Konference 8 2000X1333
Netværk

Brugergrupper

Brugervenlighed og relevans af vores produkter er altid af høj prioritet. Brugerinddragelse er derfor helt central i projekt- og produktudvikling.

Brugergrupperne sikrer således, at vores værktøjerne afspejler branchens behov.

Brugergruppernes arbejde koordineres af et Udvalg for Digitale Værktøjer i forhold til den overordnede faglige udviklingsretning, og refererer i øvrige spørgsmål til Molios daglige ledelse.

Brugergrupperne har til formål at:

 • Sikre branchens opbakning til anvendelse af værktøjerne
 • Bibringe de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger
 • Arbejde inden for gruppens respektive interesseområde og involveres på tværs, i tilfælde af nye relaterede projekter
 • Fastlægge den faglige retning for interesseområdet og rådgive produktchefer
 • Overveje nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling

Sammensætning

Brugergrupperne består typisk af 5-7 erfarne og faglige kompetente brugere fra relevante dele af byggeriets værdikæde.

Molios ledelse godkender sammensætning, formand og medlemmer på baggrund af indstilling fra brugergrupper og produktchefer. 

Brugergrupper:

Brugergruppen for Beskrivelser har til formål at sikre udviklingen, kvaliteten og vedligeholdelsen af beskrivelsesværktøjet.

Brugergruppen for Beskrivelser skal sikre brugerinddragelse i forhold til udviklingen af Molio Beskrivelser, således at beskrivelsesværktøjet afspejler branchens behov og derigennem sikre branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af beskrivelsesværktøjet.

Brugergruppen bibringer de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Gruppen beskæftiger sig primært med beskrivelsesværktøjet, men involveres i projekter i Molio, når disse har berøring med beskrivelsesområdet.

Brugergruppen fastlægger den faglige retning for beskrivelsesværktøjet og har herudover en rådgivende funktion over for Molios produktchef for beskrivelsesværktøjet.

Deltagere

 • Bent Feddersen (Formand), Rambøll
 • Christian Rueløkke, NIRAS
 • Peter Lindberg Christensen, Arkitema
 • Gert Jespersen, NCC Construction Danmark
 • Tommy Steen Møller, Region Midtsjælland
 • Teddy Brøgger Jensen, Enemærke & Petersen
 • Thomas Schalek, EL:CON
 • Produktchef: Bryan Morillo Karlqvist, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her

Brugergruppen for Aftale og kommunikation beskæftiger sig med videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen.

Gruppen fastlægger den faglige retning for Molios Aftale og kommunikationsværktøjer, herunder fx:

 • IKT-specifikationer
 • Dokumenthåndtering
 • Tjekliste til kravspecifikation for FM-værktøjer
 • Fordeling af ydelser og ansvar
 • IKT-projektroller

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef. Brugergruppen involveres derfor på tværs i organisationen, når nye projekter i Molio har berøring med værktøjsområdet.

Deltagerne skal bibringe brugernes behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Deltagere

 • • Niels Treldal (formand), COWI
  • Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema
  • Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
  • Christian Østen Rasmussen, Per Aarsleff
  • Jens Majdal Kaarsholm, BIG
  • Charlotte Bigom, Henning Larsen Architects

Produktchef: Allan Schiøtz, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her

Brugergruppen for CAD og bygningsmodel beskæftiger sig med udviklingen af videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter som understøtter arbejdet med CAD og bygningsmodellering.

Gruppen fastlægger den faglige retning for Molios CAD og bygningsmodelsværktøjer, herunder fx:

 • Vejledningen i Projektering med bygningsmodeller
 • Lagstruktur
 • Tegningsstandarder

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef, og involveres derfor på tværs i organisationen, når nye projekter i Molio har berøring med værktøjsområdet.

Gruppens deltagere skal bibringe brugernes behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Deltagere

 • • Jette Bakgaard Stolberg (formand), NIRAS
  • Kjeld Svidt, Aalborg Universitet
  • Henrik Tuxen Lyck, Københavns Universitet Campus Service
  • Marie-Louise Ejlev, Wissenberg Ingeniørfirma
  • Maja Smed Kristensen, RUBOW Arkitekter
  • Kirsten M. Lund, Norconsult
  • Vivi Nyehuus Andersen, MOE

Produktchef: Allan Schiøtz, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her

Brugergruppen for byg- og driftsherrer beskæftiger sig med videnscentrets værktøjer, projekter og aktiviteter som retter sig mod en bygnings driftsfase.

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef og fastlægger den faglige retning for området, der bl.a. omfatter:

 • Data til bygningsdrift
 • Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøjer
 • Driftsdata – skabt under projektering og udførelse

Brugergruppens virke dækker både nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling/konkurrencesituation.

Deltagere

 • • Michael Friis Ørsted, Københavns Kommune
  • Clars Danvold, Københavns Universitet
  • Ole Høgstedt, Region Sjælland
  • Nikolai Randal Petersen, Københavns Kommune
  • Jacob Andreasen, DTU Campus Service

Produktchef: Allan Schiøtz, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her