Forum for cirkulær økonomi i byggebranchen

Circular Build Forum samler aktører på tværs af branchens værdikæden og kommer med en opfordring - tænk cirkulær økonomi ind i alle afkroge af byggeriet.

Indsend dit oplæg til CBF2021

Circular Build Forum er Danmarks nye årlige kongres for organisationer, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner, som arbejder for byggeriets bæredygtige udvikling.

Et uudnyttet potentiale

Cirkulær økonomi i byggebranchen er præget af mange aktører. Fortsat udvikling kræver et tæt samarbejde på tværs af branchen, en fælles forståelse for sammenhænge, gode rammebetingelser og tilpasset lovgivning.

Inden for byggeriet findes i dag en række vellykkede initiativer med udgangspunkt i en øget cirkulær tankegang. Initiativerne løber typisk parallelt og risikerer derfor at føre til suboptimering og konkurrende løsninger. Der er brug for, at projekterne kan berige hinanden og løfte byggebranchen mod koordinerede og langtidsholdbare løsninger i Danmarks grønne omstilling.

20W35 CBF Kongres2

Circular Build Forum 2021

Vil du vide mere om kongressen, program, formål og oplægsholdere.

Læs mere

Organisering af Circular Build Forum

Organisationen, som stiftes på første kongres i januar måned 2021, består af et repræsentantskab, en faggruppe og et forretningsudvalg bistået af Molio som sekretariat.

Org Dia
Organisationsdiagram for CBF

Medlemmer i Circular Build Forums Repræsentantskab:

 • DAKOFA
 • DI Dansk Byggeri
 • FRI
 • Danske Ark
 • Danmarks Almene Boliger (BL)
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Pension Danmark
 • IDA
 • Molio
 • Teknologisk Institut
 • Bygherreforeningen
 • DTU (universiteterne)
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)
 • Danske Regioner
 • Realdania
 • Byggesocietet
 • KTC
 • DS

Faggruppe

Faggruppen sammensættes af faglige interessenter med viden og erfaringer indenfor cirkulær økonomi, med vægt på forskningsmæssige og forretningsmæssige kompetencer.

 

Vedtægterne for Circular Build Forum

Stiftende partnere i Circular Build Forum

Logo Molio
Logo Di Lodret
Logo Ti
Logo Vcob