CBF22

Stærke netværk gør byggeriet grønnere

Vi ved, at netværk betyder alt. Derfor byder CBF22 på en netværksworkshop, så du går hjem med de rigtige industrikontakter, som kan kickstarte din cirkulære agenda. Herunder kan du bl.a. blive klogere på, hvad netværk betyder for andre af branchens aktører.
Netværk NY 1600X900 (1)

Tætte bånd på tværs af byggeriet er en nøglefaktor, når det handler om at udforske ny praksis og udveksle erfaringer. Et af styrkerne ved kongressen Circular Build Forum er det særlige fokus på at styrke deltagernes netværk. På CBF22 faciliterer vi derfor en netværksworkshop, som skal sikre, at deltagerne får de rigtige professionelle kontakter med sig hjem.

Men hvad betyder et stærkt netværk og hvorfor har det en central rolle i bygge- og anlægsbranchen og på Circular Build Forum. Det giver et par af branchens aktører nogle bud på herunder.

Akkumulering af viden og erfaring

Kenneth Poulsen, byggechef, Seges Innovation


Kenneth Poulsen arbejder med at udvikle mere bæredygtige byggemetoder og -koncepter til landbruget – særligt til stalddesign. For ham gælder det om at tage ved lære af de gode løsninger, som allerede er på markedet. Han får også meget ud af den akkumulerede viden og erfaring, som er samlet på Circular Build Forum:

- At så mange kompetente fagpersoner samledes et sted, tror jeg løfter niveauet for alle. Jeg oplevede bl.a. at få ny værdifuld viden om at bygge i elementer, som er designet til adskillelse. Alt i alt fik jeg helt konkret tre idéer med hjem, som jeg kunne anvende direkte i mit arbejde, fortæller Kenneth Poulsen.

Kenneth Poulsen NY

Værdifuldt møde med fagfæller

Darma Duus NY

Darma Louise Duus, projektleder, Teknik- og Miljøforvaltningen, Aarhus Kommune


Darma Louise Duus arbejder til daglig for målsætningen om en CO2 neutral kommune ved at understøtte forskellige grønne samarbejdsprojekter indenfor cirkulær økonomi i byggebranchen. Hendes arbejde forudsætter et godt netværk og gavnes af mødet med ligesindede:

- Det er guld værd at mødes med repræsentanter fra forskellige led i værdikæden, som arbejder med de samme emner som en selv, fortæller Darma Louise Duus og fortsætter:

- Det gode ved Circular Build Forum, som jeg oplevede det sidste år, er, at man støder ind i personer, som i forvejen er fokuseret specifikt på cirkulær økonomi i det byggede miljø. Samtalerne bliver derfor hurtigt mere konkrete – nogle gange helt ned på mængden af CO2-reduktioner ved en løsning.

Fingeren på pulsen

Rune Haven, senior fagleder, Aarsleff ECO Center, Per Aarsleff A/S


Rune Haven er i et team, som understøtter den bæredygtige retning for Aarsleff-koncernen. For Rune er det vigtigt at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på bæredygtighedsagendaen. Ifølge Rune kan den uformelle kontakt til andre fagfolk være afgørende, da meget viden ikke er formaliseret i form af en artikel i Børsen eller lignende.

- Jeg bruger mit netværk til at finde ud af, hvad der rører sig i branchen. Fx hvis der sker noget særligt spændende indenfor materialeforskning eller hvis en bygherre har nye krav til bæredygtighed på vej, fortæller Rune Haven og fortsætter:

- Bredden på Circular Build Forum hjælper til med at dele ny viden i branchen og det bidrager til forståelsen mellem aktørerne i bygge- og anlægsbranchen. Jeg oplever også en mere åben dialog på Circular Build Forum end fx på et projekt, hvor man sidder ved hver sin bordende, afslutter Rune Haven.

Rune Haven NY

Gode netværk leder til bedre projekter

Peter Munk NY

Peter Munk, bygningschef, Aalborg Kommune


Peter Munk indtager dagligt rollen som bygherre. Ifølge Peter Munk risikerer udviklingen i byggeriet af gå i stå, hvis hele værdikæden ikke går samlet til opgaven med at styrke bæredygtighed og øge cirkularitet.

- Som bygherre handler det om at få alle med og få skabt fælles fodslag. Mange opgaver bliver mindre tunge, jo mere enige vi er om retningen for bæredygtighed på et projekt. Det, at man kender hinanden på tværs af branchen, kan hjælpe med til at sikre den enighed, fortæller Peter Munk og afslutter:

- Vi skal være gode til at tale sammen på tværs af den simple grund, at gode netværk leder til bedre projekter.