IKT-koordinator og -lederuddannelsen 10 år!

Christian Bolding var med til at opstarte Molios IKT-koordinator og -lederuddannelse i år 2014, og var uddannelsesleder gennem 6. sæsoner. I artiklen her kan du læse hans refleksioner i lyset af uddannelsens 10 års jubilæum.

IKT/BIM/VDC historisk

Som teori startede BIM allerede i halvfjersene og fik sine første pionerer i 1982, dog var der kun få der kunne se nogen som helst ide i at digitalisere byggeriet, alt det man kunne forestille sig, var analogt.

I midten af nullerne fik de mest progressive rådgivere og entreprenører øjnene op for de mange fordele, der er ved en digitalisering af projekteringen og udførelsen, og især fordelene ved anvendelse af informationsmodellering (Building Information Modeling).

2007-2008 blev de år hvor en del rådgivervirksomheder og uddannelsesinstitutioner etablerede sig med BIM værktøjer, og for alvor begyndte en gennemgribende digitalisering af deres virksomhed med fokus på informationsmodellering.

Den voksende velvilje til implementering af BIM værktøjer, blev fremmet af, at man havde fået en IKT-bekendtgørelse, der stillede visse krav til byggeriets parter angående anvendelse af IKT, herunder VDC / BIM.

I disse tidlige udviklings år, blev der holdt mange uformelle møder om VDC / BIM; og der blev holdt forelæsninger og seminarer på flere uddannelsessteder, alle med det formål at få debatteret VDC / BIM og digitaliseringen så bredt som muligt.

I starten af år 2010'erne blev det mere og mere klart, at der var behov for netværk, og en stærk efteruddannelse / videreuddannelse, hvor man neutralt og uden kommercielle interesser, i en uformel dialog og indlæring kunne dele og højne viden, indsigt og erfaring med VDC / BIM, til fordel for alle byggeriets parter.

MOLIO (dengang Byggecentrum) var, om nogen, det sted i DK der havde stor erfaring, helt tilbage fra halvtresserne, i efteruddannelse og videreuddannelse af byggeriets parter.

People

Ideen!

Med den udvikling der hidtil var sket i branchen, uddannelsesinstitutionerne og netværket BIM Aarhus, skulle der skabes en reel kompetencegivende videreuddannelse, der kunne favne alle byggeriets parter og løfte kendskabet til IKT/VDC/BIM, så branchen kunne implementere disse nye digitale muligheder, og høste gevinsten af implementeringen.

Sidste halvdel af 2013, blev der i et samarbejde mellem undertegnede og Byggecentrum (nu Molio), analyseret, vurderet, og planlagt en ny uddannelse i regi af Byggecentrum.

Der blev i starten 2014 udbudt en uddannelse, der i sin struktur henvendte sig både til de fagpersoner i byggeriet, der havde en del kendskab til IKT/VDC/BIM; og i høj grad også til de fagpersoner der ikke havde kendskab til IKT/VDC/BIM.

Skepsissen overfor den nye digitale verden, var fortsat stor – flertallet var fortsat fokuseret på at ”gøre som vi plejer”, og fortsætte en projektering og udførelse, der ikke havde ændret sig meget i årtier (eller snarere i århundreder).

Med denne fremherskende holdning i branchen var det både nødvendigt, nyskabende og vigtigt at få den planlagte uddannelse etableret - til alles bedste.

Nødvendigheden af en uddannelse for alle byggeriets parter, syntes indlysende, så derfor lagde vi udviklere en meget stor arbejdsindsats i planlægning og udbud, det viste sig at være indsatsen værd. Uddannelsen kom til at betyde noget for branchen.

Uddannelsen dengang og nu

Uddannelsens brede indhold og sigtet mod alle byggeriets parter, har betydet rigtig meget for uddannelsens overlevelse i 10 år, samt den kendsgerning, at uddannelsen bliver løbende revideret og opdateret med den nyeste viden.

Det gode renomme der følger uddannelsen, mener jeg er baseret på at kursisterne tilegner sig en særdeles relevant viden om IKT/VDC/BIM, et rigtig godt netværk sammen med de øvrige kursister og de meget engagerede undervisere.

I alle årene har den teoretiske og praktiske vidensdelingen mellem underviserne og kursisterne været driveren i uddannelsen – en driver der ikke kan vurderes for højt.

Viljen til denne vidensdeling, blev etableret gennem de seminarer og netværksmøder som skete både før og efter etableringen af IKT-koordinator og -lederuddannelsen.

Uden netværkssamarbejderne (og deres græsrodsbevægelse), havde uddannelsen ikke fået det almene og brancheorienterede indhold.

Relevansen i IKT-koordinator og -lederuddannelsen, har aldrig været større end den er nu, udviklingen med integrationen mellem IKT/VDC/BIM og bæredygtighed/klimasikring, tilsiger at informationsmodelleringen er mere aktuel end nogensinde og mere et ”must” end nogensinde.

Så min opfattelse er, at IKT-koordinator og -lederuddannelsen fortsat vil tiltrække interesserede fagpersoner fra alle byggeriets parter, der gennem vidensdeling, indlæring og samarbejde vil fremme digitaliseringen af byggeriet i DK, med de planlægningsmæssige og udførelsesmæssige fordele som det medfører.

Fremtiden:

Det stopper ikke her, slet ikke endda!

Kunstig intelligens (”Artificiel Intelligens”) er poppet op som en ”nyhed”, selvom AI teorierne er betydelig ældre end den informationsmodellering, vi har indlært os de seneste årtier.

Den kommende integration mellem IKT/VDC/BIM og AI (her mere i betydningen ”Augmented Intelligens”), er allerede i gang; og den øgede anvendelse af regelbundne algoritmer og/eller lærende algoritmer, vil medføre betydelige justeringer af branchen, holdningerne og IKT-koordinator og -lederuddannelsen.

Det er jeg overbevist om at MOLIO og de dygtige undervisere på IKT-koordinator og -lederuddannelsen, formår at tage ind, så uddannelsen også i kommende år bliver en spydspids i digitaliseringen af byggeriet.

AI (”Artificiel Intelligens”), som en tænkende part i byggeriet, er efter min opfattelse mange år ude i fremtiden, så konkurrencen til menneskets kognitive intelligens ligge ikke lige foran os (heldigvis).

Tillykke med de 10 år!

Da vi i midten af 2013 samledes for at strukturere og tilrettelægge IKT-koordinator og -lederuddannelsen; havde jeg ikke fantasi til at forstille mig, hvor meget denne uddannelse ville komme til at betyde, både direkte og indirekte, for udviklingen af IKT / VDC / BIM, for alle byggeriets parter i DK.

Det føles svært at overvurdere IKT-koordinator og -lederuddannelsens betydning, for udviklingen af IKT/VDC/BIM i Danmark.

Imponerende er det, at mange af de undervisere (læs: højkompetente ildsjæle), der var med fra starten af uddannelsen, fortsat underviser i altid opdaterede indlæg – undervisere der repræsenterer alle byggeriets parter.

Tak for det I har skabt og held og lykke med de næste 10 år!

Læs mere om IKT-koordinator og -lederuddannelsen