Byggeriets Projektlederuddannelse

Bygningskonstruktør: Fik en super effektiv værktøjskasse

Carina Blichfeldt er bygningskonstruktør og nyder i dag stor gavn af de nye værktøjer, hun fik på Byggeriets Projektlederuddannelse. Særligt værktøjerne til interessenthåndtering og styring i kompleksitet er kommet i brug. Vi har spurgt hende om hendes udbytte af den nye titel som professionel projektleder.
People

Hvilke udfordringer manglede du løsninger på før uddannelsen?

– I mit job som bindeled mellem Odense Letbane og SDU savnede jeg ofte effektive redskaber til at holde styr på de opgaver og udfordringer, der opstår i projektet, bl.a. i forhold til interessenthåndtering. Jeg havde desuden behov for at få bedre overblik over de organisationer, jeg samarbejder med, og ofte brugte jeg unødig tid på at tale med de forkerte i organisationerne i stedet for med dem, der havde de reelle beslutningskompetencer.

Læs om Projektlederuddannelsen her

Hvad er det for nogle værktøjer, som har ændret på det nu?

– Helt konkret har jeg nu fået en super effektiv værktøjskasse, som jeg kan plukke fra. Så når der opstår en udfordring eller et behov, kan jeg dykke ned i min værktøjskasse efter netop dét redskab, som passer til den aktuelle situation.

– I forhold til samarbejde har jeg nu fået et redskab til at kortlægge de projektorganisationer, jeg samarbejder med, så jeg hurtigt kan benytte de rigtige kommandoveje og kontakte de beslutningsansvarlige fra starten. Hermed undgår jeg at bruge en masse unødig tid på at tale med de forkerte.

– Desuden har jeg nu anvendt opstartsmøder, så vi fra starten af projektsamarbejdet får forventningsafstemt projektet og processen. Det har været meget gavnligt for alle parter.

Er der noget ved uddannelsen, som du især vil fremhæve som positivt?

– Det var meget givtigt, at vi var kursister med forskellig baggrund på uddannelsen, fx deltagere fra rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og kommuner. Det gav et rigtigt godt indblik og gode diskussioner og en forståelse for projektledelsen set med de andres øjne.

– Vi var to kollegaer fra SDU afsted. Det var en kæmpe gevinst at være to afsted, både under og efter uddannelsen. Vi har kunnet bruge hinanden, og har nu det samme udgangspunkt for vores samarbejde. Vi har været gode til at støtte hinanden, og det har været nemmere for os at videndele med resten af organisationen. Så jeg vil klart anbefale, at man tager en kollega med på uddannelsen.

– Læringsloggen, som vi udarbejdede på forløbet, er også virkelig god. Den er nu min faste følgesvend og en integreret del af mit daglige arbejde.

Hvilke af dine kompetencer er især blevet styrket på uddannelsen?

– Jeg har lært mig selv meget bedre at kende, og en øjenåbner på uddannelsen har været, hvor effektiv assertion er. Mange konflikter kan undgås, hvis man er bevidst om sin egen personligheds styrke og svagheder, og benytter assertion som et effektivt redskab i sin projektledelse.

Hvor i din organisation kan I drage nytte af de nye værktøjer?

– Til eksamen skulle vi aflevere et ”digitalt produkt”. Jeg valgte at lave et fælles online dokument til min organisation, som indeholder oplysninger og data, som vi tidligere altid skulle bruge tid på at finde flere forskellige steder. Nu ligger det hele samlet, og dokumentet kan tilgås af alle og opdateres løbende. Så uddannelsen har også løftet vores organisation i forhold til effektivitet og videndeling, og det har forbedret vores hverdag.