Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeleder: Nu opdager jeg udfordringerne – før de opstår

Byggebranchen er en dynamisk og kompleks branche, som kræver helt særlige kompetencer inden for professionel projektledelse. Byggeleder Jesper Hjorth-Rasmussen nyder i dag stor gavn af nye værktøjer til bl.a. risikostyring og planlægning.
People

Da Jesper Hjorth-Rasmussen, som er byggeleder hos totalentreprenøren V8 Construction i Valby, savnede redskaber til at holde styr på de opgaver og udfordringer, der opstod i hans daglige arbejde, valgte han og 17 andre deltagere at gennemføre Byggeriets Projektlederuddannelse.

På uddannelsen fik han bl.a. ny, aktuel viden og værktøjer til at kunne forudse problematikker og udfordringer.

Hvilke udfordringer oplevede du i dit arbejde før uddannelsen?

– Der er et stort arbejdspres i hverdagen, og derfor er det vigtigt at bruge tiden fornuftigt og gribe tingene korrekt an første gang. I mit arbejde manglede jeg redskaber til at holde styr på og planlægge de opgaver og udfordringer, der opstår dagligt. På den måde kan man opdage udfordringerne, før de opstår.

– Jeg var på udkig efter en uddannelse, der kunne dække de behov, som jeg stod over for. For mig passede sammensætningen og forløbet rigtig godt, og Molio kunne tilbyde undervisning i nogle emner, som jeg ikke havde arbejdet med før. Det er en bredspektret uddannelse, som rammer flere niveauer i byggebranchen.

Hvilke værktøjer har du efterfølgende brugt, og hvordan har de hjulpet dig med at løse udfordringer i hverdagen?

– Jeg har brugt lidt af det hele fra uddannelsen, og jeg har taget det, som virkede bedst for mig, med ind i min hverdag. Det har fx været at gå strategisk til værks ved hjælp af nye værktøjer til planlægning.

– Særligt har jeg kunne tage viden om risikostyring med mig. I hverdagen, hvor vi konstant skal være et skridt foran, gør risikostyringen, at jeg får tænkt alle mulige risici igennem og på den måde kan få afhjulpet eller planlagt dem, så de ikke bliver til brandslukning senere i forløbet.

– Jeg fik også finpudset mit byggemødereferat. Det er et godt værktøj, og det giver en rolig søvn at vide, at man har de rigtige pointer med, og at det juridisk indeholder det, som er nødvendigt i tilfælde af en tvist. Det har dog heldigvis ikke været aktuelt endnu.

Hvad vil du fremhæve som særligt positivt?

– Jeg er yderst tilfreds med de personer, der underviste. Både de gennemgående undervisere, men også de gæstelærere, der var hentet ind til specifikke emner.

– Vi blev undervist i opdaterede og aktuelle emner, og det var tydeligt, at underviserne også befandt sig i samme miljø til daglig. Det gjorde, at jeg kunne nikke genkendende til de problematikker, som de tog udgangspunkt i.

– Selve opbygningen af emnerne var godt sammensat. Fx lærte jeg mig selv bedre at kende ved at få lavet en personlighedsanalyse, og igennem den analyse lærte jeg også andre persontyper at kende. Det gav et godt grundlag for gruppeinddeling i undervisningen, når vi skulle arbejde i grupper, hvilket heldigvis var en stor del af undervisningen.

– På uddannelsen var der masser af dialog og gruppearbejde, som var med til at, jeg fik en god forståelse for både underentreprenørens, totalentreprenørens, arkitektens, bygherrens og andre instansers forskellige synspunkter. Viden, som er meget nyttig i et job som projektleder.