Konference 8 2000X1333
Netværk

Brugergrupper

Brugervenlighed og relevans af vores produkter er altid af høj prioritet. Brugerinddragelse er derfor helt central i projekt- og produktudvikling.

Brugergrupperne sikrer således, at vores værktøjerne afspejler branchens behov.

Brugergruppernes arbejde koordineres af et Udvalg for Digitale Værktøjer i forhold til den overordnede faglige udviklingsretning, og refererer i øvrige spørgsmål til Molios daglige ledelse.

Brugergrupperne har til formål at:

 • Sikre branchens opbakning til anvendelse af værktøjerne
 • Bibringe de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger
 • Arbejde inden for gruppens respektive interesseområde og involveres på tværs, i tilfælde af nye relaterede projekter
 • Fastlægge den faglige retning for interesseområdet og rådgive produktchefer
 • Overveje nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling

Sammensætning

Brugergrupperne består typisk af 7-10 erfarne og faglige kompetente brugere fra relevante dele af byggeriets værdikæde.

Molios ledelse godkender sammensætning, formand og medlemmer på baggrund af indstilling fra brugergrupper og produktchefer. 

Brugergrupper:

Brugergruppen for Beskrivelser har til formål at sikre udviklingen, kvaliteten og vedligeholdelsen af beskrivelsesværktøjet.

Brugergruppen for Beskrivelser skal sikre brugerinddragelse i forhold til udviklingen af Molio Beskrivelser, således at beskrivelsesværktøjet afspejler branchens behov og derigennem sikre branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af beskrivelsesværktøjet.

Brugergruppen bibringer de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Gruppen beskæftiger sig primært med beskrivelsesværktøjet, men involveres i projekter i Molio, når disse har berøring med beskrivelsesområdet.

Brugergruppen fastlægger den faglige retning for beskrivelsesværktøjet og har herudover en rådgivende funktion over for Molios produktchef for beskrivelsesværktøjet.

Deltagere

 • Bent Feddersen (Formand), Rambøll
 • Christian Rueløkke, NIRAS
 • Peter Lindberg Christensen, Arkitema
 • Gert Jespersen, NCC Construction Danmark
 • Tommy Steen Møller, Region Midtsjælland
 • Teddy Brøgger Jensen, Enemærke & Petersen
 • Thomas Schalek, EL:CON
 • Produktchef: Bryan Morillo Karlqvist, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her

Brugergrupperne for Aftale og kommunikation, CAD og bygningsmodel og Byg- og driftsherrer er afløst af en samlet brugergruppe for IKT.

Brugergruppen for IKT beskæftiger sig med videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen, arbejdet med CAD og bygningsmodellering samt en bygnings driftsfase.

Gruppen fastlægger den faglige retning for Molios IKT-værktøjer, Aftale og kommunikation og CAD og bygningsmodel.

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef. Brugergruppen involveres derfor på tværs i organisationen, når nye projekter i Molio har berøring med værktøjsområdet.

Deltagerne skal bibringe brugernes behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Deltagere:

 • Jette Bakgaard Stolberg (formand) NIRAS
 • Casper Emil Alberts Enemærke Petersen
 • Charlotte Bigum Henning Larsen Architects
 • Frederik Riis-Pedersen MT Højgaard
 • Jacob Andreasen DTU Campus
 • Jens Majdal Kaarsholm BIG
 • Kirsten M. Lund Norconsult
 • Kjeld Svidt Aalborg Universitet
 • Maja Smed Kristensen Rørbæk & møller
 • Marie-Louise Ejlev Wissenberg Ingeniørfirma
 • Martin Let Hansen Velux
 • Mette Mikkelsen Per Aarsleff
 • Michael Friberg Laursen Københavns Universitet
 • Michael Friis Ørsted Københavns Kommune – Byggeri
 • Nikolai Randal Københavns Kommune - Anlæg
 • Ole Høgstedt Region Sjælland
 • Simon Andreas Arnbjerg Arkitema
 • Tore Hvidegaard 3dbyggeri
 • Vivi Nyhuus Andersen Artelia

Hent kommissoriet for brugergruppen her