Brugergruppe

Beskrivelser

Brugergruppen for Beskrivelser har til formål at sikre udviklingen, kvaliteten og vedligeholdelsen af beskrivelsesværktøjet.

Brugergruppen for Beskrivelser skal sikre brugerinddragelse i forhold til udviklingen af Molio Beskrivelser, således at beskrivelsesværktøjet afspejler branchens behov og derigennem sikre branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af beskrivelsesværktøjet.

Brugergruppen bibringer de centrale brugeres behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Gruppen beskæftiger sig primært med beskrivelsesværktøjet, men involveres i projekter i Molio, når disse har berøring med beskrivelsesområdet.

Brugergruppen fastlægger den faglige retning for beskrivelsesværktøjet og har herudover en rådgivende funktion over for Molios produktchef for beskrivelsesværktøjet.

Deltagere

  • Bent Feddersen (Formand), Rambøll

  • Christian Rueløkke, NIRAS

  • Peter Lindberg Christensen, Arkitema

  • Gert Jespersen, NCC Construction Danmark

  • Tommy Steen Møller, Region Midtsjælland

  • Teddy Brøgger Jensen, Enemærke & Petersen

  • Thomas Schalek, EL:CON

Produktchef: Bryan Morillo Karlqvist, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her.