og kompleksitet
Statiske principper ved forskellige bærende systemer
Valg af byggesystemer og materialer til dette
Føringsveje til tekniske installationer
Komplekse normalkonstruktioner og knudepunkter
Opsamling og afslutning
Case: TBA

Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne, eksempler og øvelser der relaterer direkte til undervisningen.

Læs interview med kursusleder og underviser arkitekt MAA Mette Rydahl Anker.

Særpris for medlemmer af Akademisk Arkitektforening

Medlemsprisen er 22.000 kr. ekskl. moms.

Efterår 2024
Modul 1: den 9. – 10. september kl. 9.00-16.00
Modul 2: den 1. – 2. oktober kl. 9.00-16.00
Modul 3: den 28. – 29. oktober kl. 9.00-16.00

Du skal medbringe egen laptop. 

Kursusmaterialer

På kurset udleveres SBi-anvisningen 267 vedr. Småhuse - klimaskærmen. Resten af materialet udleveres digitalt. 

Du får udleveret et diplom efter endt forløb.

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Modul 1:

 • "Mette og Anne Helene er dygtige undervisere. De ved hvilken information vi har brug for. Der er en god balance mellem oplæg og relevante øvelser. Øvelserne er med til at få den nye viden sat fast."
   
 • "Lærerigt og positive, dygtige formidlere. Jeg glæder mig til de næste moduler!"

Modul 2:

 • "Morten og Magnus er nogle super dygtige formidlere, og deres viden er stor og dyb. Niveauet er perfekt, og det virker som om både erfarne og mindre erfarne arkitekter får et godt udbytte."

Modul 3:

 • "Det var rigtig godt. Opgaverne var gode, oplæggene var relevante."
   
 • "Meget relevante emner og formidling af emnerne der var særdeles klar og skar ind til benet. Kurset var meget veltilrettelagt i forhold til målgruppen."

Læs mere om byggeteknik for arkitekter