Molio Byggedata sammensættes efter behov

Molio Byggedata indeholder så meget stof og så mange dokumenter og publikationer, at de færreste har brug for det hele. Derfor er Molio Byggedata skruet sammen på en måde, så du kan sammensætte det efter dine og dine kollegers særlige behov og ønsker.

Fordelen ved dette er, at du som bruger kun betaler for det, du har brug for.


Til gengæld betyder det også, at prisen er lige så individuel som behovene.   


Udover hele den indarbejdede byggelovgivning med en lang række tilhørende dokumenter, så kan de fleste særlige behov imødekommes med tillægsabonnementer på fx:

  • Danske Standarder
  • SBi-anvisninger
  • DBI-vejledninger
  • BYG-ERFA blade